2018. január 29. hétfő, 18:20
Történelmi Szemle, Simon Attila, Kassa, 1918, 1919
Megjelent a Történelmi Szemle 2017/4. száma egy sor érdekes írással, köztük kutatócsoportunk munkatársának tanulmányával Kassa 1918-1919 közötti történetéről.

Az őszirózsás forradalom, a spanyolnátha, a fosztogatások, a cseh legionáriusok bevonulása, a honvédszobor ledöntése, a magyar elit internálása, a csehszlovák közigazgatás elmenekülése, a vörös hadsereg bevonulása, majd a csehek újbóli diadalmas bejövetele és megannyi más esemény, vagyis Kassa 1918 októbere és 1919 közötti sorsa  adja a hátterét Simon Attila tanulmányának (Kassa három megszállása. Tanulságok és párhuzamok), amelyben a szerző a város három megszállásának párhuzamait és tanulságait gyűjti össze. Az elsősorban a korabeli sajtóra, valamint a város utolsó magyar kormánybiztosának, Molnár Miklósnak a máig kiadatlan hatkötetes gyűjteményére támaszkodó dolgozatból az is kirajzolódik, hogy az impériumváltás korántsem egyik napról a másikra, hanem hosszú hetek és hónapok alatt történt meg, a korabeli emberek fejében azonban akár évekig is eltarthatott.

Történelmi Szemle legújabb számának tartalomjegyzéke itt elérhető, a lapszám pedig kapható a Magyar Tudományos Akadémia BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest 1097, Tóth Kálmán u. 4., tel.: 06 1 224 6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: bardi.erzsebet@btk.mta.hu, terjesztes@mta.btk.hu, ára 1000 Ft), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban (Budapest 1053, Magyar u. 40., tel.:06 30 203 1769, e-mail: info@pennakonyvesbolt.hu).  

 

Twitter megosztás Google+ megosztás