2018. április 9. hétfő, 15:56
Románia, Besszarábia, egyesülés, 1918
1918 tavaszán a magyar sajtóban kezdtek megszaporodni az oroszországi zűrzavar egyik mozgalmas színterével, Besszarábiával kapcsolatos hírek. A besszarábiai román nacionalista vezetés és a központi hatalmakkal a békefeltételekről tárgyaló román kormányzat ugyanis kihasználták a kínálkozó alkalmat, hogy helyreállítsák az 1812-ben kettévágott Moldva egységét. A Krónika következő részei ezt a folyamatot kísérik figyelemmel.

A Budapesti Hírlap, 1918. április 10-i száma még csak egy rövid hírt közölt a lap 4. oldalán a régió jövőjét érintő fejleményekről:

Besszarábia sorsa. Berlin, ápr. 9. A Budapesti Hirlap tudósitójának távirata.

Besszarábia sorsára vonatkozóan azt jelentik, hogy e kérdésről most már Románia és Ukrajna között közvetetlen tárgyalásnak kell megindulnia. Itt voltaképpen a nemzetiségi elv alapján véghezviendő területi fölosztásról van szó. Az ukrajnai középponti rada serényen foglalkozik most ezzel a kérdéssel, de Besszarábia különböző részeiből máris nagyon sok nyilatkozat érkezett Kievbe, amelyek mindegyike tiltakozik mindennemü román hóditás vagy annexió ellen. Ukrajna kormányának az az álláspontja, hogy Besszarábia ukrajnai nyelvü részeit Ukrajnához kell csatolni, ellenben a vegyesen lakott területeket megkaphatja Románia. Ukrajna ezen az alapon akar most tárgyalásba bocsátkozni Romániával.

A középponti hatalmak ebben a kérdésben még nem foglaltak állást. Eddig csak annyit tudnak, hogy a középponti hatalmak Románia törekvéseit, a mennyiben ezek románok által lakott területekre vonatkoznak, támogatni fogja. De éppen ugy valószinü az is, hogy a középponti hatalmak Ukrajna törekvéseit is jóindulattal fogják kezelni, mivel Ukrajna fölvirágzása érdekükben van. Ebből az okból az a gondolat, hogy Románia és Ukrajna kölcsönösen megegyezik, nagyon egészséges és itteni politikai körökben ezt a formát a legjobb megoldásnak tekintik. Időközben a berlini ukrajnai követség e célból összeköttetésbe lépett a román kormánnyal s a tárgyalás is nyomban megindul, mihelyt Románia a középonti hatalmakkal megkötötte a békeszerződést. 

Twitter megosztás Google+ megosztás