Kritika a Trianon 100 Kutatócsoport munkatársának könyvéről a Regio 2020/1. számában.

Révész Tamás Nem akartak katonát látni? A magyar állam és hadserege 1918–1919-ben című monográfiájáról – amelyért idén Benda Gyula-díjat kapott – Magyarosi Sándor írt részletes kritikát a Regio folyóirat idei első számában.

„[A] kötet egyik legnagyobb erénye maga a témaválasztás, ugyanis olyan kérdéseket vizsgál meg újra, amelyek kapcsán a sajtóban máig sem lezárt viták ellenére is azt gondolhattuk, hogy a történettudomány tulajdonképpen már megválaszolta őket. Révész másik újítása, hogy az eddig megszokott kronologikus feldolgozások helyett a hadseregre – egészen pontosan a háborúból hazatérő katonák leszerelésére, illetve a hadsereg újjászervezésére – koncentrál, és a magyar állam katonapolitikája mellett a hétköznapi katonák világával is foglalkozik. Mindezt, amint maga is megemlíti, az új hadtörténetírás Magyarországon viszonylag kevéssé ismert módszertani megközelítéseinek felhasználásával teszi. Ez utóbbi azért különösen érdekes és nehéz feladat, mert a háborút követő időszak eseményeit a katonai motiváció kérdése felől közelíti meg: azt kívánja megvizsgálni, hogy az egyszerű katonák miért vállalták, illetve milyen körülmények hatására nem vállalták a harcot.”

A teljes szöveg itt olvasható.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás