2018. február 5. hétfő, 11:52
Párizsi békekonferencia, 1919, Adolf Černý, Jan Chodějovský
Adolf Černý naplóját akár a Trianon 100 Kutatócsoport kiadványa, a Zeidler Miklós által szerkesztett kötet csehszlovák (-lengyel) párjának is tekinthetnénk. A munka az 1919-es párizsi békekonferencia mindennapjaiba enged betekintést, kiegészítve Černý cseh és lengyel kollégáinak személyes levelezésével. A politikusok visszaemlékezéseihez és levelezéséhez képest új szögből világítja meg a fontos diplomáciai tárgyalásokat.

 Az 1919-ben Párizsban ténykedő csehszlovák küldöttség élén ugyan két politikus állt, akiknek a munkáját több titkár is segítette, de tagjaik többségét a szaktanácsadók alkották – egyetemi és középiskolai tanárok, katonák és még számos más foglalkozású ember. Ezek a személyek nem vettek részt közvetlenül a „nagypolitikában“, ugyanakkor a háttérben ténykedve tartották mozgásban a konferencia egész mechanizmusát. Közülük csak néhányan hagytak hátra naplót, visszaemlékezést és levelezést. Észrevételeik elsősorban azért érdekesek, mert ők más nézőpontból figyelték meg a politikusok fontos tárgyalásait. Inkább a kulisszák mögötti ténykedést és az ottani légkört érzékelték, ahol mozogtak, és kapcsolatba – vagy konfliktusba – kerültek külföldi kollégáikkal, akik hozzájuk hasonlóan a politikai vezetők háttéranyagainak előkészítésén dolgoztak. A legtöbb esetben azonban csak rövidebb szövegeiket vagy több évvel, esetleg évtizeddel későbbi visszaemlékezéseiket ismerjük. Annál értékesebb információforrást képvisel Adolf Černý mindeddig alig ismert naplójának kiadása, amely szinte folyamatosan rögzíti a Prágából való elutazás (1919. január 6.) és a Párizsban rendezett hivatalos búcsúest (szeptember 12.) közötti eseményeket. A szöveget két kollégája – a cseh Václav Vilém Štěch és a lengyel Kazimierz Ignacy Nitsch – személyes levelezése egészíti ki. Az otthon lévő feleségekkel váltott levelek informális és hiteles képet nyújtanak azoknak az embereknek a munkájába, társasági életébe és hétköznapjaiba, akik jelen voltak az új Európa kialakításánál. 

Párizs 1919. A békekonferencia a csehszlovák és a lengyel delegáció tanácsadóinak szemével (Paříž 1919 – Mírová konference očima poradců československé a polské delegace). Szerkesztette Jan Chodějovský. 422. oldal. Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Nakladatelství lidové noviny, 2018. 

Twitter megosztás Google+ megosztás