Menekültek


Az alábbi adatbázis Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült, annak DVD-mellékleteként meg is vásárolható. A szerző, a Noran Libro Kiadó és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja valamint az MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport együttműködése tette elérhetővé az internet-felhasználók számára.
Keresés: Honnan: Hova:
Név  ↓ Foglalkozás  ↓ Honnan  ↓ Hova  ↓ Mikor  ↓ Családtagok  ↓ Forrás  ↓ Megjegyzés
dr. Flosznisz Lajosné htb Abrudbánya [Alsó-Fehér] Budapest 1921.08.30 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
dr. Fleischmann Gyula áll. reálisk. tanár Kassa [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rákóczi Szövetség által menekítésre ajánlott felvidéki személyek. (1921. december 3.)
dr. Ferenczy Sándor ügyvéd Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.09.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
dr. Ferenczy főtitkár Máramarossziget [Máramaros] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.30 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
dr. Fényes Pál Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.11.10 Nagyváradi Napló
dr. Fenessy Ferencné táblabíró neje Csíkszereda [Csík] Budapest 1920.08.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
dr. Felszeghy Ernő ügyvéd Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.12 5 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
dr. Felfalusi Béláné táblabíróné Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.10 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
dr. Fejes Béla kolozsvári ügyvédjelölt rokkant főhadnagy Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.07 Pesti Napló
dr. Fejes Béla százados Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.01.18
dr. Fejes Béla százados Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.02 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
dr. Fejér Róbert Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
dr. Fejér Botond törvényszéki bíró Kézdivásárhely [Háromszék] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923. 7. 26. után Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
dr. Fazekas Zoltán táblabíró Nagyvárad [Bihar] Dinnyés [Fejér] 1920.08.25 6 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
dr. Faur Aurél főjegyző Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 5 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
dr. Farkas Béla járásbíró Kolozsvár [Kolozs] Salgótarján [Nógrád] 1921.05.20-31. 4 Szolnokra érkezett menekültek
dr. Farkas Béla orvos, kolozsvári egyetemi tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.10 Az Est
dr. Faragó József polgármester Eperjes [Sáros] Nagykőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.02 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
dr. Fall Endre Temesvári Napló volt szerkesztője Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.01.11 Magyarország
dr. Fall Endre tanár Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.08 2 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
dr. Falk Gyula igazgató Temesvár [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.05 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
dr. Erős Vilmos Ismeretlen [Felvidék] Budapest 1919.03.16 Pesti Hírlap
dr. Erdős László járási főállatorvos Petrozsény [Hunyad] Szeged [Csongrád] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
dr. Erdélyi László egy. tanár Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.07.21 Biharkeresztesre érkezett menekültek
dr. Endrőczi Miksa ügyvéd Újvidék [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.29 Szegedre érkezett menekültek
dr. Egehy Pál orvos Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.11.01 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
dr. Edenburg András ügyvéd Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.05.05 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
dr. Eckhardt Tibor főszolgabíró Alsójára [Torda-Aranyos] Budapest Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
dr. Dudosits János fogalmazó Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 13.254/919 sz
dr. Dubasievics Jenő és családja orvos Lőcse [Szepes] Budapest 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
dr. Doroghy Kálmán ügyvéd Felsővisó [Máramaros] Budapest 1920.09.27 5 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
dr. Donhoffer Szilárd és családja járási orvos Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
dr. Dobroszlár Péter ügyvéd Temesvár [Temes] Budapest 1921.07.04 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
dr. Divéky István Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.06 Győri Hírlap
dr. Dingha Béla Felsővidéki Liga Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.12.30 Az Est
dr. Deutsch A. ügyvéd Arad [Arad] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
dr. Demeter Györgyné htb Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.12.20 1 Szolnokra érkezett menekültek
dr. Deéssy Ferenc törvényszéki bíró Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
dr. Debreczeni J. táblabíró Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
dr. Deák Albert elnöki ügyvivő Kolozsvár [Kolozs] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
dr. Dávid Jenő Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
dr. Dávid János orvos Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest 1921.07.05 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
dr. Darvas Károlyné htb Óbecse [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.09.21 1 Szegedre érkezett menekültek
dr. Dani Pál ügyvéd Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 6 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
dr. Dani Pál ügyvéd Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 6 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
dr. Dani Pál ügyvéd Arad [Arad] Budapest 1920.10.16 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
dr. Dán Andor titkár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
dr. Dán Andor tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Kisvárda [Szabolcs] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
dr. Daday László főhadnagy Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
dr. Dadány László főhadnagy Brassó [Brassó] Orosháza [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Dr. deési Daday András orvos Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.07.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
dr. Csuszener Rezső rendőrfogalmazó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
dr. Csiky Zoltán tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
dr. Csiki Zoltán tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
dr. Csikay Lajos postatitkár Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.19 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
dr. Csernáth József pénzügyi tanácsos Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
dr. Cseresznyés tanácsnok Nagyvárad [Bihar] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
dr. Csengeri János egy. tanár Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.09.19 Biharkeresztesre érkezett menekültek
dr. Császár Ferenc Szolnok Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.06.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
dr. Csápai Ede királyi ügyész Szatmárnémeti [Szatmár] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
dr. Csajnik Gyula hivatalnok Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
dr. Cs.Papp Jenőné városi tanácsos neje Kolozsvár [Kolozs] Szekszárd [Tolna] 1920.07.16 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
dr. Czillik Bertalan tanár Kolozsvár [Kolozs] Hernádnémeti [Zemplén] 1921.11.29 2 Szolnokra érkezett menekültek
dr. Czapik Gyula szemináriumi igazgató Temesvár [Temes] Pécel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
dr. Costán Miklós kir. törvényszéki bíró Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
dr. Capik Gyula hivatalnok Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
dr. Buday Pál főszolgabíró Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.06.25
dr. Buday Gyula Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
dr. Bucher Károly ügyvéd Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Keleti pályaudvar) 1920.05.15 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
dr. Brosz Béláné rendőrtanácsos neje Versec [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.07.17 4 Szegedre megérkezett kiutasítottak
dr. Bródi Miklós karmester Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
dr. Brettschneider F. ügyvéd Nagybecskerek [Torontál] Siklós [Baranya] 1921.12.22 1 Szegedre érkezett menekültek
dr. Brányi Gézáné magánzó Nagyvárad [Bihar] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.26 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
dr. Brányi Gézáné Ismeretlen [Ismeretlen] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
dr. Brandt Viktor magánhivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
dr. Böhm Jenő kúriai bíró Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.06.02 Ellenzék c. kolozsvári újság
dr. Bozóky Ferenc jogtanár; Nagyvárad [Bihar] Eger [Heves] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
dr. Bozok M.-né törvényszéki bíró neje Arad [Arad] Budapest 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
dr. Bottlik I.-né törvényszéki bíró neje Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
dr. Bothár Sándor törvényszéki tanácselnök Besztercebánya [Zólyom] Budapest Nincs dátum 2 MENEKÜLTEK KÖNYVE
dr. Bosán Györgyné törvényszéki bíró neje Marosvásárhely [Maros-Torda] Zalaegerszeg [Zala] 1920.06.15 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
dr. Borda János pénzügyi tanácsos Kassa [Abaúj-Torna] Budapest 1920.12.06 4 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
dr. Borbás Antal orvos Kisszeben [Sáros] Tiszabura [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.16 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
dr. Bóné Zoltán ügyvéd Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Gyöngyös [Heves] 1920.09.06 6 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
dr. Bogner Mihály tanár Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
dr. Bodonyi Dezső járásbírósági jegyző Nagykikinda [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923. 7. 26. után Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
dr. Bodó Jenő titkár Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.03
dr. Blazsek Ernő segédtitkár Pécs [Baranya] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
dr. Bíró Balázs ügyvéd Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.10 6 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
dr. Bihari Lujza orvos Monasztir [Nincs adat] Budapest 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak
dr. Bertlan I. titkár Kassa [Abaúj-Torna] Miskolc [Borsod] 1921.05.09 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
dr. Bereczky Lajos törvényszéki jegyző Nagyvárad [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
dr. Berde Károly egy. tanár Nagyenyed [Fehér] Szeged [Csongrád] 1921.10.09 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
dr. Bedő Béla ügyvéd Torda [Torda-Aranyos] Kaposvár [Somogy] 1921.03.29 9 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
dr. Becker Vendel tanítóképző intézeti igazgató Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.24 Szegedi Napló
dr. Bátyka Elemér hivatalnok Resicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
dr. Báthory Oszkárné Nagyvárad [Bihar] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
dr. Bata János királyi ügyész Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.01 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
dr. Bary Zoltánné titkár neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
dr. Bárvig Ödön ügyvéd Temesvár [Temes] Kundháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.19 5 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
dr. Bartha Gyula Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
dr. Barth György járásbíró Hídalmás [Kolozs] Paks [Tolna] 1921.09.19 Biharkeresztesre érkezett menekültek
dr. Barta Gyula ügyvéd Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.07.26 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
dr. Barta Géza táblabíró Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Budapest 1921.09.08 Biharkeresztesre érkezett menekültek
dr. Barothy Ferenc törvényszéki jegyző Déva [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
dr. Barna Fidél tanár Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
dr. Barna F. János tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.12.15
dr. Barabás József főfelügyelő Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
dr. Bányai János tanár Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
dr. Banó Endre pénzügyi titkár Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.08.13 5 Szegedre érkezett menekültek
dr. Baltazár Zoltánné magánzó Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
dr. Baltazár I. pénzügyi tanácsos Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.03.25 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
dr. Balogh Árpád törvényszéki hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
dr. Balogh Antalné tanár Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.02 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
dr. Balkó (Balló) István postaigazgató Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
dr. Balkó (Balló) István postaigazgató Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.18 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
dr. Baintner Ferenc gazdasági akadémiai tanár Kolozsvár [Kolozs] Balassagyarmat [Nógrád] 1920.08.25 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
dr. Bagi Dénes MÁV vasúti titkár Medgyes [Nagy-Küküllő] Budapest Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
dr. Babocsy Gyula fogalmazó Marosvásárhely [Maros-Torda] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
dr. Asztalos Dénesné postaigazgató neje Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
dr. Arnold Ferenc ügyvédjelölt Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
dr. Antalffy Manó ügyvéd Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
dr. Almássy Dezső törvényszéki bíró Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1921.05.20-31. 4 Szolnokra érkezett menekültek
dr. Ágos Imre egyet. tanársegéd Pozsony [Pozsony] Debrecen [Hajdú] 1921.12.26 Szobra érkezett menekültek
dr. Ács Jenőné ügyvéd neje Szabadka [Bodrog] Budapest (Kőbánya) 1921.08.05 3 Szegedre érkezett menekültek
dr. Ács Jenő királyi járásbíró Nagyenyed [Fehér] Budapest 1921.07.26 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Dömse Aladár főerdőőr Kolozsvár [Kolozs] Decs [Tolna] 1921.03.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Dömötör János iskolaigazgató Nagyvárad [Bihar] Abaújfalu [Abaúj-Torna] 1920.12.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Dömösi János kocsimester Eszék [Verőce] Budapest (Kelenföld) 1919 Magyar Országos Levéltár 54.534/919 sz. rendelvénnyel
Dömök József váltókezelő Brunóc [Nyitra] Sárbogárd [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.651/919 sz. rendelvénnyel
Dömes Julianna vasalónő Nagyvárad [Bihar] Csongrád [Csongrád] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Döme Jenő egy. hallg Zenta [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek
Döme István postaaltiszt Pancsova [Torontál] Makó [Csanád] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Dőgl Adolf pénzügy igazgató Temesvár [Temes] Budapest 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Dózsa Miksa és felesége kolozsvári főfelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 2 gyermekével és nevelőnőjükkel MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Dózsa László tanító Szászváros [Hunyad] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Dózsa Lajos vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.12.12 (MOL 18-1924/4347.)
Dózsa Lajos MÁV fékező Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1921.03.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Dózsa József ápoló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.01 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Dózsa János ipariskolai igazgató Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.17 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dózsa János igazgató Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.07 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dózsa Gyuláné táviradi felügyelőnő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.04.18 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Dózsa Ferenc táblabíró Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.09.19 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Dosztán József váltókezelő Temesvár [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Doszpoly Dániel hentes Zsombolya [Torontál] Makó [Csanád] 1922.01.30 2 Szegedre érkezett menekültek
Dósai Aladárné posta-tisztviselő Orsova [Krassó-Szörény] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Dósa Károly asztalos Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.11.30 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Doromby Gyula hivatalnok Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 1186/919. 9.IV. sz. rendelv.
Dorogi László irodavezető Kudzsir [Hunyad] Budapest (Kőbánya) 1921.07.05 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Dorogi Lajos főmérnök Arad [Arad] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.18 4 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Dorogi István Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Dormány Klára tanítónő Pozsony [Pozsony] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Dorka Sándorné htb Máramarossziget [Máramaros] Csenger [Szatmár] 1921.07.12 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Dorka István kezelő Kardó [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1921.04.18 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Dor Lajos hivatalnok Petrozsény [Hunyad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 8 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Donibi Kálmán járásbíró Boksánbánya [Krassó-Szörény] Szombathely [Vas] 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Dongár Ágoston MÁV tisztviselő Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Donavel kereskedelmi iskolai igazgató Temesvár [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.04.07 Szegedi Friss Újság
Donáth János vasutas Nyárádmagyaros [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1921.07.04 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Donáth Albert főtávírász Szabadka [Bodrog] Röszke [Csongrád] 1922.02.21 2 Szegedre érkezett menekültek
Domonkovics János állomás málházó Carevdar [Belovár-Körös] Budapest (Óbuda) 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Domonkovics István v.fék Vinkovci [Szerém] Gyékényes [Somogy] 1918.11.14 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Domonkovics Gyula v.fék Belovár [Belovár-Körös] Gyékényes [Somogy] 1919.05.23 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Domonkos Sándor forgalmi díjnok Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
Domonkos Kálmán tanár Temesvár [Temes] Karcag [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Domonkos Erzsébet tanítónő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Domokosi János vasutas Bánhida [Komárom] Orosháza [Békés] 1920.12.22 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Domokos Sándor kocsitároló Arad [Arad] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.10.18 Menekült kartonok (123 dob.)
Domokos Mihály vonatfékező Újzsolna [Trencsén] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 37.797/919 sz. rendelvénnyel
Domokos László Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Domokos József ny. fegyőr Szamosfalva [Kolozs] Budapest 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Domokos Imre lámpakezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.09.21 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Domokos Imre vasutas Petrozsény [Hunyad] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.09.07 2 Lökösházára érkezett menekültek
Domokos Dániel vasúti altiszt Petrozsény [Hunyad] Gyoma [Békés] 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Domokos Béla géplakatos Kürtös [Arad] Szabadszállás [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Domokos Béla iparos Kürtös [Arad] Szabadszállás [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.02 5 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Domokos (Domonkos) István v.fék. Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.10.12 2 gyerek Menekült kartonok (123 dob.)
Domokos (Domonkos) István fékező Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.10.08 3 Lökösházára érkezett menekültek
Domokos (Domonkos) István vasutas Arad [Arad] Mezőberény [Békés] 1921.08.24 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Domman Karolin cseléd Lugos [Krassó-Szörény] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Domby József cukrász Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Dombos Béla hivatalnok Kürtös [Arad] Szabadszállás [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dombiovics Sándor gazdatiszt Felvár [Nincs adat] Sárvár [Vas] 1921.04.27 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Dombi Győző Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.29 8 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Dombay István főpincér Temesvár [Temes] Szombathely [Vas] 1921.07.05 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Dombai Mihály főkalauz Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 6 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Domány Vilmos lakatos Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Domány Vilmos lakatos Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Domahidy Albert MÁV raktárnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Doma Károly kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1920.12.24 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Dollák Gusztáv Nagygáj [Torontál] Árpádhalom [Csongrád] 1921.07.03 1 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Dolinay Jenő tanító Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.29 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dolgos Lajos állomás felvigyázó Luzsica [Németország] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
Dolgos István kalauz Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Dolfin Kornél Ismeretlen [Ismeretlen] Soroksár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Dolfin Kornél főmozdonyvez. Szabadka [Bodrog] Soroksár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.06.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Doleschal Lajos egy.hallg Pancsova [Torontál] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.03.01 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Dolek György postafelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1920.09.26 (Bekölt. eng. nincs)
Dohányi Erzsébet Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Szabadság c. nagyváradi újság
Doertl József gépész Máramarossziget [Máramaros] Izsák [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Dodony Mihály zenész Pacsér [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.04 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Dodonka Sándor kalauz Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Dodonka Sándor kalauz Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 9800/919. sz. rendelvénnyel
Dodigovics Ivánné tanítónő Lestyén [Nyitra] Karcag [Jász-Nagykun-Szolnok] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.762/919 sz. rendelvénnyel
Doda János kalauz Ópiski [Hunyad] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.23 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Dóczy György szabó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Dóczi János vasutas Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.07.04 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Dobrovszky Margit tanuló Csalányos [Nógrád] Csalányos [Nógrád] 1920.06.24 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Dobrovszky Irén tanuló Csalányos [Nógrád] Csalányos [Nógrád] 1920.06.24 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Dobrovits Mátyás járosi szolgabíró Pozsony [Pozsony] Budapest 1928.12.07 Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Dobrory Katalin magánzó Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Dobródi Péterné mechanikus neje Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.28 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Dobrócsy Pál mozdony felvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Celldömölk [Vas] 1921.07.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Dobrócsy Kálmán és családja Lőcse [Szepes] Nagykáta [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Dobróczky Béla főraktárnok Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (21-1920/24595.)
Dobránszky György mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.06.01 Népszava
Dobozai József fékező Szabadka [Bodrog] Érsekvadkert [Nógrád] 1921.04.29 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Doboy Dénes kereskedő Marosvásárhely [Maros-Torda] Szeged [Csongrád] 1920.11.30 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Dobos Sándor értesítő Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1921.09.17
Dobos Piroska htb Szatmárnémeti [Szatmár] Pécs [Baranya] 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Dobos János soffőr Nagyvárad [Bihar] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.14 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dobos István főszámvevő Szatmárnémeti [Szatmár] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.05.05 6 Hidasnémetire érkezett menekültek
Dobos György MÁV fékező Arad [Arad] Budapest 1921.03.21 7 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Dobos Dezső s. áll. felvigy. Marosnémeti [Hunyad] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.25 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Dobos Antal Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] Tápiószecső [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.22 6 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Dobos Antal vasúti altiszt Alkenyér [Hunyad ] Tápiószecső [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Doboli Dániel fűtő Rákosd [Hunyad] Budapest 1920.07.08 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Dobocsi Lujza htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Debrecen [Hajdú] 1921.07.24 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Dobóczky Szilveszter állom. elölj. Csmag (?) [Nincs adat] Szeged [Csongrád] 1921.07.16 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Doboczky Szilveszter MÁV elöljáró Csurog [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.04 3 Szegedre megérkezett kiutasítottak fellebbezés alatt
Dobó Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Dobó Lajos szemafórfelvigy. Szabadka [Bodrog] Budapest (Ferencváros) 1922.03.18 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Dobó József pénzügyi titkár Lőcse [Szepes] Székesfehérvár [Fejér] 1920.10.03 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Dobó József pénzügyi titkár Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.14 Szepesi Lapok c. iglói újság
Dobó Istvánné járási irodai főtanácsos neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.16 6 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Dobó Imre polgári iskolai tanár Perjámos [Torontál] Hatvan [Heves] 1920.07.27 4 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Dobkovey Imréné htb Érsekújvár [Nyitra] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1921.12.26 Szobra érkezett menekültek
Dobjánszky (Dobránszky) Emilia htb Körösbánya [Hunyad] Budapest 1921.07.26 1 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Dobjánszky (Dobránszky) Emilia htb Körösbánya [Hunyad] Budapest 1921.07.21 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Dobiás Károly ny. MÁV elöljáró Újvidék [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.24 Szegedre érkezett menekültek fellebezés alatt
Dobi Róza Nagyvárad [Bihar] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Dobi Józsefné htb Barátos [Háromszék] Budapest 1921.05.05 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Dobi István egy. hallg Rózsahegy [Liptó] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.25 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Dobi Gézáné és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Dobeli Dániel tisztviselő Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dobay Tibor Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Dobay Sándor ny. gimnáziumi igazgató Máramarossziget [Máramaros] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1920.08.16 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Dobay Lajos Felsőbánya [Szatmár] Bükkmogyorósd [Borsod] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Dobay Istvánné htb Arad [Arad] Sárospatak [Zemplén] 1921.09.14 3 Lökösházára érkezett menekültek
Dobay Endre MÁV felvigyázó Nagyborosnyó [Háromszék] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.10.08 1 Lökösházára érkezett menekültek
Dobák Lajos postatiszt Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.07 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dobák István MÁV pályaőr Szilbács [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.16 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Dobai Sándor ref. főgimn. Tanár Zilah [Szilágy] Nyíregyháza [Szabolcs] 1926 5 gyerek Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Dobai István rendőr őrmester Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.09.24 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Dobai Ferenc tanító Székelykeresztúr [Udvarhely] Tolcsva [Zemplén] 1921.05.05 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Doba István volt rendőr őrmester Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1921.04.18 9 Hidasnémetire érkezett menekültek
Doba (Dobó) János állom. málházó Csurog [Bács-Bodrog] Szőreg [Torontál] 1921.07.16 5 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Doba (Dobó) János MÁV állomás málházó Csurog [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.04 6 Szegedre megérkezett kiutasítottak fellebbezés alatt
Dizmacsek Árpád ny. tisztviselő Torda [Torda-Aranyos] Sopron [Sopron] 1920.08.16 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Dixler Ede technikus Mohács [Baranya] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.02 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Dittrich János hivatalnok Szentgyörgy [Nincs adat] Nagyvárad [Bihar] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.350/919 sz. rendelvénnyel
Dittler Róza tanár Belényes [Bihar] Budapest 1920.08.13 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Dittler Ida polgári iskolai igazgató Belényes [Bihar] Budapest 1920.08.13 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Diskó János bányalövőmester Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Diószegi Ferenc vasutas Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Diószegi Eszter magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Diószeghy Lajos irodatiszt Zilah [Szilágy] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Diószegh András MÁV fényező Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Diósi Károly irodakezelő Fiume [Fiume] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 5.988/919 sz. rendelvénnyel
Diós Mátyás Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Dinzer Lajos főkocsivizsgáló Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Dik Heléna magánzó Arad [Arad] Reichenberg [Németország] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Digfelder Dezső hentes-mészáros Arad [Arad] Budapest 1920.07.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Digas Gyula vasutas Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Dietz Ferdinánd tábornok Kassa [Abaúj-Torna] Miskolc [Borsod] 1920.10.03 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Dietrich Vilmos posta tanácsos Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Dieselbacher Sándor állami tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.04.08
Dienes István távirdai főellenőr Temesvár [Temes] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.14 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Dick Mikásné htb Nagybecskerek [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.07.21 1 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Dick Bálint asztalos Kolozsvár [Kolozs] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.14 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Dich Péterné htb Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Diamanstein Mór Nagyvárad [Bihar] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Dézsy Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Dezső János vasutas Boksánbánya [Krassó-Szörény] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Dezső János kalauz Kapronca [Belovár-Körös] Gyékényes [Somogy] 1918.11.16 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Dezső István rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.06.01
Dezső Gyula vonatfékező Zágráb [Zágráb] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Dezsir Erzsébet htb Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dézsi Ágost tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dezséri János színész Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Devosa András állomás felvigy. jel. Marosillye [Hunyad] Békés [Békés] 1921.12.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Dévai György iparos Arad [Arad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Deutsch Miklósné gazdálkodó neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.30 3 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Deutsch Miklósné htb Nagyszalonta [Bihar] Budapest 1920.09.29 3 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Deutsch Maximilián Petrozsény [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Deutsch János községi helyettes jegyző Vajszka [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.12.07 4 Szegedre érkezett menekültek
Deutsch Ilona htb Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Deutsch Helén tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Deutsch György gyógyszerész Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Deutsch Ede művezető Zágráb [Zágráb] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Deutsch Bernát és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Jugoszlávia] 1921.04.14 Ellenzék c. kolozsvári újság
Deutsch Amália magánzó Zalatna [Alsó-Fehér] Budapest 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Deszkid Erzsébet htb Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Dési Margit postatiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.10 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dési (Dézsi) Gyula és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Dési (Dézsi) Gyula főkalauz Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Deseralis Kruper őrnagy. Arad [Arad] Budapest 1920.11.24 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Derzsi Sándor ügyvéd Torda [Torda-Aranyos] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.14 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Derzsi Dénes postatanácsos Nagykároly [Szatmár] Nyírbátor [Szabolcs] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Derzsi Benőné htb Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Derzsi Árpád ügyviteli tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VI. Hungária krt. 100. Vilmos főherceg tüzérlaktanya) 1919.11.22 4 Erdélyi Hírek 28. szám
Dervalics István szertári munkás Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 1186/919. 9.IV. sz. rendelv.
Dergan Béla százados Marosvásárhely [Maros-Torda] Kaposvár [Somogy] 1921.07.21 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Derfler Alajos nagyszombati polgári iskolai igazgató Nagyszombat [Pozsony] Ruszt [Sopron] 1919.12.12 Szegedi Friss Újság
Derfinyák Gusztáv áll. mértékhitelesítő tiszt Kassa [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rákóczi Szövetség által menekítésre ajánlott felvidéki személyek. (1921. december 3.)
Derencsén Károly posta ellenőr Vajdahunyad [Hunyad] Debrecen [Hajdú] 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Derecskei D.-né csendőr tiszthelyettes neje Nagybánya [Szatmár] Alsózsolcza [Borsod] 1920.08.21 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Dercze Péter Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Dercze Lajos v.fék. Ópiski [Hunyad] Sarkad [Hajdú] 1921.08.18 Menekült kartonok (123 dob.)
Dercze Gábor Temesvár [Temes] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Dér István vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Újkígyós [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Dér Flórián pénzügyi biztos Poprád [Szepes] Miskolc [Borsod] 1921.04.16 5 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Denk Ferenc MÁV írnok Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Denics István MÁV fékező Szabadka [Bodrog] Lajosmizse [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.17 4 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Denhof Imre kereskedő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Dengyuk Antal határrendőr-felügyelő Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.15 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dengyel László kereskedő Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Dénesy Ödön állomás elöljáró Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.11.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Dénes Margit htb Arad [Arad] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Dénes József gazdálkodó Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Dénes József takarékigazgató Temesvár [Temes] Cinkota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Dénes János lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.05
Dénes Emma postai ellenőr Köpec [Háromszék] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.11.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Dénes Borbála cseléd Újvidék [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.02 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Dénes Béla Arad [Arad] Szentes [Csongrád] 1920.10.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Dénes Antal Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Dénes András villanyszerelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Dénes Andor tanuló Temesvár [Temes] Salgótarján [Nógrád] 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Dene Lőrinc fűtő Zimony [Szerém] Szentlőrinc [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Dencsi József ny. pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Csurgó [Somogy] 1921.11.19 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Dencsi János v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.12.19 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Dencs József egy. hallg Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.12 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dencs István váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.04.15
Démuss János kocsirendező Bród [Horvát-Szlavónország] Horgos [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár
Demkó Vidor állami jegyintézeti főellenőr Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.09.21 4 Szegedre érkezett menekültek
Demkó Tivadar mozdonyfelvigyázó Zimony [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 65.310/919 sz. rendelvénnyel
Demkó Jánosné Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Demkó Ágoston raktárnok jelölt Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.15
Demjén Tituszné Tenke [Bihar] Budapest 1920.09.29 1 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Demjén István református lelkész Kevevára [Temes] Szeged [Csongrád] 1921. 12. 12-18. 3 Szegedre érkezett menekültek
Demjanovics Miklósné járásbírósági tisztviselő neje Déva [Hunyad] Debrecen [Hajdú] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Demjan Teodorné Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Szabadság c. nagyváradi újság
Demján Istvánné házvezetőnő Tenke [Bihar] Budapest 1920.09.30 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Demetrovics Szilárd főmérnök Medgyes [Nagy-Küküllő] Győr [Győr] 1922.05.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Demeter Szilárd főmérnök Ismeretlen [Ismeretlen] Győr [Győr] Nincs dátum (15-1922/54368.) "B" listás menekült vasutas
Demeter Sándorné htb Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Debrecen [Hajdú] 1921.10.09 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Demeter Mária postatisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.10.29
Demeter István tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Demeter Györgyné magánzó Szatmárnémeti [Szatmár] Devecser [Veszprém] 1921.05.07 Hidasnémetire érkezett menekültek
Demeter György egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Demeter György tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Demeter Ferenc csendőr Székelykeresztúr [Udvarhely] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Demeter Endre bányalakatos Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.14 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Demeter Dezső gimnáziumi tanár Nagykároly [Szatmár] Budapest 1921.11.29 4 Szolnokra érkezett menekültek
Demeter Antal bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.26 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Demeter Andrásné Léva [Bars] Komárom [Komárom] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Demeter Aladár bányaasztalos Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.14 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Demes Mózes pénzügyi tisztviselő Karánsebes [Krassó-Szörény] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.01 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Demény József asztalos Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.07 8 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Demény János Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Demény Ferenc királyi táblabíró Csíkszereda [Csík] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.12 5 Erdélyi Hírek 28. szám
Demény Antal csendőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.09.08 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Deme Lajos v. fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.06.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Deme Károly ny. igazgató Temesvár [Temes] Esztergom [Esztergom] 1920.08.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Dely Ferenc Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Delkov János halász Pancsova [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.27 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Deli József vasutas Nagyegeres [Nincs adat] Napkor [Szabolcs] 1920.12.27 8 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Deli Ferencné htb Gyula [Békés] Budapest 1921.11.11 4 Szolnokra érkezett menekültek
Delhészné H. Mária bányatisztviselő Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Delényi Gyula mb. kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.20
Delamia Áron villanyszerelő Petrozsény [Hunyad] Budapest 1921.08.14 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Dekányi Katalin tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dékányi Hugó szegényházi felvigyázó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.10 6 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Dékány József vasutas Lugos [Krassó-Szörény] Orosháza [Békés] 1921.07.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Dékány Elek napszámos Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Deinity Antalné htb Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Budapest 1921.05.20-31. 1 Szolnokra érkezett menekültek
Deih Lajos szabó Nagyszalonta [Bihar] Ismeretlen [Olaszország] 1920.07.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Degrell Lipót banktisztviselő Temesvár [Temes] Budapest 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Deésy Lajos egyetemi tanár Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.11.16 Budapesti Hírlap Kolozsvárról kiutasított
Deér Vencel hivatalnok Szászváros [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Dede Károly főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10
Décsy Ágost postafelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05
Décsi Mária magánzó Nagybánya [Szatmár] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 6 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Decsi István mozdonyvezető Fiume [Fiume] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Decsi Gézáné tanítónő Arad [Arad] Miskolc [Borsod] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Decker Béla kalauz Ópiski [Hunyad] Szombathely [Vas] 1921.08.25 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Debski Béla borászati felügyelő Arad [Arad] Árpádhalom [Csongrád] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Debreczeny Péterné Nagybánya [Szatmár] Budapest 1921.03.08 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Debreczeni Sára tanárnő Szilágycseh [Szilágy] Balassagyarmat [Nógrád] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Debreczeni Róza htb Nagybánya [Szatmár] Budapest 1921.03.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Debreczeni Pál Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Debreczeni Márk ellenőr Bethlen [Szolnok-Doboka] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.05 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Debreczeni M. polgári iskolai tanár Szilágycseh [Szilágy] Balassagyarmat [Nógrád] 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Debreczeni Károly kórházi ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Császárfürdő) 1921.05.01
Debreczeni János rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.28 Az Est nyolcadmagával
Debreczeni János mozdonyvezető Petrozsény [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.10 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Debreczeni Gábor géplakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Debreceni Károly postaellenőr Vajdahunyad [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Debrecen Pál járásbírósági irodafőtiszt Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Kaposvár [Somogy] 1920.09.28 6 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Deák Zsigmond állami tanító Beszterce [Beszterce-Naszód] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.27 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Deák Sándor főrakt. Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.05.26 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Deák Sándor vasutas Nagykároly [Szatmár] Vámospércs [Hajdú] 1921.04.16 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Deák Sándor pék Szucság [Kolozs] Biharkeresztes [Bihar] 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Deák Miklós gyári munkás Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 7 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Deák Mihály vasúti alkalmazott Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Deák Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Deák Lajos raktárnok Zágráb [Zágráb] Sárbogárd [Fejér] 1918.11.19 Heti jelentés (1919. jan. 11.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Deák Károly főellenőr Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Deák József magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.06
Deák János bányász Lónyabánya [Nógrád] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Deák István egyet. főápoló Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.12.21 7 Szolnokra érkezett menekültek
Deák Ignác MÁV mozdonyvezető Csíkszereda [Csík] Debrecen [Hajdú] 1920.12.15 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Deák Bálint asztalos Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Deák Andrásné Szatmárnémeti [Szatmár] Szabadka [Bács-Bodrog] 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Deák Ágnes htb Törökszákos [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Deagozó János segédjegyző Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Davidovics H. htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Davida Leó egyetemi tanár Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.11.16 Budapesti Hírlap Kolozsvárról kiutasított
Dávid Vince Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Dávid Vilmos lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Kassa [Abaúj-Torna] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Dávid Viktorné fűtőházi munkjás neje Érsekújvár [Nyitra] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.14 6 Szobra megérkezett kiutasítottak
Dávid Viktor fűtőházi lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.24
Dávid Sándorné kereskedő-segéd Arad [Arad] Budapest 1920.08.13 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Dávid Sándor postaalkalmazott Nagyszeben [Szeben] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.30 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dávid Mátyás mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Pécs [Baranya] 1918.12.09 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Dávid Lajos posta főtanácsos Brassó [Brassó] Kaposvár [Somogy] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dávid Jenőné htb Zsolna [Trencsén] Szombathely [Vas] 1921.10.01 3 Szobra érkezett menekültek
Dávid Jánosné htb Csíkszereda [Csík] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Dávid János rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Dávid Izsákné szabó neje Barót [Háromszék] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dávid Izsákné magánzó Nagybánya [Szatmár] Vámospércs [Hajdú] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Dávid István és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Makó [Csanád] 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Dávid István főmozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Dávid Ilona tanítónő Bodófalva [Turóc] Kaposvár [Somogy] 1920.06.25 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Dávid Ferenc mozdonyvezető Fiume [Fiume] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Dávid András tanuló Nagybánya [Szatmár] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Davezió Józsefné tanár Szatmárnémeti [Szatmár] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Daubrovszky Gyula v. fv Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.25 3 Erdélyi Hírek 28. szám
Daubner Rozália tanuló Nagybánya [Szatmár] Pilisszentiván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Darvasi Jenő egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Darvasi Jenő tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Darvasi (Darvay) Gábor végrehajtó Ismeretlen [Ismeretlen] Hatvan [Heves] 1921.04.30
Darvasi (Darvay) Gábor végrehajtó Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1921.04.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Darvas Nándor segédtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Angyalföld) 1920.02.20 3 2 vagon
Darvas Károlyné nyugdíjas Kassa [Abaúj-Torna] Hajdúdorog [Hajdú] 1922.02.17 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Darvas József tanító Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Darvas Imre MÁV főellenőr Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.25 3 Lökösházára érkezett menekültek
Daruvári (Daruváry) Károly állomás elöljáró Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) Nincs dátum 4 124 dob. 2 vagon 2-3 sz.b
Daruvári (Daruváry) Károly állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.01.31
Darraghi Erzsébet hajadon kezelőnő Brassó [Brassó] Balassagyarmat [Nógrád] 1921.12.28 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Daróczy Gyuláné htb Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.11.29 3 Szolnokra érkezett menekültek
Daróczy Ferenc jogtanácsos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.09.29 4 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Darnai Sándor bányaaltiszt Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Darkó György távirdai felvigyázó Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1920.10.16 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Darázs József színész Csíkszereda [Csík] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.03.26 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Darázs Ferenc váltókezelő Caprag [Zágráb] Nagyatád [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Darányi Ignácz hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Keleti pályaudvar) 1922.03.12
Daraghy Erzsébet Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Daraczky Bálint MÁV pályaőr Nagyroda [Nincs adat] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 3 Hidasnémetire érkezett menekültek ügye folyamat alatt
Darabos Ferenc v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.04.19 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Darabos Ferenc vonatfékező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Darabont István MÁV ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Darabás Pál MÁV lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.04.16 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Danyika András pályaudvar felügyelő Máramarossziget [Máramaros] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.30 6 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Dános Károly mozdonyvezető Futásfalva [Háromszék] Budapest 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Danóczi András munkás Nagykikinda [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.15 1 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Danó Mihály lakatos Ópiski [Hunyad] Kaposvár [Somogy] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Dánó András zenész Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dánn Antal állomás elöljáró Erdőd [Szatmár] Pécs [Baranya] 1921.09.21 5 Szegedre érkezett menekültek
Dankó Lajos postai felvigyázó Ópálos [Arad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Dankó Ilona Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése XIII. napló 1930. IV. 4. – 1930. V. 28.-ig
Dankó György vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.04.21
Dankanits István MÁV tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Dankai Pál kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1921.06.04 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Danka Sándorné Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Danka József vonatfékező Újzsolna [Trencsén] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.350/919 sz. rendelvénnyel
Daninger Ferencné htb Újarad [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Daniló Antalné asztalos neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.08 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Dániel Rózália varrónő Magyarlápos [Szolnok-Doboka] Szekszárd [Tolna] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Dániel Róza htb Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Dániel Róza htb Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Dániel Pál váltókezelő Iltő [Arad] Mezőberény [Békés] 1921.04.05 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Dániel István cipész Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Daniel Ferenc magánzó Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Daniczlisz Ilona állami tanítónő Katalinfalva [Torontál] Budapest 1921.12.22 Szegedre érkezett menekültek
Dani Lajos kalauz Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Dangl Károly rendőrtiszt Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.21 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Daner Sándor Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.05.14 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Dancsó Lajos vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Szentes [Csongrád] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Dancsa János kocsirendező Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1919.04.02 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Dancs Károly lakatos Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Dancs Ferenc dohánygyári tisztviselő Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Szeged [Csongrád] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dancs Etelka magánzónő Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Danczer (Denczer) Józsefné htb Máramarossziget [Máramaros] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 5 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Danczer (Denczer) Józsefné htb Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.08.09 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Danbrovszky Gyuláné tanító neje Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Damó Gizella postatisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.14 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Damó Árpád vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.05.01
Damaszkin István ezredes Arad [Arad] Budapest 1921.07.05 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Dám Antal állom. elölj. Erdul [Nincs adat] Pécs [Baranya] 1921.10.06 4 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Dalok (Dollak/Dollák) Márton csendőrtiszt Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.10.17 8 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dalok (Dollak/Dollák) Márton csendőr őrmester Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.10.07 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Dalok (Dollak/Dollák) Márton csendőr Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.29 8 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Dalnoki Kovács Gyula magánhivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Dalmay Gizella htb Zenta [Bács-Bodrog] Kerekegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek
Dalkó István vasutas Arad [Arad] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.22 6 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Dali Dezső tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Daksz Árpád forgalmi díjnok Krizsevci [Belovár-Körös] Miskolc [Borsod] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Dakó (Deák) Kálmán MÁV őr Temesvár [Temes] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Dakó (Deák) Kálmán vasutas Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Deák Kálmán MÁV alkalmazott (állomásfőnök) Temesvár [Temes] Budapest 1921.06.25 Lökösházára érkezett menekültek, személyes közlés 1921 júniusa és decembere között a családjával vagonban lakik
Dákai József mozdonyfelvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.02.24
Daka Józsefné htb Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Daka Ilona htb Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Dadai Tibor tisztviselő Máramarossziget [Máramaros] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.29 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Dadai István szobafestő Újvidék [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.02.21 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Dabi Gyula díjnok Nagyszentmiklós [Torontál] Dunaföldvár [Tolna] 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
dabasi Halász Géza ny. m. kir. erdőfelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1924 4 gyerek Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Dabacs Jenő irodakezelő Lugos [Krassó-Szörény] Debrecen [Hajdú] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
D.Arugo Cornel Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Csürös Sándor hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.01 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Csűri Antal v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.06.08 3 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Csüri (Csűri) Andor kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.07.25 2 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Csüri (Csűri) Andor kalauz Máramarossziget [Máramaros] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.06.29 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Csuzán János villanyszerelő Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.24 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csúz Mórné htb Nemesabony [Pozsony] Hatvan [Heves] 1921.12.18 Szobra érkezett menekültek
Csutor Aladár főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.10.27
Csutak Margit házvezetőnő Brassó [Brassó] Szeged [Csongrád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Csutak János postaaltiszt Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.07 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csutak Barnabás MÁV felvigyázó Brassó [Brassó] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Csutai Lajosné csendőr özvegye Egeres [Kolozs] Ráckeve [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Csuszner Károly vasúti tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Kiskundorozsma [Csongrád] 1921.04.14 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csusz Ferenc pénzügyőr Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Csuri (Csury) József művezető Vinkovci [Szerém] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.13 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csuri (Csury) József mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Csuram Károlyné magánzó Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Csukay Endre fogalmazó Fiume [Fiume] Simontornya [Tolna] 1918.11.07 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Csukay Endre fogalmazó Fiume [Fiume] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 359.419/918.
Csukay Endre fogalmazó Fiume [Fiume] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Csuhay Ferenc vasutas Ruszkabánya [Krassó-Szörény] Báránd [Bihar] 1921.07.04 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csufó Mária htb Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Csősz Bálint állami tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.05.13
Csősz Bálint szolga Nagyenyed [Fehér] Budapest 1920.06.18 4 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Csörgő Dániel zenész Zenta [Bács-Bodrog] Biharugra [Bihar] 1921.07.21 3 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Csőrés Varga József napibéres váltókezelő Nagyrahotprébóc [Nincs adat] Devecser [Veszprém] 1919 Magyar Országos Levéltár 65.3259/919 sz. rendelvénnyel
Csöndör Mihály szivattyúkezelő Vinkovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 50.489/919 sz. rendelvénnyel
Csóti Vince kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 24. 027/919 sz. rendelvénnyel
Csóti József állomás felvigyázó Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1922.09.19 4 gyerek 1922. VI. 30. után menekültek
Csotfartos Ferenc szobafestő Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csornai Imre segédfogalmazó Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Csordás József Perbete [Komárom] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Csordás József mozdonyfűtő Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Csordás István mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár
Csorba Mihály éjjeliőr Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.04.14 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Csorba András postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1920.09.19
Csorba Alfrédné tanító neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.30 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Csontos Jenő napszámos Horgos [Csongrád] Szeged [Csongrád] 1921.04.26 10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csont Jenő tanuló Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Csonka Lőrinc kalauz Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919.01.22 4 gyermek Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Csonka Lőrinc kalauz Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Csonka József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Csonka István díjnok Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Csonka István díjnok Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Csonka Illés vonatfékező Vinkovci [Szerém] Ismeretlen [Ismeretlen] 1918.11.03 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Csonka Győző fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Csonka Györgyné magánzó Máramarossziget [Máramaros] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.12 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Csonka György munkafelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Csonka György fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Csonka Ferenc napszámos Martonos [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.19 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Csonka Antal kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 60.874/919 sz. rendelvénnyel
Csongvay Géza főjegyző Marosvásárhely [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csongvári Ernőné htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Csongonandi Sándor cipész-segéd Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek
Csomós Sándor földmíves Székelyhíd [Bihar] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csomós Róza ápolónő Arad [Arad] Budapest 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Csomós Julianna tiszthelyettes neje Brassó [Brassó] Csillaghegy [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csomós József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Csomós Jánosné tiszthelyettes neje Brassó [Brassó] Nagymaros [Hont] 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csomós András asztalos Brassó [Brassó] Keszthely [Zala] 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csomós András asztalos Brassó [Brassó] Gyöngyös [Heves] 1920.10.07 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csomor Zsigmond földmíves Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Csomor M.-né htb. Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Csombor János ny. vasutas Ismeretlen [Erdély] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.16 2 Az Ujság
Csombor János MÁV hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 4 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Csomász István gazdász Vajdahunyad [Hunyad] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Csomás István gazdász Marosújvár [Alsó-Fehér] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csomán Ferenc segédellenőr Arad [Arad] Budapest 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Csoma János kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Csolnoki Vince málházó Szenc [Pozsony] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csolnoki Vince állomási málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Szob [Hont] 1921.05.01
Csokor Pál gazdálkodó Székelykeresztúr [Udvarhely] Nyírábrány [Szabolcs] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Csokán (Csókán) Mihály és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Szeghalom [Békés] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csokán (Csókán) Mihály kalauz Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Csók Lajos géplakatos Egrespatak [Szilágy] Diósgyőr [Borsod] 1921.03.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Csofcsics János váltókez. Szabadka [Bodrog] Bácsalmás [Bács-Bodrog] 1921.08.22 4 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Csizsér Tamás irodatiszt Csíkszereda [Csík] Budapest 1921.03.22 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Csizsek Gusztáv tanító Eszék [Verőce] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 77.003/919 sz. rendelvénnyel
Csizmauk Lajos vonatfékező Fiume [Fiume] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 54.665/919 sz. rendelvénnyel
Csizmás Miklós állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.06 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Csizmadia Sándor s.fékező Szatmárnémeti [Szatmár] Mátészalka [Szatmár] 1922.02.27 MOL (Z.1525) (31492/1923.)
Csizmadia Sándor kalauz Újzsolna [Trencsén] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.350/919 sz. rendelvénnyel
Csizmadia Mátyásné htb Temesvár [Temes] Budapest 1921.07.21 1 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Csizmadia Mátyásné htb Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csizmadia István malomtulajdonos Kétfél [Temes] Dunavecse [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.19 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csizmadia F. bankhivatalnok Nagyvárad [Bihar] Berzence [Somogy] 1920.11.09 3 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Csizinszki László főmérnök Máramarossziget [Máramaros] Miskolc [Borsod] 1920.08.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csiszér Gergely vasúti fékező Petrozsény [Hunyad] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.13 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csiszer Anna varrónő Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csiszár Lajos kórházi ellenőr Máramarossziget [Máramaros] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 6 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Csiszár Lajos kórházi ellenőr Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.03.25 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Csiszár Imre cipész Horgos [Csongrád] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Csiszár Erzsébet htb Kolozsvár [Kolozs] Győr [Győr] 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Csirella Kálmán művezető Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csipkés Ernőné százados neje Arad [Arad] Veszprém [Veszprém] 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Csincsek Józsefné igazgató-tanítónő Vinkovci [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.762/919 sz. rendelvénnyel
Csincsek József igazgató-tanító Vinkovci [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.762/919 sz. rendelvénnyel
Csincsák Kálmán hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.01
Csincsák József igazgató-tanító Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.09.20 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Csincsák Ferenc fékező Detrekő [Pozsony] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 63.093/919 sz. rendelvénnyel
Csillag Sándor egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Csillag Olga Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.04.15 Szabadság c. nagyváradi újság
Csillag Lászlóné katona neje Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Csillag Ferenc állomás felvigyázó növendék Zágráb [Zágráb] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Csillag Ferenc váltókezelő Carevdar [Belovár-Körös] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Csillag Ármin bútorasztalos Galánta [Pozsony] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.17 1 Szobra érkezett menekültek névtelen kísérővel
Csiky Lázár cipész Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csiky Kálmán joghallgató Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Csiky István tanár Székelykeresztúr [Udvarhely] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.09.19 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Csiky Béla dohányárú raktárnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.07 3 Erdélyi Hírek 28. szám
Csikota Antal Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Csikota Andrea Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Csikós Sándor kovács-segéd Magyarpadé [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Csikós Mihályné cseléd Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.02.03 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Csikos István bérkocsis Temesvár [Temes] Albertfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.14 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Csikós Imre vasutas Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.07.26 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csiki Zakár cipész Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.28 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Csiki László tanársegéd Zilah [Szilágy] Magyaróvár [Moson] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Csiki György vonatkísérő segédtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.12.12 (MOL 18-1924/4347.)
Csiki György kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.06.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Csiki György földmíves Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Csiki Bertalan zenész Székelyhíd [Bihar] Hajdúnánás [Hajdú] 1920.09.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Csiki Albert körjegyző Vajdahunyad [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csiki Albert körjegyző Vajdahunyad [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csiker Lajos tanuló Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Csik Lajos MÁV kalauz Máriaradna [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Csík József vasutas Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csik József kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1922.12.22 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Csík Gergely s. fék. Arad [Arad] Gyoma [Békés] 1921.06.28 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Csiger István mozdonyvezető Temesvár [Temes] Nagyatád [Somogy] 1920.07.28 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Csigany Péterné htb Szabadka [Bodrog] Hajdúböszörmény [Hajdú] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek
Csifó József őrmester Székelyudvarhely [Udvarhely] Kaposvár [Somogy] 1920.08.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Csif Mária Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csicsmányi Géza gazdatiszt Nagyvárad [Bihar] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Csicsi Károly kocsis Németszentpéter [Temes] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Csicsi Györgyné kocsis neje Németszentpéter [Temes] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Csicsery Ernő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Csiby Árpád alezredes Nagyszeben [Szeben] Budapest Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Csibrány I. MÁV váltókezelő Hidasliget [Temes] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.27 7 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Csibinger Ferenc főkalauz Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 4 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Csiba Anna házvezetőnő Tasnádszántó [Szilágy] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.26 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Csia Ignácz főbányatanácsos Zalatna [Alsó-Fehér] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.20 2 Szolnokra érkezett menekültek
Csézner Márton fodrász Lugos [Krassó-Szörény] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.25 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Cseves Gyula egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csetina Márta tanítónő Brassó [Brassó] Debrecen [Hajdú] 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csetényi József cipész inas Kula [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.02.08 1 Szegedre érkezett menekültek
Csete István vonatfékező Arad [Arad] Jászkisér [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.12 7 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Cservenka József irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Cseróczky Márton munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Jutas [Veszprém] 1921.07.25 MÁV Levéltár (13527)
Csernyánszky Viktor lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1927.06.19 Volt MÁV alkalmazottak ellátása (97077/1929.)
Cserny Sándor Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Cserny Ferenc nyugdíjas Zsombolya [Torontál] Budapest 1921.07.17 2 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Csernus József tanító Nagykároly [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1920.10.02 3 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Csernus Jenő kalauz Zsolna [Trencsén] Budapest (Ferencváros) Nincs dátum 2 124 dob. 3 kocsiban 2 sz.b
Csernus Jenő kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1918.10.31
Csernus Jenő kalauz Zsolna [Trencsén] Budapest (Ferencváros) 1918.10.31 1 3 kocsival
Csernus Jenő kalauz Újzsolna [Trencsén] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1919 Magyar Országos Levéltár 42.009/919 sz. rendelvénnyel
Csernuch Emerich hentes Lugos [Krassó-Szörény] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Csernolatesz Géza jegyző Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csernik Mátyás vasutas Ópiski [Hunyad] Békés [Békés] 1921.07.04 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Cserni József magánzó Déva [Hunyad] Kőszeg [Vas] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Csernay János állami erdész Lekence [Szatmár] Zalaegerszeg [Zala] 1921.07.21 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Csernátzki Károly egy. hallg Aranyosgyéres [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Csernátoni Helén Ismeretlen [Ismeretlen] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csernáth József Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Csernák Pál pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Csernák Pál p.őr Érsekújvár [Nyitra] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1922.02.01 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Csernák Irma htb Resicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Csermis Imre Lugos [Krassó-Szörény] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.23 4 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Csermátony Jenőné htb Arad [Arad] Üllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.04 3 Békéscsabára érkezett menekültek
Cserkuti József mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 50.489/919 sz. rendelvénnyel
Cseri Lídia magánzónő Lugos [Krassó-Szörény] Nagykőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Cserhalmi Szvetozár irodakezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Keleti pályaudvar) 1921.07.18
Cserhalmi Szvetozár MÁV irodakezelő Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.25 1 Lökösházára érkezett menekültek
Csergesán Mihály kocsis Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Cseresznyés Andor százados Nagyvárad [Bihar] Berettyóújfalu [Bihar] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Cseresnyés Emil csendőr alezredes Nagyenyed [Fehér] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Cseresnyés (Cseresznyés) Ödön Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Cseresnyés (Cseresznyés) Ödön titkár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Cseres Gyula egy. hallg Lippa [Temes] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Cserépy Zoltán ny. ezredes Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.10.18 Magyarország
Cserencsics György kocsivizsgáló Zágráb [Zágráb] Pusztaszabolcs [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár
Cserei Lajos főintéző Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.08.19 6 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csere Sándor állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Keleti pályaudvar) 1922.02.20
Csere Sándor állomás elöljáró Alsószolcsva [Torda-Aranyos] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csere Benedicta apáca Arad [Arad] Budapest 1920.08.13 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csercsics Mária és családja magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Cser József váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.15
Cser József Szabadka [Bodrog] Tolna [Tolna] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Cser István bányász Petrozsény [Hunyad] Nagymányok [Tolna] 1921.07.26 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Cser István bányász Petrozsény [Hunyad] Nagymányok [Tolna] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Cser Andor irodakezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1921.06.29 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Csepregi Róza tanítónő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.11.01 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Csepregi László váltókezelő Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1921.04.16 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Csépán János és felesége tanító Bellye [Baranya] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Csép Sándorné csendőr neje Torda [Torda-Aranyos] Lajtaszentmiklós [Sopron] 1920.08.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Csép Miklós joghallg Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Csényi Judit htb Budapest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Budapest 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csengeri Sándor vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1920.10.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Csenger Mária állami óvónó Újszentanna [Arad] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.08.24 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csenekedi Géza irodakezelő Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csendom János vasúti kalauz Kolozsvár [Kolozs] Biharkeresztes [Bihar] 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Csendes Jenő mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Csenár Kálmán pincér Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csenár István áll. felvigy. jel. Batrina [Hunyad] Gyékényes [Somogy] 1918.12.05 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Csenág Béla adószámtiszt Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.07 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csemniczki Gyula magántisztviselő Nagybánya [Szatmár] Lábatlan [Esztergom] 1920.08.21 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Cselédes András segéd pályafelvigyázó Gavosdin [Krassó-Szörény] Szőreg [Torontál] 1921.09.16 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Csekő Antal raktári munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Pusztaszabolcs [Fejér] 1922.01.02
Csekne Károly bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.07.26 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Csekme Károly főkalauz Brassó [Brassó] Kaposvár [Somogy] 1921.07.21 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Csekme Gyula hivatásos tiszt Temesvár [Temes] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Csekme Endre tanuló Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Cséke Zsigmond pályafelvigy. Szatmárnémeti [Szatmár] Fehérgyarmat [Szatmár] 1921.07.01 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Csekánnics Milán bányász Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Csejthey István pénzügyi tanácsos Titel [Bács-Bodrog] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Csejtei istván p.őr Gyanafalva [Vas] Szombathely [Vas] 1922.04.28 1 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Csehók József állomás felvigyázó Andrijevci [Pozsega] Algyő [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 63.197/919 sz. rendelvénnyel
Csehák József bányász Petrozsény [Hunyad] Nagymányok [Tolna] 1921.07.21 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Cseh László őrmester Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Cseh Lajos villanyszerelő Lupény [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1921.03.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Cseh Lajos MÁV kőműves Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.08 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Cseh Józsefné htb Nagykároly [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Cseh János munkás Zenta [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.19 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Cseh István főművezető Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Cseh Ferenc hivatalszolga Szabadka [Bodrog] Röszke [Csongrád] 1922.06.12 Menekültek ügyeinek Központi vezetősége. 1919-1924. (125 dob.)
Cseh Ferenc Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Cseh Borbála óvónő Nagyenyed [Fehér] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Cseh Anna postai ellenőr Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1920.08.13 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csegzi Árpád törvényszéki bíró Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.08.16 7 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csegezi Pál erdőtanácsos Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Csegezi Gyula és családja magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csegezi Géza és családja gyógyszerész Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csegezi Árpád és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csedő Áron MÁV főraktárnok Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Veszprém [Veszprém] 1921.07.21 7 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Csécsy Nagy Imre Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 Szabadság c. nagyváradi újság
Csécsei József pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Bácsalmás [Bács-Bodrog] 1921.08.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Csazik Ernőné htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csató István százados Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Csató Béla cukorgyári főellenőr Brassó [Brassó] Debrecen [Hajdú] 1920.08.21 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Csathó József művezető Ópiski [Hunyad] Békés [Békés] 1921.08.14 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csatay Gyula erdőmérnök Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923.07.18 Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Csatári Irma magánzó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Csatár Irma és családja tanítónő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csatár Aladár hivatalnok Pozsony [Pozsony] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 38.580/919 sz. rendelvénnyel
Csatai Ignác kalauz Marosvásárhely [Maros-Torda] Békéscsaba [Békés] 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csata Nándor állomás ellenőr Marosvásárhely [Maros-Torda] Békéscsaba [Békés] 1920.10.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csata Imre gépész Pankota [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Császy Károly cipész Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.10 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Császti János ny. vontatási főnök Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.08.14 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Csasznek Irma postatiszt Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.02.10 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Császár Lujza varrónő Kolozsvár [Kolozs] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Császár Lőrinc Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Császár Lőrinc állomáselöljáró Bukovec [Krassó-Szörény] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.20 6 Szolnokra érkezett menekültek
Császár Lőrinc állom. elölj. Bukovina [Liptó] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.19 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Császár Katalin tanítónő Brassó [Brassó] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Császár Jánosné csendőr tiszthelyettes neje Torda [Torda-Aranyos] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Császár János pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.11
Császár Ella htb Kolozsvár [Kolozs] Győr [Győr] 1921.03.29 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Császár Antal vonatfékező Újzsolna [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Csapó Zoltán mérnök Temesvár [Temes] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Csapó Mihály vonatfékező Zágráb [Zágráb] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Csapó Lajos rendőrfelügyelő Lugos [Krassó-Szörény] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Csapó Kálmán magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Csaplár Aladár tanítóképzői tanár Nagyenyed [Fehér] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Csapkayné Kardos Ilona szakolczai állami elemi iskolai tanító Szakolca [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.02.12 Győri Hírlap
Csapkay Sándor leánygimn. tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.04.28 Győri Hírlap
Csapá Máténé htb Biharkeresztes [Bihar] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1920.09.29 1 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Csap Vince postatiszt Szászváros [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Csányi Sándor mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Csányi Péter tűzikovács Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Csányi János vonatfékező Zombor [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.07.29 1922. VI. 30. után menekültek
Csányi István és felesége kőműves Darázs [Baranya] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Csányi István vonatrendező Zsombolya [Torontál] Szeged [Csongrád] 1922.07.01 1922. VI. 30. után menekültek
Csányi István v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.12.28 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Csányi György vasúti szolga Arad [Arad] Nagyszamos [Nincs adat] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Csányi Ferenc vaskereskedő Pancsova [Torontál] Budapest 1922.02.21 1 Szegedre érkezett menekültek
Csányi Erzsébet házileány Biharpüspöki [Bihar] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Csányi Árpád királyi bíró Zilah [Szilágy] Sárbogárd [Fejér] 1921.09.08 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Csánky Gábor műegy. hallg Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Csangvai Géza járásbíró Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.30 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Csanády Zoltán táblabíró Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.11.30 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Csanády Zoltán táblabíró Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Csanády Zalán táblabíró Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Csanády Jenő egy. hallg Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Csanády Béla jegyző Nagyvárad [Bihar] Dévaványa [Békés] 1920.10.17 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csanádtoni (Csernátony) Albert jogász Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Csanádtoni (Csernátony) Albert jogász Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csanádi József nyugdíjas Arad [Arad] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Csanádi József raktárnok Lugos [Krassó-Szörény] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Csanádi István pályamunkás Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.10
Csanádi Bertalan kalauz Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.06 9 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csalányi Petronella Márkusfalva [Szepes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.19 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Csala László MÁV alkalmazott Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Csáky József főraktárnok Margitta [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1922.08.17 1922. VI. 30. után menekültek
Csáky József vasutas Bánhida [Komárom] Gyoma [Békés] 1920.12.22 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Csáky István főfelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Tápiógyörgye [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Nincs dátum (15-1922/54368.) "B" listás menekült vasutas
Csáky István főfelügyelő Arad [Arad] Tápiógyörgye [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.02 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Csakon Péter nyomdász Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Csakó István gépész Őscsanád [Torontál] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Csáklány Sándor királyi járásbíró Újarad [Temes] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Csáki József MÁV kocsirendező Újvidék [Bács-Bodrog] Kalocsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek
Csáki János munkás Petrozsény [Hunyad] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.16 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Csáki István főfelügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Tápiógyörgye [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.21
Csáki Imre földmíves Sándoregyháza [Torontál] Kutas [Baranya] 1922.02.24 1 Szegedre érkezett menekültek
Csáki (Csáky) Aladár műszaki s.tiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) Nincs dátum 1 124 dob. 2 sz.b
Csáki (Csáky) Aladár gazdatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.01.15 Veszprémi hírlap
Csákay Olga tanuló Ismeretlen [Erdély] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.16 2 Az Ujság
Csákány T.-né pénzügyi szemlész neje Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Csákány Péter nyomdatulajdonos Torda [Torda-Aranyos] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Csákány József segédfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.28
Csaka Lajosné htb Szépvíz [Csík] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Csak Máténé református pap özvegye Nagyvárad [Bihar] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.30 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Csák János Tenke [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.30 Debreczeni ujság
Csajtol István vasutas Soborsin [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Csajkás Mihály fűtő Szabadka [Bodrog] Kelebia [Bács-Bodrog] 1922.07.29 1922. VI. 30. után menekültek
Csajka Bálint v.fék. Ópiski [Hunyad] Lökösháza [Arad] 1921.08.20 Menekült kartonok (123 dob.)
Csaba Lajos tanító Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Esztergom [Esztergom] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Cs. Szathmáry Nagyvárad [Bihar] Doboz [Békés] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Cs. Nagy Sándor s. fék. Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.07 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Czollner Dezső festőművész Medgyes [Nagy-Küküllő] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1918.12.01 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Czolder Anna Válaszút [Kolozs] Budapest 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Czoczek Alajos tisztviselő Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Czobor Ottó iskolaigazgató Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czirok Ferenc nyomdász Lugos [Krassó-Szörény] Miskolc [Borsod] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Czirják János Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Czirbus Istvánné mérnök neje Lupény [Hunyad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Czippel Károly bányász Lónyabánya [Nógrád] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czintos Kelemen kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Czinkoczky Mihály mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Czink János mérnök Pozsony [Pozsony] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 42.082 sz. rendelvénnyel
Czinege Lajos kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.04.18
Czinege Lajos MÁV kocsirendező Ópiski [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.05 7 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Czindl András fékező Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.05.06 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Czinczés Izidor Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Cziller Győző tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Czikovácz Kurmán fodrász-segéd Belgrád [Szerbia] Szálka [Tolna] 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Czikora Miklós forgalmi díjnok Pozsony rendezőpályaudvar [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Czikolius Vilmos Nagyszeben [Szeben] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Czikárf Jánosné htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Czigler Sándor hivatalnok Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.214/919 sz. rendelvénnyel
Czigerlhoffer K. Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Czigány Péter földmíves Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.19 Szegedre érkezett menekültek másodízben visszautasítva
Czigány Péter földmíves Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Czibulya Simon kiadóőr Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1918.12.04 Heti jelentés (1919. jan. 11.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Czetz Kristóf irattárnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Czetz Kristóf hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.03.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Czetka Lajos vasutas Ópiski [Hunyad] Mezőkövesd [Borsod] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czentya Gyula állomás felvigyázó Branyicska [Hunyad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.19 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Czene András vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Kétegyháza [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Czeller Sándor MÁV hivatalnok Banica [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Czelder Géza pénzügyi titkár Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.08.25 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Czékus István pénzügyi segédtitikár Ismeretlen [Ismeretlen] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1921.07.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Czékus István pénzügyi titkár Nagykároly [Szatmár] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Czeizel Frigyes szertári munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.05.28 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Czeglédy Mihályné Nagyvárad [Bihar] Sopron [Sopron] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Czeglédy Domonkos főbíró Érmihályfalva [Bihar] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.19 5 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Czeglédy Ákos és családja földbirtokos Ismeretlen [Ismeretlen] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Czeglédi Márton állomás elöljáró Sibnigról [Nincs adat] Pécs [Baranya] 1919.02.10 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Czeglédi Lajos bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.08.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czeglédi Károly hivatalnok Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Eger [Heves] 1921.08.14 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czeglédi Jakab kalauz Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.06.23 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Czeglédi Ferenc majoros gazda Horgos [Csongrád] Szeged [Csongrád] 1921.04.18 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Czeglédi Elemér százados Nagyvárad [Bihar] Győr [Győr] 1921.12.03 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Czednik Mária nevelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Aussig [Csehszlovákia] 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Czebe Pálné Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Czebe Lajos bányász Petrozsény [Hunyad] Nagymányok [Tolna] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czauner Andor magántisztviselő Nagybánya [Szatmár] Budapest 1921.03.08 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Czarich Márton tanító Ruma [Szerém] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.762/919 sz. rendelvénnyel
Czaránd Gergely állomás elöljáró Radnót [Kis-Küküllő] Göd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.19 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Czampó Sándor gépfelvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1921.04.23 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Czakó József vasutas Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czakó Gusztáv Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Czakó Gusztáv irodakezelő jelölt Arad [Arad] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.06 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Czakó Gusztáv irodakezelő Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Czagányi Gyuláné Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Czagányi Gyuláné kezelőnő Arad [Arad] Mezőberény [Békés] 1921.07.18 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Czaganyi Gyula vasutas Arad [Arad] Szombathely [Vas] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Cwaina József polgáriiskola igazgató Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Corvinus Ágoston hivatalnok Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Civer Anna varrónő Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Citrom Ilona magánzó Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Cirják Károly pályafelvigyázó Nagytalmács [Szeben] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Cimbalmos András tanuló Nagyilonda [Szolnok-Doboka] Zalaegerszeg [Zala] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Ciczi Adél htb Niczkyfalva [Temes] Székesfehérvár [Fejér] 1921.10.08 1 Lökösházára érkezett menekültek
Chworka Adolfné magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Pápa [Veszprém] 1921.04.29 MÁV Levéltár (13527)
Christ János távírdai segéd-ellenőr Kassa [Abaúj-Torna] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.27 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Chrenovszki János bányász Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.14 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Chován István asztalos-segéd Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.02.24 Szegedre érkezett menekültek igazolás alatt
Chorlé Gyula műegy. hallg Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek
Chlipik István állomás málházó Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 6 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Cekmeiszter Ede mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Sárvár [Vas] 1921.11.23 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Ceglédi Aurél mozdonyvezető Ópiski [Hunyad] Dévaványa [Békés] 1920.11.08 2 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Ceglédi Ákos gazdasági felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Szendrő [Borsod] 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Cáth Béla mészáros Marosvásárhely [Maros-Torda] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1920.11.30 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Capecauer Pál erdőaltiszt Lippa [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Byely Jenőné htb Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Debrecen [Hajdú] 1921.09.02 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Bürger Márton ny. főfegyvermester Lugos [Krassó-Szörény] Keszthely [Zala] 1920.09.12 5 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Bührer Károly hivatalszolga Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bücs Leó Szatmárnémeti [Szatmár] Csepel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Buzsor Teréz htb Arad [Arad] Budapest (Kőbánya) 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Buzogány Róza htb Nyárádtő [Maros-Torda] Debrecen [Hajdú] 1921.07.24 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Buzogány János vasutas Petrozsény [Hunyad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.24 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Buzogány János váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.26
Buzogány Elekné bankhivatalnok neje Kissolymos [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Buzián János gimnáziumi igazgató Arad [Arad] Budapest 1921.07.21 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Buzek István kapus Tardoskedd [Nyitra] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.09 Hidasnémetire érkezett menekültek
Buzássy Mihály napidíjas Zenta [Bács-Bodrog] Budapest 1921.11.30 Szegedre érkezett menekültek
Buzás Mihály Nagyvárad [Bihar] Váncsod [Bihar] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Buzás Jánosné számvevő Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.08 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Buzás Ferenc MÁV hivatalszolga Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 6 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Buzás Elemér postaigazgató Biharkeresztes [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1920.09.29 1 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Búza Károly irodatiszt Máramarossziget [Máramaros] Orosháza [Békés] 1921.07.25 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Buváry Béla v. fék Bród [Horvát-Szlavónország] Gyékényes [Somogy] 1919.09.30 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Buvari Béla mozdonyvezető tanonc Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Butyka József tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.14 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Butyka Gergely v. m. kir. főerőőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] VI..24 Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Buttkai Béláné százados neje Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Butoros István bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.07.26 16 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Butor Lajos MÁV művezető Szabadka [Bodrog] Bátaszék [Tolna] 1921.12.07 3 Szegedre érkezett menekültek
Butor János postaaltiszt Újvidék [Bács-Bodrog] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1922.01.30 Szegedre érkezett menekültek
Butor János kalauz Zágráb [Zágráb] Somogyszob [Somogy] 1919.01.25 2 gyermek Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Butor János kalauz Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 9859 sz. rendelv-el
Butka József járásbíró Alsójára [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Butiri Ilona tanuló Lippa [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Buthy Gábor MÁV lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.04.19 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Butea György mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár
Buta Imréné htb Máramarossziget [Máramaros] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Busznyák Sándor kalauz Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.12 6 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Buszka János földmíves Borszék [Csík] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.07.04 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Bustyahay Béla postatisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Békéscsaba [Békés] 1920.11.09 5 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Bustaházi N. postatiszt Kolozsvár [Kolozs] Békéscsaba [Békés] 1920.11.05 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Busovszky Flórián egy. hallg Verebély [Bars] Budapest 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek
Busis József igazgató Ópiski [Hunyad] Orosháza [Békés] 1920.11.08 15 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Busi Jánosné htb Klapodia [Nincs adat] Mindszent [Csongrád] 1921.09.14 Lökösházára érkezett menekültek
Bus Anton asztalos Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Bus András MÁV munkás Temesvár [Temes] Csóros [Nincs adat] 1921.07.04 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Burza Imre vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Celldömölk [Vas] 1921.06.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Burtyik Mihály géplakatos Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.21 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Burtus István bányász Lónyabánya [Nógrád] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Burschlag Ferenc állomás málházó Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 5 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Burján János iskolaigazgató Arad [Arad] Budapest 1921.07.18 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Burián Jánosné htb Kolozsvár [Kolozs] Biharkeresztes [Bihar] 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Burhardt Mihály felvigyázó Szabadka [Bodrog] Mátészalka [Szatmár] 1921.07.03 1 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Burger Zoltán gyógyszerész Ungvár [Ung] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Burger Mihály postafőtiszt Nagyenyed [Fehér] Miskolc [Borsod] 1920.09.06 6 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Burger Lajos kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Burger Lajos főmozdonyvez. Petrozsény [Hunyad] Bánhida [Komárom] 1922.04.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Burger Lajos pénztáros Szilágysomlyó [Szilágy] Budapest 1921.07.05 7 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Burger Lajos mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Bánhida [Komárom] 1921.04.20
Burger Györgyné posta felügyelő Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.20 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Burger Ferenc mérnök Szepesváralja [Szepes] Budapest 1921.03.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Burger Aurél fényképész Zsablya [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.09.03 2 Szegedre érkezett menekültek
Burcspacher D. vasúti fékező Ópiski [Hunyad] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Burai Mihály cserépfedő Arad [Arad] Budapest 1920.08.13 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Bundik József Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Buncze István magánzó Nagykároly [Szatmár] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bunca Valér cipész Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Buna István tanító Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bumba Béláné végrehajtó neje Orsova [Krassó-Szörény] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.16 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Bulicsik Józsefné htb Újarad [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.08.14 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bulbuch Antalné magánzó Kolozsvár [Kolozs] Tinnye [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 3 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Bukszár Ferenc v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.06.08 4 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Bukovszky Vencel állomásfőnök Galánta [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 1 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Bukovitz Antal MÁV főellenőr Szabadka [Bodrog] Öttevény [Győr] 1921.09.15 6 Szegedre érkezett menekültek
Bukovinszky Mihály ellenőr Vágormos [Trencsén] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Bukovics Sándor szerelő Nagybecskerek [Torontál] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.02.07 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Bukovics Sándor v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.27 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Bukovics György v.fék Kapronca [Belovár-Körös] Gyékényes [Somogy] 1918.11.28 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Bukovácz Sándor kőmíves segéd Belgrád [Szerbia] Baja [Bács-Bodrog] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek
Bukor Béla sofför Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Bukai Pál vasutas Arad [Arad] Seregélyes [Fejér] 1921.09.28 5 Lökösházára érkezett menekültek
Bujna Mihály főerdőőr Felsőbánya [Szatmár] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 6 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Bujevics István vasúti forgalmi díjnok Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.10.02 Szegedre érkezett menekültek
Bujdosó György vonatfékező Nagytapolcsány [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 6 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Bujdos István főraktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.09.28 5 MOL (Z.1610, 125 dob.) 2 vagon
Buhlecie Szecsó kereskedősegéd Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Buherer Mária pénzügyi díjnok Temesvár [Temes] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.08 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Bugyi Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Bugyi Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Bugáry György Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Buditicska Antal tanító Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Budincsevics Jakab kalauz Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.06.10 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Buday Mihály vasutas Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.07.04 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Buday Lászlóné tanítónő Vinkovci [Szerém] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Buday László tanító Vinkovci [Szerém] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Buday János és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Magyarszeg [Nincs adat] 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Buday János orvostanhallg Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.11.15 Szegedre érkezett menekültek
Buday István vont. s.tiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.21
Buday Gyuláné gazdasági akadémiai tanárné Kassa [Abaúj-Torna] Szombathely [Vas] 1921.07.12 3 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Budár György kovács Turve [Nincs adat] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.05.01 3 Erdélyi Hírek 28. szám
Budaklics Borbála szerzetesnő Arad [Arad] Budapest 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Budai Sándor színész Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Budai Mihály fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1921.06.21 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Budai Mária színésznő Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Budai János napszámos Szabadka [Bodrog] Nagyvárad [Bihar] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek
Budai István vasutas Temesvár [Temes] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.04 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Budai István vasutas Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Budai István vonatfékező Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Budai Antal kocsimester Vinkovci [Szerém] Újdombóvár [Tolna] 1918.11.02 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Budaházi Károly pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1922.04.04 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Bucsmann Nesztor festő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Buckó József főkalauz Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Buci Sámuel állampénztári igazgató Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Buch Vince vonatfékező Zágráb [Zágráb] Bátaszék [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.873/919. sz. rendel-vel
Bubik István tanító Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.11.30 Veszprémi hírlap
Bubás József MÁV irodakezelő Arad [Arad] Budapest 1921.10.08 4 Lökösházára érkezett menekültek
Brunyik József szertárnok Zimony [Szerém] Újvidék [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.491/919 sz. rendelvénnyel
Brunner Magdolna magánzó Karánsebes [Krassó-Szörény] Budapest 1920.08.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Brunner Károly tanuló Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Brunner Ferenc vonatfékező Novska [Pozsega] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.536/919 sz. rend.
Bruck Ottó tanító Kolozsvár [Kolozs] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.03.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Bruck Miksa raktárfőnök Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 1 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Brucher György pályaőr Kisősz [Torontál] Mezőberény [Békés] 1922.09.23 2 gyerek 1922. VI. 30. után menekültek
Broska (Broskó) Lajos géplakatos Arad [Arad] Mezőladány [Szabolcs] 1920.10.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Broska (Broskó) Lajos lakatos Arad [Arad] Ladháza [Borsod] 1920.10.24 3 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Bródy Magda tanuló Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Bródy Gábor kalauz Nyitra [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 1 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Bródy Ferenc bányaasztalos Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Bródy Ernő birtokos Ismeretlen [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Broda Márton gépészkovács Kassa [Abaúj-Torna] Garadna [Abaúj-Torna] 1921. 7. 21-26 3 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Bród Ferenc MÁV hivatalnok Temesvár [Temes] Dunapataj [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Brocsek Ferdinánd gyógyszerész Trencsén [Trencsén] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Britka Julianna htb Resicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Bricher Kálmán vendéglős Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Brezovszky Pálné htb Móricföld [Temes] Kiskundorozsma [Csongrád] 1921.08.24 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Breznyák János és feleségével és leányával főreáliskolai tanár Lőcse [Szepes] Miskolc [Borsod] 1920.05.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Breyer Mária magánzó Világos [Arad] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bréver Gyula és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Bréver Gyula főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07
Breuer Manci htb Világos [Arad] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Bresztyenszky Imréné és Gizella lánya ny. vasutas özvegye Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Brenner Hugó vasgyári hivatalnok Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Brenner Henrik és családja géplakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Brenger Ignácné htb Magyarbükkös [Alsó-Fehér] Budapest 1921.08.14 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Brendorfer Katalin géplakatos neje Brassó [Brassó] Pozsony [Pozsony] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Breinich Mihály vonatfékező Zágráb [Zágráb] Bátaszék [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Breier Sámuel forgalmista Tótmegyer [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Brecska József lakatos Érsekújvár [Nyitra] Miskolc [Borsod] 1921.05.09 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Brazovay Etelka postamesternő Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest 1921.10.08 1 Lökösházára érkezett menekültek
Brázovai Zoltán körjegyző Puj [Hunyad] Solt [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Braxatoris Zoltán erdőmérnök Apatin [Bács-Bodrog] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.02.13 Szegedre érkezett menekültek
Braun Zsigmond állomás elöljáró Zseliz [Bars] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 2 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Braun Irén egy. hallg Lippa [Temes] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bratkó József kocsimester Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.23
Brassanyi Ilona postás Máramarossziget [Máramaros] Sopron [Sopron] 1921.03.25 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Brassai Károly gimnáziumi tanár Csíkszereda [Csík] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] Nincs dátum 4 MENEKÜLTEK KÖNYVE
Brassai Károly lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Brassai Károly tanár Csíksomlyó [Csík] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.01 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Brasák Ferencné htb Arad [Arad] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.20 2 Szolnokra érkezett menekültek
Brandstädter Frigyes pincér Lugos [Krassó-Szörény] Szombathely [Vas] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Brandner Erzsébet tanuló Dés [Szolnok-Doboka] Sopron [Sopron] 1920.11.01 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Brandl Mária htb Resicabánya [Krassó-Szörény] Diósgyőr [Borsod] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Brakony Zoltán főjegyző Ruj [Nincs adat] Solt [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Braizr Lajosné Arad [Arad] Budapest 1920.06.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Bragye György kalauz Nagyvárad [Bihar] Mezőpeterd [Bihar] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
br. Schnell Ernőné ny. őrnagy neje Bonchida [Kolozs] Bodrogkeresztúr [Zemplén] 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
br. Pollnitz Gyula Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése c. napló 1929. VI. 15. - 30.
br. Marics Sándor birtokos Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
br. Marics Sándor festőművész Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
br. Lepel Pálné Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése XIII. napló 1930. IV. 4. – 1930. V. 28.-ig
br. Kemény József állami hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
br. Huszár Pál gazdasági felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.12.21 1 Szolnokra érkezett menekültek
br. Herring Ernő magánzó Nagyszeben [Szeben] Fehring [Ausztria] 1920.07.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
br. Geramb József Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
br. Berg Henrik ny. huszár ezredes Alsózsuk [Kolozs] Romhány [Nógrád] 1920.08.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
br. Bánffy Albertné htb Szerdahely [Szeben] Budapest 1921.08.27 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bőte Károlyné htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Dunaharaszti [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Böszörményi Jenő bánya-mérnök Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.09.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Bősze István pályafelvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Kőszeg [Vas] 1921.08.28 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Börschl János túrógyáros Aurélháza [Torontál] Bécs [Ausztria] 1920.07.14 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Börcsök Miklósné htb Kiszombor [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.07.23 1 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Börcsök János fogházőr Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.10.02 Szegedre érkezett menekültek
Börcsök János főmozdonyvez. Zombor [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.07.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Bömler Miklós kereskedő Detta [Temes] Bécs [Ausztria] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Bölönyi Gáspár pénzügyi felvigyázó Zágon [Háromszék] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.29 4 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Bölöny Zsigmond gazdatiszt Zilah [Szilágy] Veszprém [Veszprém] 1921.05.20-31. 4 Szolnokra érkezett menekültek
Bölcskery (Bölcskövy) Boldizsár igazgató Szászváros [Hunyad] Magyaróvár [Moson] 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Bölcskery (Bölcskövy) Boldizsár postaigazgató Szászváros [Hunyad] Magyaróvár [Moson] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bölcs Tibor mészáros Ismeretlen [Ismeretlen] Győr [Győr] 1921.02.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Böjti Julianna htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Nagykőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Böjthe Béla postatiszt Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Böjte Sándor fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.03.22
Böjte János kőmíves Szászrégen [Maros-Torda] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 6 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Böjte Etel bankhivatalnok Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Böhn József cipész Arad [Arad] Keszthely [Zala] 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Böhm Péter gyári művezető Temesvár [Temes] Kőszeg [Vas] 1920.07.01 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Böhm Mór főkalauz Arad [Arad] Keszthely [Zala] 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Böhm Jenő pt. titkár Kassa [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rákóczi Szövetség által menekítésre ajánlott felvidéki személyek. (1921. december 3.)
Böhm Imre tanuló Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Böhm E.-né MÁV pályafelvigyázó neje Nagybélic [Nyitra] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Bögör Fülöp fűtő Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Böbnos János kórházi irodatiszt Lugos [Krassó-Szörény] Albertirsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.05 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Bozsodig Mária Erzsébet háztartásbeli Szatmárnémeti [Szatmár] Léva [Bars] 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Bozsó Antal fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Bozsó Antal vasutas Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bozsó Antal vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.01
Bozsits Péter mozdonyvezető Zimony [Szerém] Bátaszék [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 65.310/919 sz. rendelvénnyel
Bozsényi Mici nevelőnő Kolozsvár [Kolozs] Brünn [Csehszlovákia] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bozzay Zoltán igazgató Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.04.28 Győri Hírlap
Bozzay István kocsilakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.08
Bozzati József rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Bozóky Tasziló százados Nagyenyed [Fehér] Budapest 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Bozóky László mozdonyvezető Petrozsény [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Bozóky András bányász Nyitrabánya [Nyitra] Pilisvörösvár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.10.01 1 Szobra érkezett menekültek
Bozóki Mátyásné bíró neje Arad [Arad] Budapest 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Bozó István kocsimester Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Rákosrendező pályaudvar) 1921.04.12
Bozisovics György állomás elöljáró Ogulin [Modrus-Fiume] Pécs [Baranya] 1919.04.25 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Bozein Lidia htb Temesvár [Temes] Nemeskolta [Vas] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bóvita János hunyad vm.-i gazdasági egyleti titkár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.01.15 Veszprémi hírlap
Botyánszky Pál pályaőr Nagykikinda [Torontál] Békéscsaba [Békés] 1921.07.21 4 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Botyán Géza egy. hallg Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Botschner János csendőr Segesvár [Nagy-Küküllő] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 6 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Botsber János csendőr Segesvár [Nagy-Küküllő] Balassagyarmat [Nógrád] 1920.11.24 7 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Botrák Antal építőmester Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Botos Imre gazdatiszt Milova [Arad] Budapest 1921. 8. 1-10 2 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Bótos Ernő egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Botos Antal fűtő Vinkovci [Szerém] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Botka Mátyás I. o. üzemi altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1920.11.01
Botka Lajos fékező Újvidék [Bács-Bodrog] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.08.19 Szegedre érkezett menekültek
Bothos János cipész Ismeretlen [Ismeretlen] Győr [Győr] 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Both Tamás irodai altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.12.12 (MOL 18-1924/4347.)
Both Tamás vasutas Ópiski [Hunyad] Pápa [Veszprém] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Both Tamás irodaszolga Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.06.18 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Both Péter törvényszéki bíró Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Both István Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.05 Az Ujság
Both Géza egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Both Ferenc fodrász Kissebes [Kolozs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.05.01 4 Erdélyi Hírek 28. szám
Both Béla egy. hallg Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.12 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Botár Mózes bányász Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Dorog [Esztergom] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Botár András egy. hallg Torockó [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Botár Andor tanuló Désakna [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Bot Géza tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bosztonics Ferenc kocsirendező Fiume [Fiume] Kaposvár [Somogy] 1918.12.13 Heti jelentés (1919. jan. 4.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Bossányi Leó forgalmi díjnok Hőlak [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Bossányi László fűtőházi főnök Petrozsény [Hunyad] Szombathely [Vas] 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bosnyák István tanítóképezdész Szabadka [Bodrog] Pécs [Baranya] 1921.12.05 Szegedre érkezett menekültek
Bosnyák Ernő nyomdatulajdonos és lapkiadó Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.03.24 Szegedi Napló
Bosányi (Bossányi) Ferenc lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Bosányi (Bossányi) Ferenc lakatos Ópiski [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Borza Mária cseléd Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Borza János ref. lelkész Ismeretlen [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Borza Gyula MÁV állomás elöljáró Hidasliget [Temes] Albertirsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.27 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Bory János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Boru Brunóné htb Kassa [Abaúj-Torna] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.21 2 Szegedre érkezett menekültek
Borsos Mihály MÁV kapus Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Borsos János váltókezelő Velikagorica [Zágráb] Kőszeg [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 69.271/919 sz. rendelvénnyel
Borsos Gergely Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Borsos Gergely kocsirend. Petrozsény [Hunyad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.06.06 4 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Borsos Dénes v. fék. Petrozsény [Hunyad] Orosháza [Békés] 1922.04.03 Menekült kartonok (123 dob.)
Borsitzky Árpád őrmester Lőcse [Szepes] Hajmáskér [Veszprém] 1921.02.19 4 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Borsinszky Sándor tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Borsi Vince napszámos Zenta [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.12.22 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Borsa Mihály kapus Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.04.04
Borsa Jolán banktisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Bors Miklós kéményseprő Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Bors Mártonné csendőr neje Gyergyószentmiklós [Csík] Budapest 1920.12.02 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Bors József MÁV fékező Brassó [Brassó] Újdombóvár [Tolna] 1920.07.28 6 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Bors István bognársegéd Versec [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Borovszky Ferenc községi jegyző Cservenka [Bács-Bodrog] Veszprém [Veszprém] 1921.09.29 2 Szegedre érkezett menekültek
Borosy Ferencné MÁV hivatalnok Nagykároly [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1920.10.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Boross Pál hivatalnok Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 39.579/919 sz. rendelvénnyel
Boross Olga egy. hallg Kacsoma [Nincs adat] Szeged [Csongrád] 1921.11.10 Szegedre érkezett menekültek
Boross János kalauz Oravicabánya [Krassó-Szörény] Kistelek [Csongrád] 1920.07.14 7 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Boross Béla irodatiszt Szatmárnémeti [Szatmár] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Boros Xavenia Mária-nővér Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Boros Sándor tisztviselő Uzon [Háromszék] Budapest 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Boros Menyhért villanyszerelő Zenta [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.11.04 Szegedre érkezett menekültek
Boros László Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Boros Károlyné htb Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Boros Jenő villanyszerelő Királyháza [Ugocsa] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Boros János kocsirend Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.15 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Boros Imre rokkant Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.09 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Boros Gyuláné százados neje Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Boros Gusztávné htb Lippa [Temes] Piliscsaba [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.11.04 1 Lökösházára érkezett menekültek
Boros Gergelyné lakatos neje Arad [Arad] Budapest 1920.08.10 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Boros Ármin állami tanító Dragomérfalva [Máramaros] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.02.07 6 Erdélyi Hírek 28. szám
Boros András posta-távirdai altiszt Zenta [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.02.08 1 Szegedre érkezett menekültek
Boros Adolf MÁV üzletvezető Arad [Arad] Siófok [Somogy] 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Boros Adolf MÁV üzletvezető Arad [Arad] Budapest 1920.11.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Borogyi Géza esztergályos Petrozsény [Hunyad] Budapest 1921.04.08 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Borodik Béla postatiszt Nyitra [Nyitra] Alag [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.06 Hidasnémetire érkezett menekültek
Borna József szövőmester Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Born Henrik pékmester Ismeretlen [Ismeretlen] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.03
Borka János ácssegéd Magyarpadé [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.12.22 1 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Borka Béla MÁV hivatalnok Bálinc [Gömör és Kis-Hont] Debrecen [Hajdú] 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Borgula Pál vasutas Arad [Arad] Mezőberény [Békés] 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Borgula Lajos vasutas Arad [Arad] Mezőberény [Békés] 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Borenich Róbert tanító Eszék [Verőce] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Borenich István igazgató-tanító Vágormos [Trencsén] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.759/919 sz. rend.
Bordó Erzsébet htb Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.18 Ellenzék c. kolozsvári újság
Bordás Lajos posta ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Bordás Imre Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Szabadság c. nagyváradi újság
Bordás György vámaltiszt Brassó [Brassó] Budapest 1920.08.10 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Bordás Ferenc csendőr Kolozsvár [Kolozs] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.24 6 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Bordán István MÁV alkalmazott Petrozsény [Hunyad] Veszprém [Veszprém] 1920.10.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Bordán István vasutas Petrozsény [Hunyad] Székesfehérvár [Fejér] 1920.10.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Borbola Antal állomásfelvigyázó-jelölt Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Borbély Mihály szíjgyártó Ismeretlen [Ismeretlen] Siófok [Somogy] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Borbély Károly Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Borbély Károly szíjgyártó Kolozsvár [Kolozs] Siófok [Somogy] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Borbély Károly szíjgyártó Kolozsvár [Kolozs] Siófok [Somogy] 1920.12.15 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Borbély János v.fék Ópiski [Hunyad] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.28 Menekült kartonok (123 dob.)
