Hamarosan megjelenik kollégánk, L. Balogh Béni (a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa) kötete az erdélyi impériumváltásról 1918–1919 fordulóján.

A munka egy olyan időszakot mutat be, amelynek mindmáig számos, egymásnak ellentmondó értelmezése van forgalomban a nyilvánosságban, de még a történész szakmában is. A Károlyi-kormányzat nemzetiségi és külpolitikáját – a történelmi Magyarország felbomlásának megállítására vagy legalább a magyar többségű területek elvesztésének elkerülésére tett kísérleteket – máig számos tévhit és mítosz övezi, így a válogatás valószínűleg az olvasóközönség érdeklődésére is számíthat. Alább a könyv fülszövege olvasható:

E kötet az 1918‒1919-es erdélyi impériumváltást mutatja be a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériuma iratanyagából készült válogatással. Célunk az, hogy illusztráljuk Erdély bonyolult, 1918 őszén gyorsan változó nemzetiségi erőviszonyait, az egyre határozottabb román elszakadási törekvéseket, a történeti Erdély román katonai megszállását, valamint a magyar közigazgatás felszámolását és az új hatalmi struktúrák kiépítését. Az olvasó betekintést nyerhet a nemzetiségi minisztérium erdélyi tevékenységébe, és választ kap arra a kérdésre, hogy miért zárult kudarccal Jászi Oszkár megegyezési kísérlete az erdélyi románok vezetőivel. A kötet egyik újdonsága az, hogy a dokumentumok lehetővé teszik a korabeli események mikrotörténeti megközelítését is, hiszen a nagy összefüggések mellett számos egyéni sors tűnik fel. A különböző megéléstörténetek nemcsak gazdagítják és színesítik történelmi tudásunkat, hanem elősegítik a korszak tapasztalattörténeti, alulnézeti vizsgálatát is.

A kötet a Magyar Nemzeti Levéltár és az Iskola Alapítvány kiadásában jelenik meg.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás