Megjelenés előtt a Trianon 100 újabb eredménye, a Bódy Zsombor által szerkesztett tanulmánykötet, amely a "Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán" alcímet viseli.

A kötet fülszövege szerint "Az első világháború, az összeomlás és Trianon új, sokszor drámai kihívások elé állította a magyar társadalmat és gazdaságot. Emberveszteség a frontokon, visszaeső születésszám, spanyolnáthajárvány, élelmiszer- és szénhiány, lakásínség, belső társadalmi erőszakhullám, az új határok révén teljesen átalakuló gazdasági adottságok és külgazdasági környezet, a pénz elértéktelenedése és a költségvetési források hiánya, a nőknek a háború nyomán megváltozott helyzete, a média szerepe a gyors politikai fordulatok idején. Megannyi kihívás, amelyre a társadalmi és gazdasági szereplőknek, a politikának választ kellett találnia. E problémák kezelése szükségszerűen belső konfliktusokat idézett elő, és eltartott egy ideig, amíg a háború és Trianon keltette hullámok elcsitultak. A gyorsan zajló eseményekhez, konfliktusokhoz azonban sok esetben hosszabb távú következmények is kapcsolódtak.  

Kötetünk tanulmányai az első világháború demográfiai hatásait vizsgálják, körbejárják azt a kérdést, hogy vajon Trianon mennyire törte meg valójában a magyar gazdaság fejlődését, hogy az állam miként tudta finanszírozni magát ezekben az években, feltárják az élelmiszer-termelők és -fogyasztók kiéleződő szembenállását, a szénellátás, a lakáspiac szabályozásának rendszerét és konfliktusait a kötött gazdálkodás viszonyai között, vizsgálják a háború végi vidéki erőszakhullám eseményeit, a női munkavállalás új jelenségeit, és elemzik a média változásait a politikai földcsuszamlások közepette. Az összeomlás révén kiszolgáltatottá vált ország gazdasági és társadalmi konfliktusainak megértése reményeink szerint hozzájárul a trianoni évek árnyaltabb megismeréséhez és a hosszú távú következmények felméréséhez."

A kötet tartalomjegyzéke:

Előszó

Koloh Gábor: Magyarország demográfiája és az első világháború

Tomka Béla: Az első világháború és a trianoni béke gazdasági hatásai Magyarországon

Pogány Ágnes: Az állami pénzpolitika Magyarországon 1918–1924

Csíki Tamás: A parasztság „forradalma” 1918-ban

Bódy Zsombor: Élelmiszerellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején 

Nagy Péter: Harc a szénhiány ellen. A Szénkormánybiztosság működése Magyarországon 1917–1924

Nagy Ágnes: Korlátozott lakásfogyasztás: intézmények és képzetek a háború árnyékában 

Sárai Szabó Katalin: A munkavállaló nő az első világháború után

Klestenitz Tibor: Sajtó és újságírás Trianon árnyékában 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás