2018. június 7. csütörtök, 12:34
A Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport tagjai is részt vettek a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2018. június 4-én megtartott budapesti konferencián.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Magyarság Háza rendezvényének témáját a trianoni békeszerződés máig tartó következményei alkották. Kántor Zoltán, az NPKI igazgatójának megnyitója után Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára felhívta a figyelmet a magyar kormányzat arra irányuló erőfeszítéseire, hogy az első világháborút követően Magyarországon kívülre került magyarok továbbra is megőrizhessék magyar identitásukat, és ehhez ne kelljen elhagyniuk szülőföldjüket. A következő előadásban Zahorán Csaba kollégánk a román történettudománynak az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásához való viszonyulását vázolta fel, két román történész szövegein keresztül mutatva be az 1918. december elsejei gyulafehérvári népgyűlés és „Trianon” értelmezésében és értékelésében a jelenlegi román történetírásban megfigyelhető különbségeket. Simon Attila kollégánk – a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója – az 1918-as összeomlás felvidéki vonatkozásait mutatta be, érzékeltetve Trianon tágabb kontextusa (pl. a magyar kérdés viszonylagos jelentéktelensége és a magyar határok kialakulása) mellett a (cseh)szlovák nézőpontot is.

Simon Attila előadása

Bakk Miklós, a Sapientia EMTE docense a román nemzetépítés két modelljét mutatta be. Az erdélyi és a regáti koncepció közül 1918 után az utóbbi, vagyis a bukaresti elit által elképzelt és érvényesített nemzetépítés bizonyult erősebbnek, és máig ez határozza meg a román nemzetállam politikáját. Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a kisebbségvédelem az eltelt évszázad nemzetközi kisebbségvédelmi rendszerében lezajlott változásokat ismertette, rámutatva, hogy a világháborúk, majd a hidegháború utáni kisebbségvédelem – egy átmeneti fellendülés ellenére – jelenleg mintha háttérbe szorulna, és más kérdésekre helyeződne a hangsúly. A konferenciát Kántor Zoltán előadása zárta a magyar nemzetpolitikáról, a budapesti kormányzatnak a külhoni magyarságot támogató intézkedései és tervei mellett kitérve többek közt a nemzet, nacionalizmus, nemzetépítés fogalmaira is.

Twitter megosztás Google+ megosztás