Menekültek


Az alábbi adatbázis Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült, annak DVD-mellékleteként meg is vásárolható. A szerző, a Noran Libro Kiadó és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja valamint az MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport együttműködése tette elérhetővé az internet-felhasználók számára.
Keresés: Honnan: Hova:
Név  ↓ Foglalkozás  ↓ Honnan  ↓ Hova  ↓ Mikor  ↓ Családtagok  ↓ Forrás  ↓ Megjegyzés
Komlódi Pál málházó Arad [Arad] Rákoshegy [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.26 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Komlódi Pál vasutas Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Komjáthi Imre állomás felvigyázó Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.774/919 sz. rendelvénnyel
Komcsary Valéria nevelőnő Nagyvárad [Bihar] Bécs [Ausztria] 1920.06.23 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Komáromy István vont. altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.15
Komáromi István vasutas Temesvár [Temes] Keszthely [Zala] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kolumbán Tibor egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kolumbán György tanító Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.11.10 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kolter József vonatfékező Vinkovci [Szerém] Pécs [Baranya] 1918.09.14 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Koltai Lajos állami tanító Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1920.07.25 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Kolrusz Katalin magánzó Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kolozsváry Istvánné htb Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kolozsvári Sándor jogszigorló Nagyvárad [Bihar] Mór [Fejér] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kolozsvári László őrnagy Kézdivásárhely [Háromszék] Eger [Heves] 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kolozsvári István mb. fék. Nagyszalonta [Bihar] Derecske [Bihar] 1922.05.03 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kolozsvári Imre százados Nagyvárad [Bihar] Eger [Heves] 1920.06.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kolozsi Nándor postatisztviselő Dés [Szolnok-Doboka] Alsójára [Torda-Aranyos] 1921.03.08 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kolozsi Béla posta főtiszt Dés [Szolnok-Doboka] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 6 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Koloss (Kolozs) József főerdőtanácsos Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.10.17 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Koloss (Kolozs) József főerdőtanácsos Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 7 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Kolofon Mihály mozdonyvezető Dugesolo [Zágráb] Békéscsaba [Békés] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Kolmann Árpád ny. százados Dárda [Baranya] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Kolleth János polgári iskolai tanár Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.11.30 Szegedre érkezett menekültek
Koller Krisztina htb. Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.20 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Koller János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Kolléga István asztalos Vetés [Szatmár] Budapest 1920.08.21 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Kollarics József raktárnok Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.11.15 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Kollár Jenő törvényszéki irodatiszt Kassa [Abaúj-Torna] Röjtök [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Kollár János kalauz Arad [Arad] Mezőberény [Békés] 1922.07.13 2 gyerek 1922. VI. 30. után menekültek
Kollár János MÁV állomás felügyelő Csonoplya [Bács-Bodrog] Kishunhalas [Nincs adat] 1921.09.21 3 Szegedre érkezett menekültek
Kollár Ferenc csizmadia Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.02.21 1 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Kolisztos Miklósné htb Máramarossziget [Máramaros] Sajószentpéter [Gömör és Kis-Hont] 1920.11.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Kolinko Mária nevelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Aussig [Csehszlovákia] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kolimpusz Mihály csendőr Máramarossziget [Máramaros] Miskolc [Borsod] 1920.11.30 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Koletár András tiszthelyettes Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Koléner József állami iskolaigazgató Martonháza [Gömör és Kis-Hont] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.21 7 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Kolecz János vonatfékező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Kolcz Lajos raktárnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.15 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kolbert István kőmíves Szabadka [Bodrog] Bátaszék [Tolna] 1921.08.31 Szegedre érkezett menekültek
Kolber Pál MÁV hivatalnok Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.22 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kolba Simonné alezredes neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kolba József magyar királyi t. kiadó Lőcse [Szepes] Szombathely [Vas] 1921.04.08 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kolb Kálmánné földbirtokos Biharkeresztes [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.05.07 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kolat Lajos ügyvéd Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kokas József és édesanyja árvaszéki fogalmazó Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Kojnok Lajos pályafelv. Nemesmilitics [Bács-Bodrog] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1922.04.17 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kohut Károly állomás felvigyázó-jelölt Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Kohut Ferenc postaaltiszt Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.11.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Kohr Mihály vasutas Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.07.04 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kohn Simon és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kohn Sámuel főraktárnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.10 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kohn Pál villanyszerelő Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kohn Jenő kalauz Újzsolna [Trencsén] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 42.009/919 sz. rendelvénnyel
Kohn Jakab mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi főműhely) 1919 Magyar Országos Levéltár 65.310/919 sz. rendelvénnyel
Kohlmann Lajos asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.05.01
Kohl Jenő mechanikus Ismeretlen [Ismeretlen] Zsolna [Trencsén] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kohl Ferencné tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.02 6 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Koháry István műszaki rajzoló Temesvár [Temes] Székesfehérvár [Fejér] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Kohári József törvényszéki bíró Tasnád [Szilágy] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kohant György állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Győr [Győr] 1922.03.18
Kogelbauer Ferenc állom. elölj. Kiskőszeg [Baranya] Szekszárd [Tolna] 1921.10.19 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kodits József igazgató Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Kodenicsár József kőfaragó Zombor [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.21 1 Szegedre érkezett menekültek
Kócsy Géza Almás [Háromszék] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Kocsmáros János tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Keszthely [Zala] 1921.08.20 MÁV Levéltár (13527) csak kiutasító végzése van
Kocsmár József vonatfékező Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.09.25 3 gyerek 1922. VI. 30. után menekültek
Kocsiscsák János Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.11.10 Nagyváradi Napló
Kocsis Zoltán postafőtiszt Nagyvárad [Bihar] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.05 6 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kocsis Vince Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Kocsis Sándor lámpakezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.01
Kocsis Péter fékező Arad [Arad] Rum [Vas] 1920.08.10 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kocsis Pál hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Kocsis Miklós királyi ügyész Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kocsis Mária és családja htb. Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kocsis Károlyné htb Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.30 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Kocsis József Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Kocsis János pályaőr Öthalom [Arad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kocsis János bányafőmérnök Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kocsis Béla állomás felvigyázó Vinkovci [Szerém] Pécs [Baranya] 1918.11.01 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Kocsis Árpádné htb Déva [Hunyad] Szekszárd [Tolna] 1921.07.26 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kocsis Antalné vármegyei díjnok neje Déva [Hunyad] Budapest 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kocsis András földmíves Kolozsvár [Kolozs] Jászladány [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kocsis Albert bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kocsika Erzsébet htb Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kocsán Pál vármegyei útmester Stájerlak [Krassó-Szörény] Budapest 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kocsán József főszolgabíró Fogaras [Fogaras] Szombathely [Vas] 1921.08.22 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kócsa Gézáné tanár neje Arad [Arad] Budapest 1920.06.19 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Koczurek József bírósági irodafőtiszt Felsővisó [Máramaros] Kiskőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Koczur Ferdinánd bányász Stájerlakanina [Krassó-Szörény] Essen [Németország] 1920.08.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Koczó Ernő százados Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Koczmann Mihályné htb Nagysurány [Nyitra] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.26 Szobra érkezett menekültek
Koczka Alajos mérnök Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kocziha Károly Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Koczi János vasutas Temesvár [Temes] Orosháza [Békés] 1921.07.04 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kóczé József főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.06.27 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Koczar Zsuzsanna szakácsnő Nagykároly [Szatmár] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kóczán Pál útbiztos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.10.22
Koch Katalin htb Szabadka [Bodrog] Bácsalmás [Bács-Bodrog] 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek
Koch János kalauz Palánka [Zólyom] Kiskunmajsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.08.31 1922. VI. 30. után menekültek
Koch János földmíves Lovrin [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.04.26 9 Hidasnémetire érkezett menekültek
Koch Jakab napszámos Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Koch Frigyes cukrász Versec [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Kocán Róza MÁV kezelő Kolozsvár [Kolozs] Alag [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Kobolniczky Ágoston távírdai segédtiszt Kassa [Abaúj-Torna] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.09.15 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kobetits János egy. hallg Bács [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek
Kobenter Hamyer nevelőnő Karánsebes [Krassó-Szörény] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Koáta Miklós posta főszámtanácsos Kassa [Abaúj-Torna] Szeged [Csongrád] 1920.08.13 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Knothy Gyuláné htb Lugos [Krassó-Szörény] Székesfehérvár [Fejér] 1921.08.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Knoppa Elek vegytisztítósegéd Nagybecskerek [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.12.22 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Knopf Árpád pénzügyi főtanácsos Déva [Hunyad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.09 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Knoll Béláné bíró neje Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Knobloch Józsefné htb Újbárd [Máramaros] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.20 5 Szolnokra érkezett menekültek
Knezovics György kereskedő Ismeretlen [Ismeretlen] Tiszafüred [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Knezik Mária Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Knezik Helén Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Knezevics Gyula tanító Lestyén [Nyitra] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.762/919 sz. rendelvénnyel
Kmety Demeter kőmíves Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kmetz István szemlész Torda [Torda-Aranyos] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kmert Mátyás vasutas Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kluska János MÁV ellenőr Arad [Arad] Szarvas [Békés] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Klug Péter siketnéma intézeti igazgató Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.03.24 Szegedi Napló
Klucsnik Henrik soffőr Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.07.17 1 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Klucsik Józsefné htb Galánta [Pozsony] Ács [Komárom] 1921.09.08 2 Szobra érkezett menekültek
Klubert János postaszolga Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.14 Szepesi Lapok c. iglói újság
Klotz Valéria leány Karánsebes [Krassó-Szörény] Zólyom [Zólyom] 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Klotz Pál MÁV állomás segédfelvigyázó Dárda [Baranya] Pécs [Baranya] 1921.09.21 1 Szegedre érkezett menekültek
Klos Richárd villanyszerelő Brassó [Brassó] Budapest 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek
Klodi Jakab lámpatisztító Bród [Horvát-Szlavónország] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Klipik Jánosné htb Érsekújvár [Nyitra] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.13 2 Szobra érkezett menekültek
Klinkhammer (Krinkhammer) Frigyes Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Klinkhammer (Krinkhammer) Frigyes mozdonyvezető Temesvár [Temes] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Klinkhammer (Krinkhammer) Frigyes mozdonyvez. Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.06.29 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kling János banktisztviselő Arad [Arad] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Kling János pénzbeszedő Arad [Arad] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.18 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kling Ignác tanító Pancsova [Torontál] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.03.01 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Klincsitt G-né telekkönyv-vezető neje Kolozsvár [Kolozs] Veszprém [Veszprém] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Klien Miklósné htb Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.02 5 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Kliegl Rezső felügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.12
Klezsek János rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kleva József csizmadia Biharkeresztes [Bihar] Pápa [Veszprém] 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Klész Ferenc adótiszt Hódság [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1922.02.13 Szegedre érkezett menekültek
Klera Józsefné Csíkszereda [Csík] Budapest 1920.09.30 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Klepöisz Aladárné tanító neje Németpróna [Nyitra] Alsóhernád [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 2 Szobra megérkezett kiutasítottak
Klenger Károlyné htb Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Klemm Ádám mozdonyvezető Szabadka [Bodrog] Bátaszék [Tolna] 1921. 12. 12-18. 4 Szegedre érkezett menekültek
Klement Nándor vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Újkígyós [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Klement János vonatfékező Arad [Arad] Mezőberény [Békés] 1920.09.15 (20-1920/20933.)
Kleinbarth József Nagyvárad [Bihar] Beregrákos [Bereg] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Klein Vilmos gyáros Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1921.05.10 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Klein Sándor tisztviselő Székelyhíd [Bihar] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Klein Samuné kereskedő neje Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.08 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Klein Róza varrónő Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.17 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Klein Ottó és családja mechanikus Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.02.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Klein Ottó mechanikus Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.03.10 4 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Klein Ottó egyetemi magántanár Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.02.19 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Klein Miksa adótiszt Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.14 Szepesi Lapok c. iglói újság
Klein Miklósné bádogos neje Nagysáp [Esztergom] Ostffyasszonyfa [Vas] 1920.10.22 8 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Klein Miklósné htb Ivrin [Nincs adat] Budapest 1920.10.17 8 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Klein Mátyás Újarad [Temes] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Klein Lénárt pénzügyi titkár Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.05.12 2 MOL (Z.1610, 125 dob.) 2 vagon
Klein József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Klein Izsák Nagyvárad [Bihar] Miskolc [Borsod] 1920.11.10 Nagyváradi Napló
Klein Herman tanuló Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Klein György Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Klein Gottfriedné csendőr járásparancsnok neje Zom. [Nincs adat] Edelény [Borsod] 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Klein Frigyes Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Klein Fani varrónő Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Klein Etelka pincérnő Szendrő [Szerbia] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Klein Ernő Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Kismarton [Fejér] 1920.05.20 Szegedi Friss Újság
Klein Benő mérnök Szabadka [Bodrog] Kolozsvár [Kolozs] 1919 Magyar Országos Levéltár 20.254/919 sz. rendelvénnyel
Klein Ármin fafaragó Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Klein Albertné szabó neje Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Klein Adolf segédhivatalnok Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Klein Adolf helyettes.főtanácsos Székelykeresztúr [Udvarhely] Balassagyarmat [Nógrád] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Klein Adolf járásbírósági főtisztviselő Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Klein Adolf mérnök Karlovac [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 20.254/919 sz. rendelvénnyel
Klavigyi István vonatfékező Fülek [Nógrád] Salgótarján [Nógrád] 1920.12.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Klauber Salamon állomás elöljáró Carevdar [Belovár-Körös] Budapest (Józsefváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Klaszovith György szíjgyártó Kolozsvár [Kolozs] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.11.29 2 Szolnokra érkezett menekültek
Klaszler László kereskedő Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Kizi János kőmíves-segéd Újvidék [Bács-Bodrog] Bátaszék [Tolna] 1921.08.31 Szegedre érkezett menekültek
Kittyán András főisk. hallg Tőketerebes [Zemplén] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.07.23 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kiszely Aladár pénzügyi titkár Ismeretlen [Felvidék] Debrecen [Hajdú] 1919.01.11 Pesti Hírlap
Kisteleki Stefánia ápolónő Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] Diósgyőr [Borsod] 1920.07.16 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kissné Ossváth Erzsébet polgári iskolai tanárnő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.11.30 Veszprémi hírlap
Kiss Zoltánné tanítónő Szilágysomlyó [Szilágy] Békés [Békés] 1921.12.03 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kiss Vendel raktári munkás Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.22 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Kiss Szilveszter állomás felvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Gyékényes [Somogy] 1921.08.03 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Kiss Szilárd vasutas Milosvaodvas [Nincs adat] Gyékényes [Somogy] 1921.07.26 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss Sándorné Nagyvárad [Bihar] Nagykereki [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Kiss Sándor uradalmi intéző Kisjenő [Arad] Alcsút [Fejér] 1921.07.21 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Kiss Sándor gazdasági intéző Kisjenő [Arad] Alcsút [Fejér] 1921.07.18 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss Sándor pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Nagykereki [Bihar] 1921.07.14 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Kiss Sándor géplakatos Nadrág [Krassó-Szörény] Budapest 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kiss Sándor vasutas Beregszász [Bereg] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1920.12.23 1 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Kiss Sámuel munkás Szászváros [Hunyad] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kiss Sámuel gyári munkás Szászváros [Hunyad] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kiss Sámuel altiszt Szászváros [Hunyad] Békés [Békés] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kiss Sámuel járásbírósági irodatiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Kiss Rózsa tanítónő Nagyvárad [Bihar] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kiss Róza állami tanítónő Nagyvárad [Bihar] Gyula [Békés] 1921. 8. 1-10 3 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Kiss Róza állami óvónő Szatmárnémeti [Szatmár] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kiss Richárd ny. MÁV főellenőr Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.08.13 4 Szegedre érkezett menekültek
Kiss Péter vasutas Ópiski [Hunyad] Pápa [Veszprém] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss Péter rendőr Kassa [Abaúj-Torna] Budapest 1921.07.16 3 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Kiss Pál fodrász Lébény [Moson] Soroksár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.02 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kiss Pál vasúti altiszt Arad [Arad] Battonya [Csanád] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kiss Pál tanár Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.02 6 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kiss Pál állomási málházó Fiume [Fiume] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 393.557/918 sz. rendelvénnyel
Kiss Pál kocsirendező Zimony [Szerém] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 198/919 sz. rendelvénnyel
Kiss Nándor magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.07
Kiss Mihály II. o. altiszt Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] Budapest (Kőbánya) 1923.06.30 1 1 vagon
Kiss Mihály pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.06
Kiss Mihály MÁV pályaőr Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.04.16 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kiss Mihály kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Kiss Mihály kalauz Eszék [Verőce] Arad [Arad] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Kiss Mátyás édesapjával és édesanyjával árvaszéki ülnök Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Kiss Mátyás kocsivizsgáló Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.05.02 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kiss Márta tisztviselőnő Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kiss Mária tisztviselőnő Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kiss Margit varrónő Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kiss László Pál esztergályos Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kiss László vasutas Lugos [Krassó-Szörény] Vésztő [Békés] 1921.07.24 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss Lajos állom. elölj. Alsóelemér [Torontál] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1922.04.08 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kiss Lajos állomás felvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.15
Kiss Lajos hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Pécs [Baranya] 1922.01.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Kiss Lajos pénzügyi szemlész Élesd [Bihar] Pomáz [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.03 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kiss Lajos MÁV lakatos Szabadka [Bodrog] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Kiss Lajos MÁV lakatos Szabadka [Bodrog] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.17 2 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Kiss Katalin tanítónő Magyarpécska [Arad] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kiss Károly értesítő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (21-1920/24595.)
Kiss Károly állomási málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.19
Kiss Károly kocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Szob [Hont] 1920.12.08
Kiss Károly pénzügyi számtanácsos Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kiss Károly tanító Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.11.30 Veszprémi hírlap
Kiss Károly hivatalnok Predeál [Brassó] Szilágysomlyó [Szilágy] 1919 Magyar Országos Levéltár 60.918/919 sz. rendelvénnyel
Kiss Kálmán tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kiss Józsefné Nagyvárad [Bihar] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Kiss Józsefné csendőr tiszthelyettes neje Felvinc [Torda-Aranyos] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kiss József állami gondnok Munkács [Bereg] Budapest Nincs dátum 2 MENEKÜLTEK KÖNYVE
Kiss József orvosnövendék Déva [Hunyad] Kisláng [Fejér] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss József vasutas Temesvár [Temes] Debrecen [Hajdú] 1921.07.04 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss József napszámos Terva [Nincs adat] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Kiss József pénzügyi felvigyázó Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kiss József váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.21
Kiss József főkalauz Budapest, Keleti pályaudvar [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Budapest (Ferencváros) 1920.09.24 2
Kiss József kocsirend Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.05 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Kiss József Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Kiss József állomás felvigyázó Zabok [Varasd] Csepreg [Sopron] 1919 Magyar Országos Levéltár 67.231/919 sz. rend.
Kiss József állomási málházó Eszék [Verőce] Attala [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 60.919/919 sz. rendelvénnyel
Kiss József pályaőr Dugesolo [Zágráb] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Kiss Jenő gazdálkodó Déva [Hunyad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kiss Jánosné távirda igazgató neje Kolozsvár [Kolozs] Pusztaecseg [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.08 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kiss János és családja CFR tisztviselő Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.10 Szabadság c. nagyváradi újság
Kiss János vasutas Arad [Arad] Gyula [Békés] 1921.07.04 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss János vizsgáló lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.05.10
Kiss János csendőr Zilah [Szilágy] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.26 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kiss János kalauz Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kiss János vasutas Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Kiss János vasutas Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.12.21 4 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kiss János magánzó Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.08.21 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Kiss János tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.02 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kiss János cukorgyári ellenőr Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kiss János váltókezelő Nova Parna [Nincs adat] Alcsút [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.821/919 sz. rendelvénnyel
Kiss János vonatfékező Zágráb [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 8738/919. sz. rendelv.-el
Kiss István királyi tanfelügyelő Nagyvárad [Bihar] Eger [Heves] 1921. 8. 1-10 3 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Kiss István tanfelügyelő Nagyvárad [Bihar] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kiss István MÁV alkalmazott Nagyvárad [Bihar] Hosszúhát [Heves] 1921.07.21 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kiss István váltókezelő Nagyvárad [Bihar] Derecske [Bihar] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kiss István szabó Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kiss István vonatfékező Karlovac [Zágráb] Somogyszob [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.214/919 sz. rendelvénnyel
Kiss Imréné htb Lugos [Krassó-Szörény] Tótkomlós [Békés] 1921.07.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kiss Imre Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Kiss Imre villanyszerelő Ismeretlen [Ismeretlen] Győr [Győr] 1922.02.18
Kiss Imre lámpakezelő Királyhida [Moson] Győr [Győr] 1922.02.16 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kiss Helén Székelyhíd [Bihar] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Kiss Gyula tanuló Zenta [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek
Kiss Gyula kalauz Érsekújvár [Nyitra] Budapest 1920.10.03 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kiss György járásbíró Oravicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1920.07.14 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kiss György pályaőr Ruttka [Turóc] Ludas [Csongrád] 1919.01.27 1 gyerek Felvidékről menekült vasutasok
Kiss György előfűtő Zágráb [Zágráb] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Kiss Géza művezető Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.02.27
Kiss Gergely kapus Ismeretlen [Ismeretlen] Mezőberény [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Kiss Gáspár pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.11.03 Az Est tizedmagával
Kiss Gáborné htb Nagyvárad [Bihar] Gyoma [Békés] 1921.07.25 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kiss Gábor Nagyvárad [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Kiss Gábor fékező Ópiski [Hunyad] Budapest 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kiss Ferenc vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.10
Kiss Ferenc Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Kiss Ferenc vasúti lakatos Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.07.04 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Kiss Ferenc vizsgáló lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.05.15
Kiss Ferenc földmíves Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kiss Ferenc egy. hallg Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.12 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kiss Ferenc v. fék Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.29 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Kiss Ferenc vonatfékező Fiume [Fiume] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.821/919 sz. rendelvénnyel
Kiss Ferenc mozdonyfűtő Bród [Horvát-Szlavónország] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár
Kiss Ervin állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Eger [Heves] 1921.08.28 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Kiss Ervin állomás elöljáró Temesvár [Temes] Eger [Heves] 1920.07.28 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kiss Erős Simon kalauz Szabadka [Bodrog] Budapest (Ferencváros) 1922.06.26 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kiss Ernő magánhivatalnok Újvidék [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Kiss Endre tanuló Nagybánya [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kiss Endre lakatos Kányád [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kiss Elek rendőr Nagyvárad [Bihar] Sarkad [Hajdú] 1921.07.25 6 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kiss Domonkos törvényszéki altiszt Torda [Torda-Aranyos] Salgótarján [Nógrád] 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Kiss Domokosné postamester neje Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Budapest 1920.07.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Kiss Dezső Nagyvárad [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Kiss Dezső főmérnök Pécs [Baranya] Szekszárd [Tolna] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kiss Dénes magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.20
Kiss Béla vonatfékező Újzsolna [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Kiss Árpád Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Kiss Árpád katonai nyilvántartó Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.03.20
Kiss Antalné htb Csíkszereda [Csík] Rákosliget [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.27 7 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Kiss Antal kalauz Vinkovci [Szerém] Újdombóvár [Tolna] 1919.01.07 Heti jelentés (1919. jan. 11.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Kiss Antal kalauz Vinkovci [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.213/919 sz. rendelvénnyel
Kiss Anna tanuló Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Kiss András földmíves Kispereg [Arad] Szeged [Csongrád] 1921.04.26 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kiss András állomás felvigyázó Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.23 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kiss András magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.04
Kiss András tanító Ozsdola [Háromszék] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.02 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kiss Albert és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kiss Albert állami tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.05
Kiss Albert gondnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.07.05 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Kispál Jánosné magánzó Nagyvárad [Bihar] Szentes [Csongrád] 1921.03.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kismihók István vonatfékező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Kisgyörgy Sándor járásbíró Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.25 7 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kisfaludi Imre vasutas Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Kischli József titkár Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kisbér Ernő postai alkalmazott Barcs [Somogy] Budapest 1921.07.26 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Kis Zsigmond vasutas Bánhida [Komárom] Gyoma [Békés] 1920.12.22 23 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kis Viktor tanuló Zilah [Szilágy] Magyaróvár [Moson] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kis Viktor díszítő Nagykároly [Szatmár] Miskolc [Borsod] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kis Veronka htb Kovászna [Háromszék] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kis Veronka varrónő Nagykároly [Szatmár] Vámospércs [Hajdú] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kis Torma J. járásbírósági tisztviselő Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.06.18 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Kis Sarolta htb Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.22 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kis Rudolf gazdatiszt Pézsák [Nincs adat] Adony [Fejér] 1921.08.14 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kis Péterné géplakatos neje Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kis Péter tisztviselő Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.30 4 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Kis Pál tanár Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 6 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kis Pál vasutas Bánhida [Komárom] Makó [Csanád] 1920.12.22 5 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kis Pál László fűtő Ópiski [Hunyad] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kis Márton esztergályos Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Kis Márton Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kis Mária tanuló Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Kis Mária htb Nagyvárad [Bihar] Okány [Bihar] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Kis Margit htb Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kis Lili tanuló Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kis Lajosné adótiszt neje Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kis Katalin htb Magyarpécska [Arad] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kis Károlyné katona neje Igazfalva [Krassó-Szörény] Budapest 1920.08.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Kis Kálmán egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kis József bányász Petrozsény [Hunyad] Szigetvár [Somogy] 1920.07.28 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kis Jenő számtanácsos Marosvásárhely [Maros-Torda] Eger [Heves] 1921.12.21 7 Szolnokra érkezett menekültek
Kis Jenő Arad [Arad] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.11 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Kis Jánosné kalauz neje Érsekújvár [Nyitra] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 7 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kis János szobafestő Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kis János vasutas Bánhida [Komárom] Szekszárd [Tolna] 1920.12.22 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kis János főellenőr Arad [Arad] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.18 7 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Kis János szerelő Arad [Arad] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1920.06.10 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kis István irodakezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Ferencváros) 1921.10.15
Kis Géza díjnok Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.11.24 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Kis Ferenc MÁV alkalmazott Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 8 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kis Ferenc hivatalszolga Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.10 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kis Fani htb Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Kis Elekné htb Arad [Arad] Battonya [Csanád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kis Dezsőné tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Kis Árpád kereskedelmi utazó Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kis András rendőr Szászrégen [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kis András rendőr Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Biharkeresztes [Bihar] 1920.12.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kis András irodafőtiszt Pozsony [Pozsony] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.12 5 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Kirschtein (Kiszelstein/Kitselstein) Ede Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Kirschtein (Kiszelstein/Kitselstein) Ede kereskedő-segéd Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kirschtein (Kiszelstein/Kitselstein) Ede kereskedő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kirschner Jenő postatiszt Nyitra [Nyitra] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.16 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kirschner Imre erdész Lippa [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kirschmayer Sándor asztalos Aknasugatag [Máramaros] Miskolc [Borsod] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kirschgassner János egy. hallg Lugos [Krassó-Szörény] Pozsony [Pozsony] 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kirschenter József ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.10
Kirsch Géza szűcs Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kirnyák Mihály cipész Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.31 5 Az Ujság
Kirjak Janka posta tisztviselő Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Kireschgesner J. körjegyző Nagykastély [Krassó-Szörény] Kaposvár [Somogy] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kirchof Vendel vasutas Ópiski [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kirchof Vencel mozdonyvezető Ópiski [Hunyad] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.02.20 1 2 vagon
Kirchner Jenőné neje Kolozsvár [Kolozs] Miskolc [Borsod] 1921.04.29 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kirchner Gyula Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése c. napló 1929. VI. 15. - 30.
Király Vilmos posta segédtiszt Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.05.22 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Király Sándor tanuló Nagyenyed [Fehér] Budapest 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Király Miklós szivattyúőr Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.02.24
Király Lázár csendőr Székelyudvarhely [Udvarhely] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Király Lászlóné Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Király László pályafelvigyázó Bulinac [Belovár-Körös] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Király Lajosné csendőr tiszthelyettes neje Nagyszalonta [Bihar] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Király Lajos tiszthelyettes Nagyszalonta [Bihar] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Király Józsefné csendőr tiszthelyettes neje Kolozsvár [Kolozs] Rákoscsaba [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.19 6 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Király József MÁV irodakezelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.01 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Király István főisk. hallg Arad [Arad] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Király István csendőr Székelyudvarhely [Udvarhely] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Király István kalauz Fiume [Fiume] Újdombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.808/919 sz. rendelvénnyel
Király István vonatfékező Fiume [Fiume] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Király Imréné htb Arad [Arad] Békés [Békés] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Király Imréné magánzó Nagybánya [Szatmár] Vámospércs [Hajdú] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Király Gyula MÁV fékező Pécs [Baranya] Oltárc [Zala] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Király Ferenc asztalos Gyergyószentmiklós [Csík] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.02 4 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Király F.-né felügyelő Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.06.15 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Király Béla postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.16 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Király Béla MÁV irodai mkkisegítő Kolozsvár [Kolozs] Békéscsaba [Békés] 1920.10.19 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Király Balázs bognár Arad [Arad] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kipp Rezső kereskedősegéd Zenta [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.29 Szegedre érkezett menekültek
Kinzer Sándor lakatos Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.04.07 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kinzel János mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.10
Kintszig Tibor főisk. hallg Arad [Arad] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Kinkai Julianna Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kink József Zombor [Bács-Bodrog] Soroksár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.02.20 3 2 vagon
Kindlein Vendelné htb Temesvár [Temes] Kaposvár [Somogy] 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Kinda Júlia magánzó Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kincses János tanuló Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.27 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kinczig Róbertné tanítónő Gyorok [Arad] Piliscsaba [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kilyen István tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kilványi Anna munkásnő Resicabánya [Krassó-Szörény] Győr [Győr] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kilin Miklós és családja napszámos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kilin József soffőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Jugoszlávia] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kilik Károly tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kilián Károly egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kili Mihályné munkásnő Kolozsvár [Kolozs] Biharkeresztes [Bihar] 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kilczer Mihály vasgyári mérnök Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kilber János tisztviselő Temesvár [Temes] Mohács [Baranya] 1920.07.14 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kikirics Béla földbirtokos Zenta [Bács-Bodrog] Budapest 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Kiglits Lajos irodakezelő Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919.01.19 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs gyermektelen
Kifel Ádám vendéglős Torjánc [Baranya] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 3 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Kidei Sándor tanuló Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kicsi János ny. csendőr őrmester Versec [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.02.12 Szegedi Friss Újság
Kiczkó Mátyás kereskedő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kibédi Dénes kocsivizsgáló Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.02 6 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kialovanszky K ny. t. Seprős [Arad] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Khor József lakatos Nagybecskerek [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek visszautasítva
Khiroszky R. erdőőr Máriaradna [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.03.27 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kherndt Antal és családja hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kheli Jenő tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kézér Emánuel előfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.09
Kesztner Aranka posta és távírdai tisztviselőnő Kassa [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.01.22 Debreczeni ujság
Kesztler Vilmos tanuló Karánsebes [Krassó-Szörény] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Keszthelyi Gábor mérnök Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 9.828/919 sz. rendelvénnyel
Keszler István kalauz Zágráb [Zágráb] Bátaszék [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 9867 sz. rendelv-el
Keszlár (Keszler) Gedeon nyugdíjas Oravicabánya [Krassó-Szörény] Eger [Heves] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Keszlár (Keszler) Gedeon magánzó Oravicabánya [Krassó-Szörény] Eger [Heves] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Keszericze Ferenc v.fék Ismeretlen [Ismeretlen] Gyékényes [Somogy] 1919.02.13 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Keszericze Ferenc vonatfékező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Keszeli László főszolgabíró Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Balatonalmádi [Veszprém] 1920.11.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Kessler Géza magánzó Temesvár [Temes] Hamburg [Németország] 1920.07.14 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kessler Ernő könyvelő Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Kesse M.-né htb Csíkszereda [Csík] Koppánycsepreg [Nincs adat] 1921.08.09 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Késmárky Zoltán Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Késmárky Géza községi jegyző Körtés [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.10 7 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Keskeny Mátyás állomás felvigyázó Parác [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Keserű Imréné kalauz neje Nagyvárad [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1921.04.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kesczeg Mihály kereskedő Déva [Hunyad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Keschmide Antal cipész Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kéry Gyula fhgy Késmárk [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Kerubina Margit Borbála növér Zsombolya [Torontál] Zsámbék [Fejér] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek
Kertmegi Sándor fogházőr Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Kerticza András hajóács Szörényvár [Románia] Budapest 1921.12.25 Világ (+3 fő)
Kertész Teréz Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Szabadság c. nagyváradi újság
Kertész Sándor segédfékező Zólyom [Zólyom] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 65.3259/919 sz. rendelvénnyel
Kertész Mihályné hivatalnok neje Érsekújvár [Nyitra] Budapest 1921.03.29 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kertész Mihály műszaki hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Északi fűtőház) 1921.04.01
Kertész Mártonné határrendőr neje Brassó [Brassó] Orosháza [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kertész Józsefné tankerületi igazgató neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kertész József fékező Derecske [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kertész József vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.10
Kertész Jenőné htb Eperjes [Sáros] Miskolc [Borsod] 1921.09.02 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kertész István állomás málházó Petrozsény [Hunyad] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1922.10.04 4 gyerek 1922. VI. 30. után menekültek
Kertész István tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Kertész Irén hivatalnok Lugos [Krassó-Szörény] Vecsés [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kertész Ferenc v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.12.05 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Kertész Elemér egy.hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kertész Elemér tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kert Sándor lakatos Nagybánya [Szatmár] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kersler Lajos irodakezelő Bród [Horvát-Szlavónország] Dombóvár [Tolna] 1918.12.27 Heti jelentés (1919. jan. 4.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Kerörlei Györgyné htb Nagyvárad [Bihar] Nagykanizsa [Zala] 1921.09.02 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kerner György vasutas Bánhida [Komárom] Budapest 1920.12.22 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kericzky Pál műszaki díjnok Szabadka [Bodrog] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.09.11 Menekült kartonok (123 dob.)
Kéri Sándorné htb Máriaradna [Arad] Bonyhád [Tolna] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kéri Rezső hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Pécs [Baranya] Nincs dátum Délvidéki menekült vasutasok bejelentése (1919.febr. 11.), Pécs (18-1919/3394)
Kéri Józsefné htb Pancsova [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.12.07 Szegedre érkezett menekültek
Kéri Jánosné htb Pancsova [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.12.07 Szegedre érkezett menekültek
Keresztúri Rozália Nagyvárad [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Keresztúri István Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Keresztesy Dénes pályaőr Petrozsény [Hunyad] Gyoma [Békés] 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Keresztessy Józsefné Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Keresztessy Árpád tanuló Nagybánya [Szatmár] Budapest 1921.03.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Keresztesi Lajos pénzügyi tanácsos Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Keresztesi Gyula kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1922.03.05 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Keresztesi Ferenc fűtő Temesvár [Temes] Hatvan [Heves] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Keresztes Sebestyén főellenőr Temesvár [Temes] Budapest 1920.02.20 6 1 vagon
Keresztes Sándor v. MÁV váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 7 gyerek Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Keresztes Sándor váltókezelő Alsómihojlác [Verőce] Sellye [Baranya] 1919.02.16 Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Keresztes Miklós és családja tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Keresztes Mária Magdolna egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Keresztes József posta alkalmazott Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.06.15 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Keresztes János vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Győr [Győr] 1921.06.18
Keresztes János vasutas Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.11.08 3 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Keresztes János vasutas Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.18 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Keresztes István fékező Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Keresztes András cipész Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Keresztény Károly nyugdíjas Csíkvár [Nincs adat] Nagykanizsa [Zala] 1921.04.27 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kerekes Sándor kazánkovács Temesvár [Temes] Miskolc [Borsod] 1921.07.05 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Kerekes R. András Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Kerekes László műszerész Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kerekes Lajos gyári munkás Arad [Arad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.27 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Kerekes Lajos posta felügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Keleti pályaudvar) 1920.12.18
Kerekes Lajos postatiszt-viselő Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Kerekes József bányaaltiszt Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.09.06 7 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Kerekes Gáspár irodakezelő Bród [Horvát-Szlavónország] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár
Kerekes Ferenc pénzügyi irodatiszt Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.09.27 7 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Kerekes Ede ügyvéd Marosludas [Torda-Aranyos] Budapest 1921.03.21 4 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kerekes Dávid szabó Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kerekes Béla vasúti fékező Szabadka [Bodrog] Fülöpszállás [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.23 1 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Kerekes Árpád gyógyszerész Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kerek István MÁV lakatos Temesvár [Temes] Kaposvár [Somogy] 1920.12.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kerek István lakatos Bánhida [Komárom] Budapest 1920.12.22 4 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kerei Márkus kezelő Zalatna [Alsó-Fehér] Salgótarján [Nógrád] 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Kérdő Tivadar MÁV fékez Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.03.10 10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kercsó József szabó Gyergyószentmiklós [Csík] Rém [Bács-Bodrog] 1921.04.07 8 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kercsó Ferenc törzsőrmester Székelyudvarhely [Udvarhely] Kaposvár [Somogy] 1920.08.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kercsmarics József kocsirend Dugesolo [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.08 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Kercó Zoltán gyógyszerész Petrozsény [Hunyad] Budapest 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Képíró Józsefné hivatalnok neje Dés [Szolnok-Doboka] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Képíró József hivatalnok Dés [Szolnok-Doboka] Balf [Sopron] 1920.11.24 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Képíró József hivatalnok Dés [Szolnok-Doboka] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Kepes Dezső Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Keő József pályafelvigyázó Óbecse [Bács-Bodrog] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.20 3 Szolnokra érkezett menekültek
Keő József fályafelv. Óbecse [Bács-Bodrog] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.13 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Keö József Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Keő Ferenc MÁV pályafelvigyázó Óbecse [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.12.07 2 Szegedre érkezett menekültek
Kenyeres László törvényszéki bíró Dés [Szolnok-Doboka] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.03.31 6 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kenyeres Kálmán tanuló Egrespatak [Szilágy] Budapest 1921.03.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kenyeres István Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Keniró Károlyné magánzó Szilágycseh [Szilágy] Sarkad [Hajdú] 1921.04.16 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kendi Sándorné osztálymérnök neje Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Kende Sándor mérnök Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 20.485/919 sz. rendelvénnyel
Kende Jenő vármegyei közkórházi ny. gondnok Törökkanizsa [Torontál] Budapest 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek
Kemper Ernő építész gyakornok Nagykikinda [Torontál] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kempelen Erzsébet postamester Kürtös [Arad] Budapest 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kemfer Jakab mezőgazdasági gyakornok Versec [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek
Kemény Szilárd állami jószágigazgató Arad [Arad] Bábolna [Komárom] 1920.10.06 6 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kemény Szilárd járási felügyelő Arad [Arad] Bábolna [Komárom] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kemény Mór MÁV felvigyázó Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.27 6 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Kemény Mór főellenőr Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.22 7 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kemény László Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése XIV. napló 1930. V. 9. – 1930. V. 31.-ig
Kemény Ferenc pályafelvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Győr [Győr] 1921.05.19
Kemeneczi Ignácz kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Szob [Hont] 1921.05.01
Kemenczky Ferenc géplakatos Orsova [Krassó-Szörény] Budapest 1921.12.25 Világ (+2 fő)
Kemencze Ignác MÁV fékező Érsekújvár [Nyitra] Alag [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.27 7 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Kemeczky Bertalan tiszviselő Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kemcz Katalin htb Újszentanna [Arad] Budapest 1921.08.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kellner Lajos kőmíves segéd Loznica [Szerbia] Baja [Bács-Bodrog] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek
Kellner Géza állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.10.04
Kellner Antal szobafestő Loznica [Szerbia] Baja [Bács-Bodrog] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek
Kellner András kőmíves segéd Loznica [Szerbia] Baja [Bács-Bodrog] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek
Kelling Rezsőné hivatalnok neje Petrozsény [Hunyad] Gyöngyös [Heves] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Keller Sándorné főmérnök neje Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Keller Sándor csendőr Torda [Torda-Aranyos] Sáp [Csongrád] 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Keller József csendőr Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 1 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Keller István hivatalnok Zágráb [Zágráb] Zalaegerszeg [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.830/919. sz. rendelvénnyel
Keller Ilona kezelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Pécs [Baranya] Nincs dátum Délvidéki menekült vasutasok bejelentése (1919.febr. 11.), Pécs (18-1919/3394)
Keller Ilona napibéres kezelőnő Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.867/919 sz. rendelvénnyel
Keller Ferenc MÁV elöljáró Széphely [Temes] Dunavecse [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.14 2 Lökösházára érkezett menekültek
Keller Béla állomás elöljáró Fehértemplom [Temes] Győr [Győr] 1921.04.26 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Keller Artúr adóügyi biztos Torja [Háromszék] Biharkeresztes [Bihar] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Keller Antal raktárnok Fiume [Fiume] Kiskunmajsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 52.510/919 sz. rendelvénnyel
Keller Antal vonatfékező Fiume [Fiume] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 54.534/919 sz. rendelvénnyel
Keller Andrásné htb Szabadka [Bodrog] Kaposvár [Somogy] 1922.02.24 1 Szegedre érkezett menekültek
Keller Andrásné pénzügyi titkár neje Dés [Szolnok-Doboka] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.12.02 4 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Keller András tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Keleti Vilmos műegy. hallg Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Keleti Gyula irodakezelő Ópiski [Hunyad] Tápiószele [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.14 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Keleti Ferenc irodakezelő Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Keleti Ferenc MÁV irodakezelő Kolozsvár [Kolozs] Ugod [Veszprém] 1921.03.08 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Keleti Dezső ny. ezredes Zombor [Bács-Bodrog] Tata [Komárom] 1921. 12. 12-18. 1 Szegedre érkezett menekültek
Kéler Béla törvényszéki bíró Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.23 Szepesi Lapok c. iglói újság
Kelemen Sándor elöljáró Dános [Nagy-Küküllő] Budapest 1921.05.07 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kelemen Sándor szűcs Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kelemen Sándor rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kelemen Róza htb Brassó [Brassó] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kelemen Pál bankhivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.16 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Kelemen Margit Losonc [Nógrád] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.03.07 Világ
Kelemen Júlia csendőr tiszthelyettes neje Székelyudvarhely [Udvarhely] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 4 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kelemen József főbíró Nagyvárad [Bihar] Sáp [Csongrád] 1921.11.29 3 Szolnokra érkezett menekültek
Kelemen Jánosné rendőr neje Brassó [Brassó] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.07 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kelemen István MÁV munkás Arad [Arad] Budapest 1921.02.19 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kelemen István mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Kelemen Imre hivatalnok Brassó [Brassó] Budapest 1921.05.05 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kelemen Gyula tüzikovács Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.04.23 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Kelemen Ferenc egy. hallg Torockó [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Kelemen Ferenc tanuló Torda [Torda-Aranyos] Csepel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Kelemen Ferenc váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Hatvan [Heves] 1920.08.07
Kelemen Etelka htb Versec [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.02.21 Szegedre érkezett menekültek
Kelemen Edéné htb Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1921.04.18 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kelemen Anna magánzónő Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kelemen Albert elemi iskolai igazgató családja Lőcse [Szepes] Nagykanizsa [Zala] 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Kele József vonatfékező Újzsolna [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Kékesi Ödönné htb Torda [Torda-Aranyos] Szeged [Csongrád] 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Keitz Antalné szabó neje Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Keith Károly gimnáziumi tanár Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Keith Károly tanár Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Keith Etel htb Máramarossziget [Máramaros] Szombathely [Vas] 1920.08.15 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Keis Istvánné főhadnagy neje Lugos [Krassó-Szörény] Szeged [Csongrád] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Keipert Keresztélyné tisztviselő neje Újvidék [Bács-Bodrog] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.21 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Keinwirth György málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.09.27 [MOL Z. 1610. 125 dob.] barakkban
Keiner Emil vonatfékező Zólyom [Zólyom] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Keifer József községi írnok Csernye [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.08.05 2 Szegedre érkezett menekültek
Keibel Amália nevelőnő Csíkszereda [Csík] Budapest 1921.04.16 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kehrer Károly tanfelügyelő Arad [Arad] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.19 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Kéhl Anna htb Csák [Temes] Miskolc [Borsod] 1921.08.14 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kecskés István lakatos Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.08 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kecskés István géplakatos Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kecskés András váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Szob [Hont] 1921.05.22
Kecsedi Géza kereskedő Szászváros [Hunyad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
kb. 500 kiutasított család Losonc [Nógrád] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.02.12 Az Est
Kazocsa Mihály pénzügyi titkár Marosvásárhely [Maros-Torda] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.12 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kazinczy Kálmán raktárnok Temesvár [Temes] Budapest (Kelenföld) 1921.03.10 6 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kaydi György főraktárnok Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919.04.11 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Kavai Károly pályafelvigyázó Nagypeleske [Szatmár] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.18 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kávai Ferenc fűtő Bród [Horvát-Szlavónország] Zombor [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 50.489/919 sz. rendelvénnyel
Kausczky Vendel raktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.07.02
Kauntr Mici htb Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Magyaróvár [Moson] 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kaufmann S.-né magánzó Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.11.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Kaufmann Gábor cipész Ópiski [Hunyad] Győr [Győr] 1921.08.20 2 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Kaufmann Gábor ny. vasutas; Ópiski [Hunyad] Győr [Győr] 1921.08.14 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kaufke János mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1921.07.14 [MOL Z. 1610. 125 dob.] barakkban
Katzvinszky Emil egy. hallg Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Katzer Rudolfné asztalos neje Kolozsvár [Kolozs] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.08 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Katzbek Sándor vonatfékező Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Kattworch Dezsőné Felsővisó [Máramaros] Budapest 1920.09.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Katsay ferenc pénztári főtiszt Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Katrincz Józsefné htb Arad [Arad] Mezőhegyes [Csanád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Katrics Kálmán ügyvéd Máramarossziget [Máramaros] Gyöngyös [Heves] 1921.07.05 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Katona Sámuel raktárnok Marosvásárhely [Maros-Torda] Mindszent [Csongrád] 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Katona Péter Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Katona Orbán vasutas Ópiski [Hunyad] Tótkomlós [Békés] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Katona Lajosné htb Szabadka [Bodrog] Pécs [Baranya] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek
Katona Lajos MÁV hivatalnok Szabadka [Bodrog] Pécs [Baranya] 1921.12.05 Szegedre érkezett menekültek
Katona Lajos váltóőr Beszterce [Beszterce-Naszód] Tapolca [Zala] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Katona Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.05.07 Friss Hírek hódmezővásárhelyi újság
Katona János magánhivatalnok Nagykikinda [Torontál] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.11.30 1 Szegedre érkezett menekültek
Katona János v.fék Bród [Horvát-Szlavónország] Gyékényes [Somogy] 1919.01.26 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Katona János vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Gyékényes [Somogy] 1919.01.21 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs 1 gyermek
Katona István kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Soroksár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.11
Katona István váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Zichyújfalu [Fejér] 1920.12.20
Katona István váltókezelő Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.18 3 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Katona István MÁV altiszt Arad [Arad] Soroksár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.02.20 2 vagon
Katona István raktárnok Ruttka [Turóc] Füzesgyarmat [Békés] 1919 Magyar Országos Levéltár 73.327/919 sz. rendelvénnyel
Katona Gyula Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Katona Gyula vonatfékező Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Katona Géza mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.01.05 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Katona Géza csendőralezredes Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1920.06.14 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Katona Gáspárné Nagyvárad [Bihar] Told [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Kátó Dénes tanító Medgyes [Nagy-Küküllő] Hajdúböszörmény [Hajdú] Nincs dátum 2 Egyedileg felkutatottak
Kató Balázs rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.09.30 5 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Kató Balázs rendőr Arad [Arad] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.07.04 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Katlotea Imre főmérnök Zalatna [Alsó-Fehér] Budapest 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Kaszter Sebestyén és családja könyvelő Ismeretlen [Ismeretlen] Eger [Heves] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kasző Sándor géplakatos Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kászonyi Zoltán százados Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kászonyi Zoltán százados Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kászoni Lídia varrónő Nagyvárad [Bihar] Szeged [Csongrád] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kaszó Gyuláné egyedülálló pénztárkezelő Nagyszombat [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Kaszner Jenő ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Balassagyarmat [Nógrád] 1920.12.15 2
Kaszk Lászlóné htb Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.05.05 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kasziba Kálmán gyógyszerész Bácsordas [Bács-Bodrog] Göd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.10.02 3 Szegedre érkezett menekültek
Kasziba István posta főellenőr Szabadka [Bodrog] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.11.26 1 Szegedre érkezett menekültek
Kaszás Sándor kapuőr Fiume [Fiume] Újdombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 54.665/919 sz. rendelvénnyel
Kasza Mihály földmíves Ökörkeszt [Nincs adat] Szeged [Csongrád] 1921.04.18 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kasza István hivatalnok Nagykosztolány [Nyitra] Balatonfüred [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 47.092/919 sz. rendelvénnyel
Kasza Gábor kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Kisterenye [Nógrád] 1920.08.20
Kasza Dániel Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Kastura Erna htb Arad [Arad] Budapest 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Kastaly István irodatiszt Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.04.25 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kassai Sándor vonatfékező Nagyvárad [Bihar] Vésztő [Békés] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kassai József m. kir. cukorgyári főellenőr Cservenka [Bács-Bodrog] Petőháza [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Kassai Irán postakezelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.08.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Kass László újságíró Pozsony [Pozsony] Sopron [Sopron] 1919.10.21 Szegedi Friss Újság
Kasornya János kalauz Zágráb [Zágráb] Munkács [Bereg] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Kasbelyi József főmérnök Nagyvárad [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1921.11.29 3 Szolnokra érkezett menekültek
Kásás Riza Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.27 Békés c. gyulai újság 6613 sz. igazoló könyv
Kása Mózes földmíves Nyárádszereda [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.30 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Karzsics Györgyné vonatfékező neje Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1921.04.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kary Ferencné htb Galgóc [Nyitra] Balatonkenese [Veszprém] 1921.12.05 Szobra érkezett menekültek
Karvaly Mihály kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.07.27 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Kartehausa Fülöpné Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest 1921.10.09 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Karsay Elemér segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Karpaty Zoltán Máramarossziget [Máramaros] Miskolc [Borsod] 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Kárpáti András Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 11 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Kárpáthy Lajos MÁV díjnok Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kárpáthy Károly író Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Kárpáthy János díjnok Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Károsy Jenő főisk. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Károlyi Mihály raktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.03.14
Károlyi János fűtő Vinkovci [Szerém] Pécs [Baranya] 1919.01.15 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Károlyi György vonatfékező Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919.01.09 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Károlyi György vonatfékező Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 9866 sz. rendelv-el
Károlyfi János mozdonyfűtő Vinkovci [Szerém] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár
Karlovitz Ilona mb. távirásznő Ismeretlen [Ismeretlen] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.05.20
Karlovits Lajos kocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Zalaegerszeg [Zala] 1921.06.16 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Karlik Károly Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Karl Lujza Ismeretlen [Ismeretlen] Linz [Ausztria] 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Karjadi János pályafelvigyázó Szentivánlaborfalva [Háromszék] Budapest 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Karikás Kálmán tanuló Nagyenyed [Fehér] Nádudvar [Hajdú] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Karikás Istvánné elöljáró neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.20 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Karikás Ilona htb Borossebes [Arad] Budapest 1920.08.13 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Kari Károly tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kardos Mór állomás elöljáró Eszék [Verőce] Ismeretlen [Ismeretlen] 1918.11.07 Heti jelentés (1919. jan. 18.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Kardos Károly kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Ferencváros) 1921.04.26
Kardos Károly géplakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Bécs [Ausztria] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kardos István mozdonyvezető Varasd [Varasd] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Kardos Árpád kormánybiztos Déva [Hunyad] Sopron [Sopron] 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kardos Anna htb Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kardos Anna magánzó Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Karday Mihály művezető Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kardalos Dénesné csendőr neje Kovászna [Háromszék] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kard Rebeka htb Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Karcsi József magánzó Gyergyószentmiklós [Csík] Budapest 1921.04.14 6 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Karczaly Lőrinc városi írnok Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Karber (Korbel) Ella postatisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.10
Karber (Korbel) Ella tisztviselő Arad [Arad] Budapest 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Karáts Ferenc Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Karászi Gyuláné htb Temesság [Temes] Magyarcsanád [Csanád] 1921.11.04 2 Lökösházára érkezett menekültek
Karasits József pályafelvigyázó Karlovac [Zágráb] Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] 1919 Magyar Országos Levéltár 13.965/919 sz. rend.
Karakasovits Anna belügyminisztériumi tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Karakas Sándor fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.07.08 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Karakai Ferenc napibéres hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Karajos Zsuzsanna htb Nagyvárad [Bihar] Váncsod [Bihar] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Kárády János detektív Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.20 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Karácsonyi Sándor tengerész Törökkanizsa [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.04.16 Hidasnémetire érkezett menekültek
Karácsonyi Pásztor Antal Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.27 Békés c. gyulai újság 4939 sz. igazoló könyv
Karácsonyi Kálmánné htb Facsád [Krassó-Szörény] Budapest 1920.08.16 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Karácsonyi József szobrász Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.11.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Karácsonyi J.-né htb Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Karácsonyi Imre és családja szobrász Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 Szabadság c. nagyváradi újság
Karácsonyi Géza szobrász Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 4 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Karácsonyi Emil városi statiszitkai hivatal főnök-h Temesvár [Temes] Budapest 1921.06.29 3 A Nép
Karácsony Sándor főerdőtanácsos Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Karácsony Julianna htb Petrozsény [Hunyad] Berettyóújfalu [Bihar] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Karácsony József tanítóképzői tanár Csíksomlyó [Csík] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.25 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Karácsony Györgyi Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Karácsony Albert földmíves Marosvásárhely [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Kapy Andor raktárnok jelölt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.05.30
Kapusy Károly bádogos Kolozsvár [Kolozs] Székesfehérvár [Fejér] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Kapusy Imréné tanár neje Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kapusánszki István bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.08.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kaptár István Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.07.17 Szegedi Friss Újság
Kapsz József vendéglős Temesvár [Temes] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Kapros János állomás elöljáró Nagyvárad [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1921.07.25 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kapronczai János kovács Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.04.13 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Kapronczai (Kapronczay) Gyula matróz Szabadka [Bodrog] Szatmárnémeti [Szatmár] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kapronczai (Kapronczay) Gyula kalauz Vinkovci [Szerém] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.442/919 sz. rendelvénnyel
Kaprol János bányász Stájerlakanina [Krassó-Szörény] Sterkrade [Németország] 1920.08.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Kappandi Árpád bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Káposzta Istvánné nyugdíjas Borosjenő [Arad] Besztercebánya [Zólyom] 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kapocsi Imre Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Kapocsi Ernő postás Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kaplonczai Ferencné htb Kürt [Komárom] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 1 Szobra megérkezett kiutasítottak
Káplár János fűtő Zágráb [Zágráb] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Kapitány Márton tanuló Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Kapferer József gazdálkodó Erdőd [Szatmár] Keszthely [Zala] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kapcsos János állom. elölj. Avasújváros [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1921.07.28 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Kapcsák Elek mérnök Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Kapaun Henrik okl. tanító Ismeretlen [Ismeretlen] Kishársfalva [Sopron] 1919.12.12 Szegedi Friss Újság
Kapatics Flóra varrónő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.07 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kapás Rezső irodakezelő Petrozsény [Hunyad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.10 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kapás Károly mozdonyvezető Ópiski [Hunyad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Kapás István vasutas Ópiski [Hunyad] Kaposvár [Somogy] 1921.07.04 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kapás István fűtőházi munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Kányodi Andorné tiszhelyettes neje Uzon [Háromszék] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kanyó József gazdálkodó Zombor [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek
Kanyó Jenőné főhadnagy neje Torzsa [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.07.26 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Kanyó János hivatalszolga Ismeretlen [Ismeretlen] Terézhalom [Bács-Bodrog] 1921.03.20
Kányicska K.-né távírdai vonalfelvigyázó neje Mirt [Nincs adat] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] III..21 6 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Kanyadi János pénzügyi felvigyázó Sepsimagyarós [Háromszék] Budapest 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Kanyadi Andrásné tiszthelyettes neje Szakálháza [Temes] Apáti [Arad] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kánya Sándor kőmíves Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kanttakker Emilné őrnagy neje Nagyszalonta [Bihar] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kántos László felügyelő Arad [Arad] Budapest 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kántos András fűtő Kolozsvár [Kolozs] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kántor Julianna Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Kántor István pénzügyőri szemlész Fiume [Fiume] Lajtaújfalu [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Kanecsig J.-né iskolaigazgató Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.25 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kandray Mihály vasgyári hivatalnok Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kandra Albert szerelő Petrozsény [Hunyad] Budapest 1921.03.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kandler Mihályné htb Újarad [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kancsár Ferenc cipészmester Szenttamás [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.02.03 3 Szegedre érkezett menekültek
Kanász András Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Kamrádi Ferenc rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.05.07
Kampan L. postatanácsos Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.11 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kamogyai (Kamugai) István kereskedő Kolozsvár [Kolozs] Salgótarján [Nógrád] 1921.03.10 4 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kamogyai (Kamugai) István kereskedő Kolozsvár [Kolozs] Salgótarján [Nógrád] 1921.03.08 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kaminiszky József hivatalnok Brassó [Brassó] Budapest 1921.05.05 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kamerló János földmíves Ismeretlen [Oroszország] Örkény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kamarján Lajos MÁV igazgató Vágbánya [Trencsén] Budapest 1921.12.13 Szobra érkezett menekültek
Kamarás János postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.10 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Kaluza Ignácz hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Józsefváros) 1921.03.31
Kaluza Ignác MÁV hivatalnok Puj [Hunyad] Budapest 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Kálózi Ferenc kocsirendező Vinkovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.808/919 sz. rendelvénnyel
Kalosy János bognár Nagykároly [Szatmár] Nagyberény [Somogy] 1920.10.09 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kalocsai Vendel vasutas Ópiski [Hunyad] Debrecen [Hajdú] 1921.07.26 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kalocsai János cipész-segéd Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.06.23 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kalocsai Imre vasutas Temesgyarmat [Temes] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.07.24 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kalóci János kerékgyártó Nagykároly [Szatmár] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.02 7 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Kalmár Vince I. felügyelő Szabadka [Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1922.07.30 1922. VI. 30. után menekültek
Kalmár Sándor Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.03.08 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kalmár János vizsgáló lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.03.01
Kalmár János állomás elöljáró Szatmárnémeti [Szatmár] Makó [Csanád] 1920.12.20 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kalmár János MÁV elöljáró Székelyhíd [Bihar] Budapest 1920.12.02 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Kalmár Elemér erdőmérnök Orsova [Krassó-Szörény] Balassagyarmat [Nógrád] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kalmár Elemér mérnök Orsova [Krassó-Szörény] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.28 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Kalmár Elek és feleségével és 3 gyermekével m. kir. kath. főgimnáziumi igazgató Lőcse [Szepes] Budapest 1920.05.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Kalmár Albert fűtő Zimony [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 65.310/919 sz. rendelvénnyel
Kálmán Róza htb Székelyudvarhely [Udvarhely] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kálmán József vasutas Ópiski [Hunyad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.04 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kálmán János asztalos Lugos [Krassó-Szörény] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.02.19 5 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Kálmán Ilona tisztviselőnő Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Kálmán Ferenc mozdonyfűtő Zágráb [Zágráb] Somogyszob [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár
Kálmán Árpád posta altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.03.19
Kálmán Ádám váltókezelő Öthalom [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Kalma János téglagyári munkás Csantavér [Bács-Bodrog] Bajaszentistván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.21 3 Szegedre érkezett menekültek
Kallós Júlia munkás Arad [Arad] Ismeretlen [Amerika] 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kallós János Ismeretlen [Felvidék] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Kallós János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Kallós Béla Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.14 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Kálló Jenő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Kalló Jenő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.27 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Kalló István vasutas Petrozsény [Hunyad] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1921.08.24 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kállay Miklós tanár Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.05.20 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Kállay Júlia felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.02 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kállay Ferenc pályafelvigyázó Csíkszereda [Csík] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kállay Dániel segédjegyző Pókafalva [Alsó-Fehér] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.29 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kállai Zoltán színész Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Kállai Sándor járásbíró Bethlen [Szolnok-Doboka] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.09 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kállai Miklós tanár Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.25 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kállai Júlia óvónő Kolozsvár [Kolozs] Dévaványa [Békés] 1920.07.08 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kalkó Mátyásné magánzó Nagybánya [Szatmár] Dorog [Esztergom] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kalkbrenner Antal főgimnáziumi igazgató Zsombolya [Torontál] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Kalinovits Viktória házvezetőnő Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Kalil Antal bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kalics Józsefné csendőr tiszthelyettes neje Tarnó [Turóc] Szeged [Csongrád] 1921.04.16 Hidasnémetire érkezett menekültek
Káli Endre tisztviselő Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.18 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kálert Katalin htb Lugos [Krassó-Szörény] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Kalec János v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.04.01 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Káldy Kálmánné ny. dohánygyári munkásnő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Káldori Emil kereskedő Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.01 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Káldor Artúr segédtitkár Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Kaldi (Káldi) Mária htb Bélegregy [Bihar] Pápa [Veszprém] 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Kaldi (Káldi) Mária htb Bélegregy [Bihar] Pápa [Veszprém] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kalapos J.-né őrnagy neje Újvidék [Bács-Bodrog] Mindszent [Csongrád] 1921.04.23 7 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kákonyi István téglagyári munkás Kula [Bács-Bodrog] Bajaszentistván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.21 2 Szegedre érkezett menekültek
Kakanyi (Kákony) Dezső kertész Kolozsvár [Kolozs] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kakanyi (Kákony) Dezső kertész Ismeretlen [Ismeretlen] Pestújhely [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kakanyi (Kákony) Dezső kertész Kolozsvár [Kolozs] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Kajzer László Zilah [Szilágy] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.02.28 Debreczeni ujság (+500 zilahi menekült)
Kajtor Lászlóné tanítónő Ágya [Arad] Sáp [Csongrád] 1921.09.22 4 Lökösházára érkezett menekültek
Kajti Sándor szemlész Bihardiószeg [Bihar] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1921.04.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Kajpel József fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.07.20 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Kajky Ferenc Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Kajetán Zoltán p.sz. Dés [Szolnok-Doboka] Kaposvár [Somogy] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kajetán Zoltán pénzügyi számellenőr Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Kajári Benjámin állomás málházó Caprag [Zágráb] Fülöpszállás [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.873/919. sz. rendel-vel
Kajári Benjamin málházó Caprag [Zágráb] Újdombóvár [Tolna] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Kajári Benjamin málházó Caprag [Zágráb] Újdombóvár [Tolna] 1918.12.02 Heti jelentés (1919. jan. 4.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Kaisz Péter egy. hallg Nagybánya [Szatmár] Miskolc [Borsod] 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Kaisz Károly erdőőr Nagybánya [Szatmár] Budakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Kaisz Károly erdőmérnök Nagybánya [Szatmár] Karácsond [Heves] 1920.10.09 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kaisler Béla Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.05 Az Ujság
Kaiser Mihály vonatfékező Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919.01.27 3 gyermek Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Kaiser Mihály vonatfékező Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 9800/919. sz. rendelvénnyel
Kaiser István raktárnok Temesvár [Temes] Üllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Kail Gyula Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Kail Elemér ezredes Ismeretlen [Felvidék] Debrecen [Hajdú] 1919.01.11 Pesti Hírlap
Kaifes Jánosné htb Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Kaich Péter altiszt Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Kafka Gyula lakatos Temesvár [Temes] Bécs [Ausztria] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Kafka Gyula színész Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.03.20 3 Erdélyi Hírek 28. szám
Kaffka Ferenc írnok Eperjes [Sáros] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.06 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kádas Juci htb Nagyvárad [Bihar] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kadarkuty József pénzügyi fővigyázó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Kadarkúti János és családja csendőrőrmester Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Kadarkuti Ferenc bányász Belgrád [Szerbia] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak igazolás alatt
Kádár Pál Nagyszeben [Szeben] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Kádár Mihály főisk. hallg Nagyszalonta [Bihar] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Kádár Lajos postatiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.20 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kádár Kálmán főhadnagy Arad [Arad] Szombathely [Vas] 1920.06.25 5 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Kádár Júlia Kolozsvár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Kádár József főkalauz Szabadka [Bodrog] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.04.29 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Kádár József gazdász Temesvár [Temes] Gyula [Békés] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Kádár József fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.01.05 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Kádár István pincér Budapest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Budapest 1920.11.30 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Kádár Irma magánzó Kovászna [Háromszék] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kádár György műszaki hov Arad [Arad] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 3 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Kádár Dávid váltókezelő Nagyszeben [Szeben] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Kádár Anna htb Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.02.03 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Kádár Andor pályafelvigyázó Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Káda Imre vasúti gyakornok Szilágysebő [Nincs adat] Budapest 1921.10.09 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kacsur Ágostonné tanítónő Eszék [Verőce] Miskolc [Borsod] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Kacsur Ágostonné tanítónő Eszék [Verőce] Miskolc [Borsod] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Kacsur Ágoston tanító Eszék [Verőce] Miskolc [Borsod] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Kacsur Ágoston tanító Eszék [Verőce] Miskolc [Borsod] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Kacsor Mihály vonatfékező Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Kacsóh Sándor kerékgyártó Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.11.30 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Kacsó Sándor tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Kacsó László orvos Mikeháza [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kacser Emil tanító Szuhapatak [Ung] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.21 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Kacsek (Matsek) Filola magánzó Lupény [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kacsek (Matsek) Filemin htb Lupény [Hunyad] Budapest 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Kaczinszky Emil tanuló Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Kaczal János hivatalszolga Bánhida [Komárom] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Kacker Gusztáv váltókezelő Lucziabánya [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Kabos László Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Kaber Róza magánzó Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.02 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Kabdebó Katalin magánzó Dés [Szolnok-Doboka] Lábatlan [Esztergom] 1920.07.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Kabdebó János egy. hallg Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Kabdebó Antal kereskedő Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Zirc [Veszprém] 1921.12.21 2 Szolnokra érkezett menekültek
Kabai János mozdonyfékező Nagyvárad [Bihar] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Kabai János Nagyvárad [Bihar] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Kaba Márton csendőr tiszthelyettes Kolozsvár [Kolozs] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05 7 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Kaba Mária és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
K.Vajda József kalauz Pozsony [Pozsony] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 9.880/919 sz. rendelvénnyel
K.Szabó Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
K.-né Balázs Piroska főszámvevő neje Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.04.23 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
K. Tóth Lajos fékező Zimony [Szerém] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.650 /919 sz. rendelvénnyel
K. Szabó Mihály váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Józsefváros) 1921.03.24
K. Nagy László Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
K. Nagy Lajos főkalauz Nagyvárad [Bihar] Berettyóújfalu [Bihar] 1922.05.03 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
K. Mózes Károly és családja magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
K. Ajtai Pepi Ismeretlen [Ismeretlen] Cinkota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Juvanez Iréneusz tanító Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.04 Pesti Napló
Juszt Gyuláné htb Arad [Arad] Pets (?) [Nincs adat] 1921.08.27 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Justus Dániel forgalmi szolgálattevő Nyitra [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Justin József MÁV tisztviselő Karánsebes [Krassó-Szörény] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.08 5 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Jurzó Róza postai ellenőr Szatmárnémeti [Szatmár] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.07 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jurica (Jurinka) Gáspár bányász Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Pilisvörösvár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.19 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Jurica (Jurinka) Gáspár bányász Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Pilisvörösvár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.16 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jurcsó Györgyné htb Lugos [Krassó-Szörény] Kaposvár [Somogy] 1921.08.07 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Jurányi Ilona magánzó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Jurányi Ilona tisztviselőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Jurának (Juránek) Aladárné bírósági hivatalnok neje Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Jurának (Juránek) Aladárné htb Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jura Helén magánzó Máriaradna [Arad] Budapest 1921.04.05 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Junrák Jánosné magánzó Arad [Arad] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.04.08 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jung Konrád főkalauz Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 20.480/919. sz. rendelvénnyel
Jung Henrikné htb Arad [Arad] Makó [Csanád] 1921.10.08 1 Lökösházára érkezett menekültek
Jung Gyula telekkönyvvezető Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.20 7 Erdélyi Hírek 28. szám
Jung Antal MÁV fékező Óbecse [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.11.15 Szegedre érkezett menekültek
Jung Antal segédfékező Fiume [Fiume] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.212/919 sz. rendelvénnyel
Juhász Nagy Ferenc vámtiszt Mezőtelegd [Bihar] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1920.06.23 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Juhász Mihályné htb Facsád [Krassó-Szörény] Baja [Bács-Bodrog] 1921.10.02 2 Szegedre érkezett menekültek
Juhász Mátyás fodrász Nagyvárad [Bihar] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Juhász Mária szakácsnő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (Segélyben részesül), 36 éves
Juhász Magdolna takarítónő Nagyvárad [Bihar] Csongrád [Csongrád] 1920.06.23 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Juhász Lőrinc fékező Újzsolna [Trencsén] Hatvan [Heves] 1919 Magyar Országos Levéltár 72.914/919 sz. rendelvénnyel
Juhász László Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Juhász Lajos gépgyáros Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 6 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Juhász Lajos kocsirendező Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919.01.29 1 gyermek Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Juhász Károly zenetanító Zombor [Bács-Bodrog] Budapest 1922.01.30 Szegedre érkezett menekültek
Juhász József pénztári főtanácsos Rózsahegy [Liptó] Budapest 1921. 7. 21-26 6 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Juhász József állami hivatalnok Lőcse [Szepes] Hajdúhadház [Hajdú] 1921.08.05 5 Szegedre érkezett menekültek
Juhász József pénzügyi főtanácsos Ismeretlen [Ismeretlen] Eger [Heves] 1921.07.26 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Juhász József MÁV kocsirendező Ópiski [Hunyad] Gyoma [Békés] 1921.04.05 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Juhász József pályaőr Gyorok [Arad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Juhász József igazgató-tanító Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Juhász József iskolaigazgató Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.08.30
Juhász József hentes Lugos [Krassó-Szörény] Csepel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Juhász József egy. hallg Rózsahegy [Liptó] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.25 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Juhász József kalauz Újzsolna [Trencsén] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.350/919 sz. rendelvénnyel
Juhász Joachim hivatalnok Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Juhász Jenő bíró Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.03.24 Szegedi Napló
Juhász Jánosné Tamásd [Krassó-Szörény] Békés [Békés] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Juhász János és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Hatvan [Heves] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Juhász János kereskedő Szabadka [Bodrog] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek
Juhász János vonatfékező Kolozsvár [Kolozs] Hatvan [Heves] 1921.04.14 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Juhász János vasúti elöljáró Maroscsicsér [Arad] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.08 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Juhász István hajós Belgrád [Szerbia] Pér [Győr] 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Juhász István pincér Lugos [Krassó-Szörény] Szeged [Csongrád] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Juhász István vonatfékező Fülek [Nógrád] Salgótarján [Nógrád] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Juhász István pályaőr Homonna [Zemplén] Kálkápolna [Heves] 1919.02.26 2 gyerek Felvidékről menekült vasutasok
Juhász Ilona postai kiadónő Baja [Bács-Bodrog] Budapest (Kőbánya) 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Juhász Ignác MÁV kovács Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.07.07 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Juhász György mozdonyvezető Fiume [Fiume] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Juhász Gézáné szakácsné Mosnica [Temes] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Juhász Gézáné htb Bánhida [Komárom] Budapest 1920.12.22 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Juhász Géza állomás elöljáró Solymi [Nincs adat] Budapest 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Juhász Géza állomás elöljáró Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Juhász Béla gazdatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1920.06.10
Juhász B. János Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Juhász Árpád és családja gazdasági akadémiai tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Juhász Árpád gazdasági akadémiai tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.28 6 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Juhász András váltókezelő Liptószentmiklós [Liptó] Ladar [Nincs adat] 1922.02.17 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Juhász Andor tanító Szepsi [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Jugovics Anna házvezetőnő Újvidék [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.02 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Jöger Gyula vármegyei végrehajtó Zenta [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.02.08 6 Szegedre érkezett menekültek
Józsvai István vonatfékező Szabadka [Bodrog] Fülöpszállás [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.07.29 1922. VI. 30. után menekültek
Józsika György magánhivatalnok Józseffalva [Torontál] Budapest 1921.04.08 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Józsi Ferenc MÁV lakatos Brassó [Brassó] Kaposvár [Somogy] 1921.07.21 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Józsefik László kalauz Pozsony [Pozsony] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1921.04.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
József Dezső Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.14 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Józsay Andor és felesége pénzügyi tanácsos Lőcse [Szepes] Miskolc [Borsod] 1920.05.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Józsa Sándor Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Józsa Sándor pályafelv. Királyhida [Moson] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Józsa Sándor raktárnok Szászrégen [Maros-Torda] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 8 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Józsa Miklós kalauz Kolozsvár [Kolozs] Püspökladány [Hajdú] 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Józsa Miklós kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Gyékényes [Somogy] 1921.03.19 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Józsa Mihály fűtő Zalatna [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.10 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Józsa Lukácsné htb Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek
Józsa László bádogos Marosvásárhely [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Józsa László bádogos Marosvásárhely [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Józsa Lajos mozdonyfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Püspökladány [Hajdú] 1922.07.02 2 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Józsa Lajos főmozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Barcika [Borsod] 1921.10.12 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Józsa Lajos vasesztergályos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Józsa József lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Józsa János főgimnáziumi tanár Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Szeged [Csongrád] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Józsa István állom. felv. Jel. Nagybecskerek [Torontál] Szentes [Csongrád] 1922.06.29 Menekült kartonok (123 dob.)
Józsa György géplakatos Ópiski [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Józsa György egy. hallg Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Józsa György joghallg Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Józsa Etel magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Józsa Dániel tisztviselő Brassó [Brassó] Budapest 1921.05.05 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Józan Imre postaaltiszt Szászváros [Hunyad] Budapest 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Józan Imre postaaltiszt Szászváros [Hunyad] Tass [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.29 5 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Jovián Viktor táblabíró Hátszeg [Hunyad] Budapest 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jovian Viktor törvényszéki bíró Hátszeg [Hunyad] Budapest 1920.11.09 3 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Jósián Etelka tanítónő Marosújvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Josch János nygdíjas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.01.17
Jordán Zsigmond cipész Újszentes [Temes] Siófok [Somogy] 1920.07.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Jordán Klára tanuló Nagykároly [Szatmár] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Jordán Józsefné htb Arad [Arad] Lökösháza [Arad] 1921.07.21 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Joós Jenő postafelügyelő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.07.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Joól János MÁV asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Joó Péter hentes segéd Temesvár [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Joó Pál váltókezelő Arad [Arad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.26 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Joó Pál vasutas Arad [Arad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Joó Károly kalauz Temesvár [Temes] Makó [Csanád] 1921.09.20 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Joó János földmíves Újvidék [Bács-Bodrog] Bonota [Nincs adat] 1921.09.21 1 Szegedre érkezett menekültek
Joó Béla mozdonyvezető Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek
Jónás Márton kereskedő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jónás Márton kereskedő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Jónás Bertalan zenész Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Jónás Béláné magánzó Máramarossziget [Máramaros] Székesfehérvár [Fejér] 1920.11.30 4 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Jónás Béla Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Jónás Béla rendőr főtanácsos Máramarossziget [Máramaros] Székesfehérvár [Fejér] 1920.11.24 3 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Jónás András evangélikus lelkész Barczaújfalu [Brassó] Miskolc [Borsod] 1921.05.05 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Jóljárt József mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1922.01.01 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Jokits Tivadar ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (15-1922/54368.) "B" listás menekült vasutas
John Ágoston igazgató Nagyvárad [Bihar] Dömös [Esztergom] 1920.09.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Johanyák (Johanyok) Márton bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.07.26 11 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Johanyák (Johanyok) Márton bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Johanidesz János vasutas Fiume [Fiume] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.16 3 Az Ujság
Johanidesz János lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.08.30
Joderbek János banktisztviselő Nagyvárad [Bihar] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Jobbházy Zsigmondné tanító neje Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Jobb Jánosné Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Jobak Lászlóné magánzó Petrozsény [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Jobaházi Németh Margit tanítónő Nagykikinda [Torontál] Budapest 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Joanovics Mária htb Temesvár [Temes] Budapest 1921.12.05 2 Szolnokra érkezett menekültek
Joanovics Mária htb Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Joanovics Mária htb Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Jisda Nándor hivatali altiszt Lugos [Krassó-Szörény] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Jirout Irma kezelőnő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 13.254/919 sz
Jiróki Richárd bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.08.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Jeszkeli Elemér posta segédellenőr Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.13 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Jeszenszky Zs. pénzügyi tanácsos Nagyvárad [Bihar] Szeged [Csongrád] 1921.11.29 1 Szolnokra érkezett menekültek
Jeszenszky Kamilló Temesvár [Temes] Budapest 1921.07.05 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Jeszenszky Kálmán főerdőmérnök Nagybánya [Szatmár] Budapest 1921.03.21 6 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Jeszenszky János géplakatos Orsova [Krassó-Szörény] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.03.26 3 Erdélyi Hírek 28. szám
Jeszenszky István evangélikus lelkész Nagykikinda [Torontál] Budapest 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek
Jeszenszky Ferenc Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Jeser Amália htb Nagyvárad [Bihar] Bécs [Ausztria] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Jerzsák Margit htb Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Jerzsák István tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jerunek Gyula asztalos Székelyhíd [Bihar] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Jenőfi Jánosné htb. Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jenner Mihály tanár Nagykároly [Szatmár] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Jeni Lajos kereskedő-segéd Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Jeney Sándor egy. hallg Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jeney László Nagyszeben [Szeben] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Jeney József asztalos Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Jeney György Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.14 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Jeney Ferenc állampénztári főtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Császárfürdő) 1921.07.04
Jeney Ferenc cipész Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Jeney Aladárné htb Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.07.26 7 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Jenei Viktorné magánzó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.12.21 1 Szolnokra érkezett menekültek
Jenei Sándorné htb Arad [Arad] Debrecen [Hajdú] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Jenei Sándor kosárkötő Kolozsvár [Kolozs] Kolozsvár [Kolozs] 1920.06.18 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Jendricske Ferenc pályaudvari felvigyázó Nagybecskerek [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek visszautasítva
Jendrassik Ignác tanító Nagysomkút [Szatmár] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Jemelka Jenőné htb Temesvár [Temes] Örkény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Jelszak Istvánné banktisztviselő Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Jelfy István vármegyei irodatiszt Nyitra [Nyitra] Budapest (VI. Hungária krt. 100. Vilmos főherceg tüzérlaktanya) 1919.11.07 4 Erdélyi Hírek 28. szám
Jeles Endre áll. elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Nyírbogdány [Szabolcs] 1921.12.21 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Jelenics Antalné üzletvezető Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.06.15 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Jelasik (Jelcsics) Lujza htb. Arad [Arad] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jelasik (Jelcsics) Lujza htb Arad [Arad] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Jekei Ilona magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.21
Jeh Elemér MÁV hivatalnok Biharpüspöki [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1921.04.16 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Jeges Sándor főiskolai hallgató Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.11.30 Szegedre érkezett menekültek
Jeges József posta és távírdai felvigyázó Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.09.29 Szegedre érkezett menekültek
Jedő Ödön tanuló Kolozsvár [Kolozs] Szentiván [Nincs adat] 1920.12.10 1 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Jedáne Jakab postaaltiszt Apatin [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.07.26 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Jechter Vilmos főhadnagy Eperjes [Sáros] Miskolc [Borsod] 1921.02.19 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Jeager Henrik adóhivatali kezelő Brassó [Brassó] Budapest 1920.08.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Jávorszky Kornélia pénztár-kezelőnő Nagybánya [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1921.04.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Javoránszky Sarolta Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Javoránszky Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Jávor Kálmán ügyvéd Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 6 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jávor József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Jausz János MÁV kalauz Nagyvárad [Bihar] Biharkeresztes [Bihar] 1921.03.08 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Jaszenovics I. pénzügyi titkár Déva [Hunyad] Debrecen [Hajdú] 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Jászberényi István állomás málházó Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 2 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Jász Antal tanító Indjija [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Jassa István kalauz Érsekújvár [Nyitra] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.02 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Jaskó Márton rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Jási Mihály vasutas Bánhida [Komárom] Csongrád [Csongrád] 1920.12.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Jasef Salamon irodatiszt Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 8 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jasal Ferenc géplakatos Igló [Szepes] Magyaróvár [Moson] 1921.04.09 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jártó Márton tisztviselő Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.29 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Járosi József tolatásvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Füzesabony [Heves] 1919.08.12 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Járóka István kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Dorog [Esztergom] 1920.07.12
Járó Pál állami tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.05.24
Jármai Mórné magánzó Bácstóváros [Bács-Bodrog] Pilisvörösvár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.30 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Járló András vasutas Petrozsény [Hunyad] Orosháza [Békés] 1921.09.28 4 Lökösházára érkezett menekültek
Járai Ferenc kocsilakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.10
Jarabek Gyula forgalmista Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Jantsovics Jenőné htb Nagyvárad [Bihar] Budapest (Kőbánya) 1921.09.19 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Jantó Lajos vasúti szolga Arad [Arad] Gyoma [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Jantag Gusztáv tanár Brassó [Brassó] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Jánszki Teréz nevelőnő Nagykároly [Szatmár] Teplice [Csehszlovákia] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Janovics Katalin varrónő Nagykikinda [Torontál] Békéscsaba [Békés] 1922.01.30 Szegedre érkezett menekültek
Janovics Mária htb Temeskovácsi [Temes] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Jánosy Károly KSOD állomási elöljáró Zsolna [Trencsén] Pestszenterzsébet [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Jánosy András Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Jánossy Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Jánossy János fényképész Torda [Torda-Aranyos] Győr [Győr] 1921.12.05 6 Szolnokra érkezett menekültek
Jánossy Iván állomás elöljáró Arad [Arad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Jánosi Margit egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Jánosi Lajos detektív Nagyvárad [Bihar] Gyula [Békés] 1920.09.30 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Jánosi Lajos rendőrtiszt Biharkeresztes [Bihar] Gyula [Békés] 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
János Márton Kolozsvár [Kolozs] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
János Gyula tanár Marosvásárhely [Maros-Torda] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 6 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Jánó Béla MÁV hivatalnok Rév [Bihar] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jankulov Mátyás földmíves Temesrékas [Temes] Kútvölgy [Csongrád] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Jankovics Tiborné járásbíró neje Lugos [Krassó-Szörény] Hatvan [Heves] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Jankovics Gyula főkalauz Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Jankovics Ferenc siketnéma Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jankovics Ferenc magánzó Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.02 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jankó Miklós osztálytanító Máramarossziget [Máramaros] Egerpolány [Nincs adat] 1920.08.15 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Jankó Kálmán tanító Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.03.10 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jankó György ny. csendőrőrmester Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.02 7 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jankó Ágoston torontál-megyei alispán Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.07.17 Szegedi Friss Újság
Janka Ferencné csendőr tiszthelyettes neje Torda [Torda-Aranyos] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Janette Borbála háztartási alkalmazott Mödling [Ausztria] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.07.03 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Jandl Mihály gépész Lugos [Krassó-Szörény] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.29 3 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Jandejiszka Ferenc segéd mozdonyvezető Eszék [Verőce] Arad [Arad] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Jancsó Teréz posta tisztviselőnő Brassó [Brassó] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Jancsó Lajos mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Dombóvár [Tolna] 1921.10.02 3 Szegedre érkezett menekültek
Jancsó Lajos MÁV hivatalnok Brassó [Brassó] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Jancsó Lajos mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Brassó [Brassó] 1919 Magyar Országos Levéltár
Jancsó Károly pénzügyi főbiztos Brassó [Brassó] Kaposvár [Somogy] 1921.07.26 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Jancsó Károly pénzügyi tisztviselő Brassó [Brassó] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Jancsó Jenő postafőtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.06.15 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Jancsó István kereskedősegéd Bukarest [Románia] Szeged [Csongrád] 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek
Jancsó Dénes állomás elöljáró Barczarozsnyó [Brassó] Gyoma [Békés] 1921.07.21 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Jancsó Amália htb Arad [Arad] Gyula [Békés] 1921.08.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Jancsika Ábel pályaőr Kányád [Udvarhely] Budapest 1920.08.10 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Jancsik Györgyné htb Nagykároly [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Jancsik Franciska házvezetőnő Temesvár [Temes] Bécs [Ausztria] 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Jancsek János főmozdonyvezető Dugesolo [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Jancsebiler Zoltán egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jancs Gyula vonatfékező Varasd [Varasd] Körmend [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.083 sz. rendelvénnyel
Ján Andrásné htb Nagyvárad [Bihar] Pálháza [Abaúj-Torna] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Jampol Józsefné Lőcse [Szepes] Temesvár [Temes] 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Jamiczky Antal erdőfőtanácsos Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 5 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Jámi József kőműves Nagykároly [Szatmár] Székesfehérvár [Fejér] 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Jámbor László esztergályos Ópiski [Hunyad] Szombathely [Vas] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jámbor Ferenc fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.04.16 2 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Jámbor András Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Jálm Vilmos főorvos Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.12.22 1 Szegedre érkezett menekültek
Jallik Mária adóhivatali kezelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Tapolca [Zala] 1921.07.29 MÁV Levéltár (13527)
Jálay János vasutas Kolozsvár [Kolozs] Orsova [Krassó-Szörény] 1920.10.19 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Jalanszter Istvánné htb Nagyvárad [Bihar] Szombathely [Vas] 1921.07.28 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Jakus János kocsirendező Szabadka [Bodrog] Kiskundorozsma [Csongrád] 1922.07.19 3 gyerek 1922. VI. 30. után menekültek
Jakus András vonatfékező Nagyvárad [Bihar] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jakubovics József irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 50.489/919 sz. rendelvénnyel
Jakubács Lajos vonatfékező Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Jakovits Istvánné htb Temesvár [Temes] Budapest 1921.12.20 1 Szolnokra érkezett menekültek
Jakobovics S.-né Bácsalmás [Bács-Bodrog] Budapest 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Jakobits Mária nevelőnő Arad [Arad] Steinmark [Németország] 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Jakobb Elemér hivatalnok Jastrebarsko [Zágráb] Zombor [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.607/919 sz. rendelvénnyel
Jakob Ernő segédtávirász Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Jákó Pál törvényszéki bíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Jákó Pál mozdonyvezető Kolozsvár [Kolozs] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Jákó Lajos csendőr Kolozsvár [Kolozs] Devecser [Veszprém] 1920.11.24 3 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Jákó Gyula vasúti hivatalnok Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Jakits Tivadar ellenőr Fiume [Fiume] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.02.28 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Jakabovits Jenő könyvkötő Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.03 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Jakabos György Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jakabos György szabó Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Jakabor (Jakabos) Antal csendőr Zabola [Háromszék] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Jakabor (Jakabos) Antal csendőr Zabola [Háromszék] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Jakabházy Gáspár járási titkár Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Jakabházi Zsigmond egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Jakabffy Ödön ellenőr Zágráb [Zágráb] Zalaegerszeg [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.836/919 sz. rendelvénnyel
Jakab Sámuel intéző Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Magyarország] 1923.07.08 MOL (Z.1525) átszökött, (79818/1926.)
