A blokád vége, Tótország autonómiája, pincérsztrájk


A Budapesti Hírlap 1919. március 9-i lapszáma vegyes hírekkel szolgált. Optimizmust sugallt – mivel a béke közeledésére utalt – a...
2019. 03. 08.

Magyarország földrajzi egysége.


A háborús vereség, a nemzetiségi elitek elszakadási nyilatkozatai, a bevonuló idegen csapatok, az újabbnál újabb – és egyre beljebb...
2019. 02. 22.

Csehek Komáromban, románok Zilahnál


A Tolnai Világlapja 1919. február 22-én megjelent 8. számának egyik fényképén cseh katonák állnak a komáromi Duna-hídon. A felvétel...
2019. 02. 21.

Ellenállás és tiltakozás


A Budapesti Hirlap 1919. február 11-i lapszámában megjelent hírek a csehszlovák csapatok előnyomulásáról, erdélyi atrocitásokról, és...
2019. 02. 11.

Illúziók és reménységek


A Budapesti Hírlap 1919. január 26-i lapszámának vezércikke egyaránt jól szemlélteti a korabeli magyar nyilvánosságban jelen lévő...
2019. 01. 25.

Megszállás, hatalomátvétel és magyarázkodás


A Budapesti Hírlap száz évvel ezelőtt, 1919. január 22-én megjelent száma az idegen csapatok bevonulása nyomán berendezkedő új -...
2019. 01. 21.

"Bereczki pótcsendőr fején több súlyos sérülést kapott."


Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai vereségét és bomlását kísérő felfordulás és konfliktusok november második hetében is...
2018. 11. 19.

"Izgalom és román eszme nagy, a község csak karhatalommal közelíthető meg."


A kolozsvári csendőrkerület parancsnoksága 1918. november 5-én az alábbi táviratban értesítette a petrozsényi csendőrszárnyat a...
2018. 11. 07.

"Óriási pánik."


A visszatérő katonák igen gyakran okoztak komoly pánikhelyzetet a hátországban.
2018. 11. 04.

"Soha többé katonát nem akarok látni!"


Linder Béla híres „nem akarok többé katonát látni beszéde” talán az elmúlt évszázad leghíresebb hadügyminiszteri felszólalása volt,...
2018. 11. 03.

Forrongó Magyarország


1918 őszén az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását korábban nem látott erőszakhullám kísérte. November elején-közepén az akkori...
2018. 11. 02.

„A Habsburgok birodalmaiban a mai nap históriai dátum.”


A Budapesti Hírlap október 18-i lapszáma az Osztrák-Magyar Monarchia megreformálására – és megmentésére – tett utolsó kísérletekről,...
2018. 10. 18.

Wilson válaszára várva


A Krónika aktuális válogatása a Budapesti Hírlap 1918. október 16-i számának cikkei alapján próbálja meg érzékeltetni a Wilsonhoz...
2018. 10. 15.

"Wilson pontozataiba pedig esetleg belefér Magyarország területi épsége és nemzeti egysége."


A Krónika mai szemelvényei a központi hatalmak békeajánlatát idézik fel a Budapesti Hírlap 1918. október 6-i vezércikke és néhány...
2018. 10. 06.

Az összeomlás előjelei Délkelet-Európában


A mai Krónika az 1918. szeptember 28-án megjelent lapokból szemezget. A bolgár front összeomlása megrendítette a központi hatalmak...
2018. 09. 29.

Tisza a délszlávoknál és a román trónörökös kalandja Odesszában


A hosszúra nyúlt nyári szünet után ismét jelentkezik a Krónika, és a budapesti napilapokból szemezgetve villantja fel, hogyan látták...
2018. 09. 24.

Csehszlovák–magyar konfliktus Szibériában és az országot építő idegesek


A Romániával kötött békével megnyílt lehetőségek latolgatása, a hadi cselekmények alakulásának és az ausztriai és magyarországi...
2018. 06. 14.

Fordulat a háborúban és Bratianu bűnei


„Itt egyébként általános a fölfogás, hogy a szövetség uj megkötése történelmi jelentőségü tény s bizonyos tekintetben a háboru...
2018. 05. 15.

Messzehordó ágyú vagy a katasztrófa előzménye


„A most megujitott szerződés tehát egy szerencsés messzehordó ágyu, a mely száz mérföldről belelőtt ezekbe a kisded játékaiba az...
2018. 05. 14.

Károly király és Vilmos császár találkozása


1918 tavaszán több olyan eseményre is sor került, amelyek jelentősen befolyásolták a nyugati nagyhatalmak viszonyulását az...
2018. 05. 11.

"A román béke megkötésével keleten teljesen véget ért a háboru."


A Budapesti Hírlap 1918. május 8-i lapszáma fontos eseményről adott hírt. Bár az első oldalakat a belpolitikai fejlemények –...
2018. 05. 07.

Besszarábia egyesülése Romániával - és a komplikációk


„Besszarábia sorsa” – Romániával való egyesülése – szinte azonnal nemzetközi üggyé vált. Az etnikai elv alapján ugyanis Ukrajna is...
2018. 04. 14.

Besszarábia egyesülése Romániával és "irredentisták gyűlése" Rómában


Mai összeállításunk a besszarábiai fejleményekről szóló újabb tudósítások mellett - többek közt - egy másik fontos, az...
2018. 04. 12.

Besszarábiai fejlemények: egyesülés


A Budapesti Hírlap 1918. április 11-i számának 4. oldalán ez a néhány sor adta hírül Besszarábia és Románia egyesülését:
2018. 04. 11.

Besszarábia sorsa


1918 tavaszán a magyar sajtóban kezdtek megszaporodni az oroszországi zűrzavar egyik mozgalmas színterével, Besszarábiával...
2018. 04. 09.

1918. március 15.


A Krónika ünnepi kiadásában három magyarországi napilap – a Budapesti Hírlap, a Népszava és Az Est – március 15-e alkalmából...
2018. 03. 13.

Sibilla könyvei


A Krónika legújabb része azt mutatja be, hogyan ismertette a Budapesti Hírlap 1918. márciusi 5-i száma a breszt-litovszki béke...
2018. 03. 05.

Románia békét kér


A Krónika aktuális része elsősorban Románia helyzetével foglalkozik, amely Oroszországnak a háborúból való fokozatos kiválásával...
2018. 02. 20.

„Az önrendelkezési jog nem puszta frázis, hanem parancsoló alapelve a cselekvésnek…”


A Krónika legújabb részében azt mutatjuk be, hogyan ismertette Woodrow Wilson amerikai elnöknek az Osztrák-Magyar Monarchia...
2018. 02. 13.

Ukránia – új ország Európa térképén


A Budapesti Hírlap 1918. február 12-i számának fő témáit a keleti – oroszországi – hadi helyzettel kapcsolatos hírek alkották. Az...
2018. 02. 12.

összesen: 33 db | 30 db/oldal

1 2