Borbély János fékező Ópiski [Hunyad] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Borbély János vasutas Ópiski [Hunyad] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Borbély János postafelügyelő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.11 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Borbély Imre posta altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre innen Juranics u. 32 sz. alatti lakosok
Borbély Ilona tanítónő Kassa [Abaúj-Torna] Abaújszántó [Abaúj-Torna] 1920.10.03 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Borbély Ferencné őrnagy neje Sármás [Kolozs] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 1 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Borbély Ferencné htb Nagysármás [Kolozs] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.09 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Borbély Ferenc jószágfelügyelő Nagysármás [Kolozs] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Borbély Dénes vasgyári hivatalnok Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Borbély Dénes MÁV hivatalnok Tövis [Alsó-Fehér] Szeged [Csongrád] 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Borbély Albert adótárnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Borbáth Sándor és családja magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Pozsony [Pozsony] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Borbás Jenő posta segédtiszt Nagyszeben [Szeben] Orosháza [Békés] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Borbás Gézáné MÁV ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Bor József kocsirendező Ópiski [Hunyad] Orosháza [Békés] 1920.12.14 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Bor István és családja gazdász Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.02.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Bónyi Adorján újságíró Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.13 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Bonyhay Lajos állomás elöljáró Gáspárd [Zólyom] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.17 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Bonyár János főraktáros Petrinja [Zágráb] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Bonyár János főraktárnok Petrinja [Zágráb] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.830/919. sz. rendelvénnyel
Bónó Ferenc állomás elöljáró Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bondár Sándor cipész Nagyvárad [Bihar] Berettyóújfalu [Bihar] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Bondár Lajos kalauz Nagyvárad [Bihar] Békés [Békés] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Bondár Imre kocsirendező Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Boncsér Dániel pályaőr Homonna [Zemplén] Bőcs [Borsod] 1919.03.08 Felvidékről menekült vasutasok
Boncz Lajos MÁV fékező Kolozsvár [Kolozs] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.08 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Boncz Gyula nőtlen Zágráb [Zágráb] Sárbogárd [Fejér] 1918.11.03 Heti jelentés (1919. jan. 18.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Bona Sándor vonatfékező Fiume [Fiume] Újdombóvár [Tolna] 1918.12.13 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs gyermektelen
Bona Lajos pénzügyi főtanácsos Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.12 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Bona György jogszigorló Torda [Torda-Aranyos] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.09 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bomert (Bonnert) János vasutas Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.25 1 Lökösházára érkezett menekültek
Bomert (Bonnert) János főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.06.21
Bolyos István tanár Temesvár [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.05 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Bólya Emánuel és családja pék Ismeretlen [Ismeretlen] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Bolváry József ÁFH kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Keleti pályaudvar) 1920.07.14 5
Bolváry József kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Bolvári József vonatkísérő Biharkeresztes [Bihar] Budapest (Nyugati pályaudvar) Nincs dátum 4 124 dob. 1 kocsi 2 sz.b
Boltesz János törvényszéki főtisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Bollobás Ferenc kalauz Homonna [Zemplén] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 60.920/919 sz. rendelvénnyel
Boller Rebinhal egy. hallg Temesvár [Temes] Graz [Ausztria] 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Bolinyi Hugó kocsirendező Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Bolik Mátyásné htb Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.04.18 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Bolha Sára napszámosnő Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Bolha János magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Bolgár Ferenc ny. főispán Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Bolemann József vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (21-1920/24595.)
Bolemann Ede ny. kúriai bíró Besztercebánya [Zólyom] Budapest 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Boldurán János kereskedő Versec [Temes] Budapest 1921.04.23 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Boldog Károly postatiszt Nyíregyháza [Szabolcs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.01 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Boldizsár Menyhért segédfékező Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Boldizsár István kalauz Újzsolna [Trencsén] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.602/919 sz. rend
Boldizsár Gáspár munkás Temesvár [Temes] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.14 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Boldizsár Félix zenész Újvidék [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.16 Hidasnémetire érkezett menekültek visszautasítva
Bolder Anna magánzó Bonchida [Kolozs] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Bolcsó János Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Bolcsó János kocsirendező Császárkőbánya [Moson] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.04.19 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Bolcsó István raktári munkás Losonc [Nógrád] Balassagyarmat [Nógrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 73.327/919 sz. rendelvénnyel
Bokus Sándor csendőr Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 6 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Bokros Anna magánzó Marosvásárhely [Maros-Torda] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bokronyai Mihály mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1919.06.04
Bokor Tamás tanító Szederjes [Udvarhely] Békéscsaba [Békés] 1921.11.10 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Bokor Mihály kalauz Kolozsvár [Kolozs] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.03.22 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Bokor Kamill magánzó Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Bokor Kálmán tanító Miklósfalva [Udvarhely] Gyula [Békés] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bokor Kálmán tanító Székelykeresztúr [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 5 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Bokor Julianna postamesternő Temesszékás [Temes] Felcsút [Fejér] 1921.08.07 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bokor Jenő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Bokor János kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.06.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakó
Bokor István v.fék Szabadka [Bodrog] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1922.05.07 Menekült kartonok (123 dob.)
Bokor Gyula asztalos Szászváros [Hunyad] Decs [Tolna] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Bokor Ferenc sütőmunkás Nagyvárad [Bihar] Hercegfalva [Fejér] 1920.07.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Bokor András vonatkísérő altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.12.12 (MOL 18-1924/4347.)
Bokor András v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.06.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Bokor Aladár irodai főtiszt Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bokis Simon mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Bóka István postai kiadó Temesszékás [Temes] Felcsút [Fejér] 1921.08.07 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bóka Gergely Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (Segélyben részesül), 70 éves
Boka Ferenc állom. felv. Arad [Arad] Kaposvár [Somogy] 1921.09.28 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Boka Ferenc vasutas Arad [Arad] Kaposvár [Somogy] 1921.08.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bóka Antal MÁV irodakezelő Nagyvárad [Bihar] Szarvas [Békés] 1921.07.21 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Bojta (Bojthor) Ferenc MÁV felügyelő Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.10.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Bojta (Bojthor) Ferenc MÁV felügyelő Kudzsir [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bojta (Bojthor) Ferenc felügyelő Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.10.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bojnár János tanító Vágújhely [Nyitra] Süttő [Esztergom] 1921.04.09 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Bojer Ferenc napszámos Oroszlámos [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921. 12. 12-18. 2 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Bojár Joan gyári munkás Arad [Arad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.12.05 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Bohus Károlyné htb Galgóc [Nyitra] Debrecen [Hajdú] 1921.09.08 6 Szobra érkezett menekültek
Bohus K. György állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.09.20
Bohus János főraktárnok Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1922.08.07 1922. VI. 30. után menekültek
Bohus András dohánygyári altiszt Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Bohnert János főkalauz Temesvár [Temes] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Bohner Mátyás földmíves Nagykikinda [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.04 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Bohenszky Josefine háztartási alkalmazott Eger [Nincs adat] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.28 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Bohács István egy. hallg Magyarpécska [Arad] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Bogyó Kálmán forgalmi díjnok Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Bogyó Endre vonatfékező Fiume [Fiume] Pécs [Baranya] 1919.01.25 Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Bogyay Jenő Ismeretlen [Erdély] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.04.30 Új Somogy c. kaposvári újság
Bogya József gazdász Nagyszalonta [Bihar] Dévaványa [Békés] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Bogya András vasutas Ópiski [Hunyad] Dévaványa [Békés] 1921.07.18 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bogojevits Vazul kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 37.729/919 sz. rendelvénnyel
Bognár Mihály mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár
Bognár Károly kalauz Liebling [Temes] Baja [Bács-Bodrog] 1921.07.29 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Bognár Károly főkalauz Liebling [Temes] Szekszárd [Tolna] 1921.07.26 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Bognár Károly vasutas Liebling [Temes] Szekszárd [Tolna] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Bognár Károly kalauz Karlovac [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.214/919 sz. rendelvénnyel
Bognár Jánosné htb Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.11.22 1 Szegedre érkezett menekültek
Bognár Ferenc állomás felvigyázó-jelölt Zágráb [Zágráb] Koszó? [Nincs adat] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Bognár Ferenc ács Lupény [Hunyad] Székesfehérvár [Fejér] 1921.03.29 4 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Bognár Ferenc ács Lupény [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 4 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Bognár Ferenc állomás felvigyázó jelölt Zágráb [Zágráb] Keszőhidegkút [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.917/919 sz. rendelvénnyel
Bognár Ernő MÁV művezető Csantavér [Bács-Bodrog] Nagykanizsa [Zala] 1921.08.31 1 Szegedre érkezett menekültek
Bognár Ernő mozdonyvezető Csantavér [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Bognár Béla tanuló Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bognár Árpádné állami tisztviselő neje Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bogelbauer Ferenc munkaelöljáró Kiskőszeg [Baranya] Szekszárd [Tolna] 1921.09.21 1 Szegedre érkezett menekültek
Bogdány Erzsébet kezelőnő Szabadka [Bodrog] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.06.30 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Bogdánfy Béláné százados neje Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Székesfehérvár [Fejér] 1920.10.19 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Bogdán Mihály vasúti szolga Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bogdán Lajos tűzmester Székelykeresztúr [Udvarhely] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bogdán Kálmán írnok Vajdahunyad [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.02.19 5 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Bogdán József kalauz Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.11 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Bogdán Imre vasúti altiszt Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bogdán Ferenc II. vonatfékező Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Bogdán Ferenc vonatfékező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Bogdán Ferenc v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.02.03 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Bogdán Albert igazgató Arad [Arad] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.13 6 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Bogár Jenő gyári munkás Tiszaszentmiklós [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.26 1 Hidasnémetire érkezett menekültek visszautasítva
Bogár Dávid Nagyvárad [Bihar] Gyoma [Békés] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Bogács Károlyné htb Nagykároly [Szatmár] Orosháza [Békés] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bogács Kálmánné Nagykároly [Szatmár] Orosháza [Békés] 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Boga Lajos adóhivatali szolga Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Veszprém [Veszprém] 1921.04.07 9 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Boga József egy.hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Boga József tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Boever Gyula főkalauz Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Boér Fülöp adóhivatali kezelő Óléc [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Bódy Miklósné htb Déva [Hunyad] Székesfehérvár [Fejér] 1921.12.05 4 Szolnokra érkezett menekültek
Bódy Mihály postaaltiszt Kassa [Abaúj-Torna] Miskolc [Borsod] 1920.10.03 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Bóduli József kovács Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bodrogi Jolán tanítónő Máramarossziget [Máramaros] Kismarton [Fejér] 1920.08.15 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Bodroghy András MÁV ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Bodor Sándorné postamester Csíkszentdomokos [Csík] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.02.19 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Bodor Mihály mozdonyvezető Szabadka [Bodrog] Maglód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.07.27 1922. VI. 30. után menekültek
Bodor Lászlóné tanár neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Bodor Józsefné Arad [Arad] Dömös [Esztergom] 1920.06.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Bodor János kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.05.20 5 MOL (Z.1610, 125 dob.) 2 vagon
Bodor János pénzügyi tisztviselő Máramarossziget [Máramaros] Tolcsva [Zemplén] 1921.04.27 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Bodor Ida tanuló Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.21 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Bodor Gábor m. kir. főerdő tanácsos Sátoraljaújhely [Zemplén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 1 gyerek Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Bodoni Gergely kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Veszprém [Veszprém] 1921.04.09 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Bodon Géza pályafelvigyázó Belovár [Belovár-Körös] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 65.003/919 sz. rendelvénnyel
Bodolai Sándor magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Bodoki Sándor szíjgyártó Kolozsvár [Kolozs] Siófok [Somogy] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Bodoki István fékező Érsekújvár [Nyitra] Budapest 1921.05.06 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Bodó Pálné tanító neje Lőcse [Szepes] Tornyosnémeti [Abaúj-Torna] 1921.12.03 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Bodó Pál szertárőr Ismeretlen [Ismeretlen] Soroksár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.17
Bodó Mihály fűtő Bród [Horvát-Szlavónország] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 50.489/919 sz. rendelvénnyel
Bodó Margit htb. Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Bodó Lázár adóügyi biztos Brassó [Brassó] Debrecen [Hajdú] 1920.08.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Bodó József pályafelvigyázó Padé [Torontál] Szeged [Csongrád] 1922.02.21 3 Szegedre érkezett menekültek
Bodó Jenő MÁV titkár Temesvár [Temes] Budapest 1921.07.05 1 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Bodó Jánosné htb Medgyes [Nagy-Küküllő] Budapest 1921.07.26 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Bodó Jánosné htb Medgyes [Nagy-Küküllő] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Bodó János kalauz Ungvár [Ung] Szerencs [Zemplén] Nincs dátum 1919. novemberében Ungvárról kiutasított vasutasok (17-1919/19316.)
Bodó Imre v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.12.05 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Bodó György MÁV hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Szombathely [Vas] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Bodó György hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Körmend [Vas] 1920.09.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Bodó Elek rendőrfogalmazó Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.09.23
Bodó Elek rendőrségi fogalmazó Olasztelek [Udvarhely] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.07.12 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek

Összesen: 15397 db | 1400 db/oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11