Jakab Róza magántisztviselő Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Jakab Róza htb Magyarpécska [Arad] Budapest 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Jakab Péterné hímzőnő Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jakab Mihály csikósgazda Palánka [Zólyom] Mezőhegyes [Csanád] 1921.04.29 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Jakab Márton tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Jakab Márton községi tisztviselő Magyarpécska [Arad] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jakab Lajos pénzügyi tanácsos Nyíregyháza [Szabolcs] Budapest 1921.12.05 2 Szolnokra érkezett menekültek
Jakab Lajos pénzügyi tanácsos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.11.29
Jakab Lajos pénzügyi hivatalnok Arad [Arad] Budapest 1921.04.08 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jakab Lajos mészáros Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Jakab Katalin hentesné Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Jakab József főerdő-tanácsos Brassó [Brassó] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jakab József bányatisztviselő Brád [Hunyad] Monosbél [Borsod] 1921.03.29 8 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Jakab József csendőr Székelyudvarhely [Udvarhely] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Jakab József kocsirend Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.07.05 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Jakab János raktárnok Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Jakab János kalauz Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest (Józsefváros) 1920.05.04 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jakab István tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.01.28 Ellenzék c. kolozsvári újság
Jakab Ignácz állampénztári tanácsos Ismeretlen [Ismeretlen] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.02.28
Jakab György asztalos Brassó [Brassó] Budapest 1921.03.22 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Jakab Géza hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Jakab Gáspár pénzügyi altiszt Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.12.20 2 Szolnokra érkezett menekültek
Jakab Gáspár pénzügyi altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.25
Jakab Ferenc magánhivatalnok Mohács [Baranya] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.02 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Jakab Fáni magánzó Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.29 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Jakab Dezső Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Jakab Dezső postafelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1920.10.07 (Bekölt. eng. nincs)
Jakab Dezső postafőtiszt Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Jakab Bálint szolga Marosvásárhely [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jakab Bálint gazdatiszt Marosvásárhely [Maros-Torda] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1920.10.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jakab Árpád főisk. hallg Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Jakab Árpád tanuló Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Biharkeresztes [Bihar] 1920.12.21 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Jahoda Matild postamesternő Gyula [Békés] Budapest 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Jagrik Sándor értesítő Besztercebánya [Zólyom] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 52.604/919 sz. rendelvénnyel
Jagrik Lajos v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Bátaszék [Tolna] 1921.09.12 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Jagodics Imre kalauz Zágráb [Zágráb] Székesfehérvár [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Jagadics János kocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.07
Jaegermann I. főkalauz Nagyvárad [Bihar] Biharkeresztes [Bihar] 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Jaeger Sándor főkalauz Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1921.04.27 8 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Jablonszki Huber asztalos Ismeretlen [Beszterce-Naszód] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Jablonovszki József cipész Temesvár [Temes] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Jaba Bálint szolga Marosvásárhely [Maros-Torda] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1920.11.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
J.Nagy János mozdonyfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Püspökladány [Hajdú] 1922.07.02 5 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Izsó R. Jenő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése c. napló 1929. VI. 15. - 30.
Izsó Lajos MÁV tisztviselő Temesvár [Temes] Gyula [Békés] 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Izsó János mozdonyvezető Pozsony [Pozsony] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1920.02.20 3 1 vagon
Izsó Gizella Nagyszalonta [Bihar] Sarkad [Hajdú] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Izsépy Mária Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Izsákovits Mór tisztviselő Turzófalva [Trencsén] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.30 3 Erdélyi Hírek 28. szám
Izsákovich Izsák felügyelő Temesvár [Temes] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Izsák Dénes vasutas Ópiski [Hunyad] Sarud [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Izmael Ferenc gyógyszerész Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ivkovics Lázár földmíves Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Ivics Márton cipész Topolya [Bács-Bodrog] Jánoshalma [Bács-Bodrog] 1921.05.02 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Ivascu Aurália és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Iványiné Molnár Ilona Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Iványiné Molnár Ilona kez.nő Királyhida [Moson] Mende [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.12 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Iványi János MÁV kézbesítő Újvidék [Bács-Bodrog] Békéscsaba [Békés] 1921.08.24 2 Szegedre érkezett menekültek
Iványi Gizella tanítónő Nagyvárad [Bihar] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.30 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Iványi Ferencné magánzó Nagyvárad [Bihar] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ivanovics József vonatfékező Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1922.07.20 1922. VI. 30. után menekültek
Ivánkovics Sándor fogalmazó Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Ivanics Lajos vasúti kiadó Nemesmilitics [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Ivanics Gyula távírdai segédtiszt Kassa [Abaúj-Torna] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.09.15 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Iván Pál törvényszéki altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.07.16
Iván Miklós tanuló Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.30 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Iván János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Iván Imre főkalauz Szabadka [Bodrog] Bácsalmás [Bács-Bodrog] 1922.05.17 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Isztai Katalin gyógyszerész Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.11.30 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Istvánfy Sándor pénzügyi fővigyázó Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Istvánffy Béla gazdálkodó Nagyvárad [Bihar] Mezőkovácsháza [Csanád] 1920.10.07 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Istvándor Zsuzsanna htb Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
István Jánosné htb Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.09.19 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
István János pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.09.20
Istók István raktárnok Fiume [Fiume] Orosháza [Békés] 1919 Magyar Országos Levéltár 54.508/919 sz. rendelvénnyel
Ispász Jeromos vasutas Temesvár [Temes] Simontornya [Tolna] 1921.06.29 2 Lökösházára érkezett menekültek
Ispás Jeromos főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Keleti pályaudvar) 1921.07.21
Ispán Károly vonatfékező Királyháza [Ugocsa] Kaba [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Isepy Dezső népfelkelő őrnagy Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.07.26 2 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Irsa Ferenc százados Kassa [Abaúj-Torna] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.12 3 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Irsa Béla zenetanár Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.11.30 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Irsa Béla tanár Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.11.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Iritz Jenő tanár Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Irholcz (Irholczi) Márton rendőr Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Irholcz (Irholczi) Márton rendőr Szigetkamara [Máramaros] Budapest 1921.04.26 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Irgalmas Nővérek Privigye [Nyitra] Budapest 1921.12.05 4 Szobra érkezett menekültek
Ircsik János gépkovács; Nagyvárad [Bihar] Zirc [Veszprém] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Irányi Kamilla Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Ipács Júlia varrónő Arad [Arad] Budapest 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Intze István ny. tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Institorisz Ignác postamester Brád [Hunyad] Budapest 1921.12.05 2 Szolnokra érkezett menekültek
Inga Gyuláné jegyző neje Szászváros [Hunyad] Budapest 1920.07.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Indrák Lajos állom. felv. Felsőpulya [Sopron] Szombathely [Vas] 1922.01.21 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Inczédy Hugó Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Inczédy Géza Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Incze Zoltánné htb Szászváros [Hunyad] Budapest 1921.12.20 1 Szolnokra érkezett menekültek
Incze Vilma htb Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Székesfehérvár [Fejér] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Incze József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Incze István polgármester Szászrégen [Maros-Torda] Veszprém [Veszprém] 1921.10.12 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Incze István MÁV hivatalnok Brassó [Brassó] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Incze György főmérnök Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Incze Gy.-né honvéd tiszthelyettes neje Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Székesfehérvár [Fejér] 1920.09.06 6 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Imreh Józsefné htb Nagyenyed [Fehér] Alsódabas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Imreh Józsefné htb Nagyenyed [Fehér] Alsódabas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.18 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Imrédy Vilmosné htb Nagybocskó [Máramaros] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.26 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Imre Sándor MÁV felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Imre Sándor kereskedő Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.11.30 12 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Imre Mihályné htb Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Imre Mihály műhelyi alkalmazott Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.11.29
Imre Mária htb Alsórákos [Nagy-Küküllő ] Marianna [Nincs adat] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Imre Lajos pincér Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Imre Lajos tanuló Kézdiszászfalu [Háromszék] Budapest 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Imre Lajos állami hivatalnok Beszterce [Beszterce-Naszód] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.06 6 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Imre Károlyné postatiszt Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Imre Károly pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.22
Imre Józsefné hivatalszolga neje Lugos [Krassó-Szörény] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Imre Józsefné törvényszéki hivatalszolga neje Lugos [Krassó-Szörény] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.28 4 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Imre József bognár Onimosza [Nincs adat] Bánhorvát [Borsod] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Imre József villamosvezető Verebély [Bars] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.14 2 Szobra megérkezett kiutasítottak
Imre József posta-altiszt Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.08.21 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Imre József kocsirend Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.29 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Imre József v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.04.16 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Imre József mozdonyvezető Karlovac [Zágráb] Bátaszék [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Imre József vonatfékező Karlovac [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.214/919 sz. rendelvénnyel
Imre Jenő tanító Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.07 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Imre Jakab csendőr Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Imre J.-né tiszthelyettes neje Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest (Kőbánya) 1920.10.09 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Imre István polgármester Vajdahunyad [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Minisztertanács 1922. febuár 3-i jegyzőkönyve
Imre István állomás felvigyázó Brassó [Brassó] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Imre István állomás felvigyázó Brassó [Brassó] Budapest 1920.11.09 1 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Imre István kocsirendező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.25 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Imre Gerő adóhivatali tisztviselő Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Nagykanizsa [Zala] 1920.12.27 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Imlauer János hivatalnok Vrbovec [Belovár-Körös] Vecsés [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
Imecs Károly Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Illyés János postaaltiszt Arad [Arad] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Illyés Gyula vendéglős Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.03.08 7 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Illyés Ferenc művezető Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Ilyés Teréz posta ellenőr Brassó [Brassó] Budapest 1921.03.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Ilyés Sándor fűtő Ópiski [Hunyad] Gyula [Békés] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ilyés Lajos pénzügyi számellenőr Máramarossziget [Máramaros] Mátészalka [Szatmár] 1920.10.17 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Ilyés István rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.04.01
Ilyés Ferenc váltókezelő Nagyvárad [Bihar] Békés [Békés] 1921.04.16 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Ilosvay Lajosné erdőmérnök neje Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.03.25 4 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Ilosvay Lajos m. kir. erdőmérnök Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Császárfürdő) 1920
Ilosvay Hugóné Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Illgenn Aurél törvényszéki jegyző Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.14 Szepesi Lapok c. iglói újság
Illés Vendel mozdonyfűtő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Illés Mihály csendőr Máramarossziget [Máramaros] Cinkota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Illés Mihály v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.06.03 4 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Illés Lajos pénzügyi ellenőr Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 4 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Illés József szivattyúkez Ismeretlen [Ismeretlen] Pécs [Baranya] 1922.01.18 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Illés János ny. MÁV kalauz Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.16 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Illés János fékező Ópiski [Hunyad] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 4 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Illés Árpádné htb Palánka [Zólyom] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek
Illés Antal MÁV raktárkezelő Cservenka [Bács-Bodrog] Gyömrő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.20 2 Szolnokra érkezett menekültek
Illés Antal raktárnok Cservenka [Bács-Bodrog] Zalaegerszeg [Zala] 1921.12.17 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Illés Antal MÁV raktárnok Cservenka [Bács-Bodrog] Gyömrő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.07 2 Szegedre érkezett menekültek
Illér András királyi főügyész Máramarossziget [Máramaros] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.04.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Illencz Lipót festőművész Arad [Arad] München [Németország] 1920.07.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Illek Irma cseléd Oravicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Ilia Ferenc és felesége ny. rendőr Nyitra [Nyitra] Budapest 1921.06.29 A Nép
Ilia Ferenc állami rendőr Nyitra [Nyitra] Budapest 1921.04.09 6 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Ikotin István földbirtokos Temerin [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1922.02.03 5 Szegedre érkezett menekültek
Ikládi Ferenc s. fék. Arad [Arad] Kétegyháza [Békés] 1921.07.07 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Ihne Ferenc akadémiai hallg Pancsova [Torontál] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.03.01 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Ihblanc Kálmán vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Igrényi Pál fékező Tövis [Alsó-Fehér] Szarvas [Békés] 1920.11.24 3 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Ignátz Jánosné tiszthelyettes neje Kovászna [Háromszék] Miskolc [Borsod] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Igmándi Sándor könyvelő Székelyhíd [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Igazfalvi Zénó Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Igaz Gusztáv református lelkész Ketesd [Kolozs] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.18 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Igaz Gusztáv járásbíró Halmi [Ugocsa] Gyula [Békés] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
ifj. Pál József Pélmonostor [Baranya] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 4 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
ifj. Molnár Géza postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.02.25
ifj. Kvala István téglagyári munkás Kula [Bács-Bodrog] Bajaszentistván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.21 2 Szegedre érkezett menekültek
ifj. Kugler Sándor tanuló Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.07.23 Szegedre megérkezett kiutasítottak
ifj. Kollath Lajos ügyvédjelölt Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 4 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
ifj. Hegedűs János tanfolyami elnök Nagybecskerek [Torontál] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.22 1 Szegedre érkezett menekültek
ifj. Gáll Mihály kocsimester Bród [Horvát-Szlavónország] Zombor [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.536/919 sz. rend.
ifj. Csuhaj István váltókez. Ruszkabánya [Krassó-Szörény] Báránd [Bihar] 1921.07.12 3 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
id. Seinhardt Ferencné htb Pancsova [Torontál] Lébény [Moson] 1921.12.07 Szegedre érkezett menekültek
id. Sarfenstein János pályafelvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.04.21
id. Lőrincz József földbirtokos Topolya [Bács-Bodrog] Kőkút [Tolna] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
id. Imreh József főszolgabíró Verespatak [Fehér] Budapest Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
id. dr. Mayer János ref. főgimnáziumi tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Icsay János MÁV hivatalnok Temesvár [Temes] Budapest 1921.09.07 1 Lökösházára érkezett menekültek
Ibrányi Gyula tanár Ismeretlen [Csehszlovákia] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Ibisitz Béla postamester Bácsszentiván [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.11.26 2 Szegedre érkezett menekültek
Hűvös Borbála házicseléd Versec [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek visszautasítva
Hützl Róza magánzó Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám

Összesen: 15397 db | 1400 db/oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11