„Kiáltsák ki a Romániához való feltétel nélküli csatlakozást”


1918 őszén, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának heteiben a megreformált, föderalizált birodalom vagy a Bécstől függő, de...
2019. 11. 06.

Toborzás a Székely Hadosztályba


Kollégánk, Révész Tamás azt a kísérletet illusztrálja, ahogy a magyar hadvezetés megpróbálta megakadályozni, hogy a román csapatok a...
2019. 10. 31.

Egy cikk, amely megrengette Csehszlovákia alapjait


1918. október 28-án kiáltották ki Prágában a Csehszlovák Köztársaságot. Két napra rá, október 30-án a szlovák értelmiség egy része a...
2019. 10. 29.

Az átmenet fokozatai


Mint ahogy a többi erdélyi nagyvárosban is, a Szatmárnémetiben 1919-et követően berendezkedő közigazgatás a román lakosság alacsony...
2019. 10. 27.

A nemzet halottai


1923-ban – vagyis évekkel az első világháború harci cselekményei és a békeszerződések megkötése után – avatták fel Bukarestben az...
2019. 10. 22.

Elek nagyapó hazamegy


Születésének 160. évfordulóján számos cikk, híradás, videó emlékezett meg a legendás székely íróról, politikusról, lapszerkesztőről,...
2019. 10. 08.

„Testvéreink hívó szavára jöttünk a vörös bolseviki hadsereg ellen.”


Munkatársunk, Révész Tamás forrásközléséből a Magyarországi Tanácsköztársaság ellen irányuló román propaganda egyik darabját...
2019. 09. 27.

„Nem mint ellenség jöttem, hanem mint testvér”


1919. április 19-én, Nagyszombaton vonultak be Szatmárnémetibe Cleante Davidoglu román vezérezredes csapatai, lezárva ezzel a magyar...
2019. 09. 24.

Hadifogolysors Olaszországban


1919 májusában osztrák-magyar hadifoglyok kis csoportja egy búcsúlevelet fogalmazott meg, mielőtt otthagyták az olaszországi...
2019. 09. 19.

„A tapintatlanság és udvariatlanság, valamint a terror legdurvább módon való használása ellen – mégha jogos is – panaszt emelek.”


Sokat írtak már az 1918. december elsejei gyulafehérvári román népgyűlésről, amelyen a magyarországi románok képviselői kimondták...
2019. 07. 31.

Amit az Inquiry akadályozott meg - a csehszlovák-jugoszláv korridor terve


Az első világháború során az Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolását szorgalmazó szeparatista politikusok számos, mai szemmel nézve...
2019. 07. 02.

„Eme visszavonulás és kiürítés csakis időleges jellegű”


1919. június 7-én a Vörös Hadsereg sikeres felvidéki hadjáratát látva a Párizsban ülésező békekonferencia jegyzéket küldött...
2019. 06. 28.

Osztrák–magyar–jugoszláv trializmus


Az Osztrák-Magyar Monarchia föderalizálásának tervét bemutató blogbejegyzésünkben már említettük, hogy a problémakörért felelős...
2019. 06. 17.

„…Hinaux francia ezredes most már nem csak ránk, hanem az olaszokra is haragszik, mert barátnőjét egy olasz elszerette.”


Rapaich Richárd ezredes a magyar kormány megbízottjaként a trianoni békeszerződés katonai pontjainak betartását felügyelő...
2019. 05. 23.

Magyarország mint szövetségi állam


A Trianon 100 Kutatócsoport tagja, Glant Tibor készülő forrásgyűjteményében az amerikai békeelőkészítő munkálatok anyagaiból mutat...
2019. 05. 07.

Masaryk, a "héja"


Az alábbi részlet – amely a Trianon 100 Kutatócsoport készülő forrásgyűjteményében fog megjelenni („Csehszlovák diplomáciai iratok a...
2019. 04. 18.

A csehszlovák Duna–Tisza-csatorna elképzelése


Kollégánk, Simon Attila szerkesztésében és bevezető tanulmányával hamarosan megjelenik a Trianon 100 Kutatócsoport újabb kötete, a...
2019. 03. 13.

Előkerült a lőcsei Honvéd-szobor feje


A lőcsei Honvéd-emlékművet 1919 augusztusában szokolisták (a Sokol nevű cseh hazafias tornaegyesület tagjai) törték darabokra, és...
2019. 01. 31.

A felbomló hátország


Az antanthatalmakkal megkötött fegyverszünet a felbomló Osztrák-Magyar Monarchia – és benne a Magyar Királyság – legtöbb...
2019. 01. 11.

Eltérített múlt


A forradalmak, rendszer- és impériumváltások egyik jellegzetes kísérőjelensége a szimbolikus térfoglalás. Ide tartozik a közterek és...
2019. 01. 04.

Nemzeti önrendelkezések versenye


1918 őszén drámai módon ért véget az Osztrák-Magyar Monarchia és benne a történelmi Magyarország története. A döntő mozzanatot az...
2018. 12. 03.

A román Erdély "születési bizonylata"


Az 1918. december elsején Gyulafehérváron – vagy százezer fő részvételével – megtartott román népgyűlésen az Erdélyben és...
2018. 12. 03.

Program nemzetépítőknek


A nagynak ígérkező történelmi pillanatokat logisztikai szempontból is meg kellett szervezni. Az erdélyi románságot képviselő 1228...
2018. 11. 30.

Feketepiac és női emancipáció


A gazdasági előfeszítéseknek – amelyeket a háború folytatása megkövetelt – számos súlyos következménye volt. Bizonyosan a...
2018. 09. 20.

1918–1920: Az összeomlás női szemmel


Bittera Éva csoporttagunk munkája a nőtörténet perspektívájából közelít a határváltozások és a forradalmak kérdéséhez. Írása a...
2018. 05. 08.

Centenáriumi emlékérmék


A Román Nemzeti Bank négy új emlékérmét bocsátott ki a Nagy Egyesülés centenáriumának alkalmából.
2018. 04. 18.

Csehszlovákia100


„Csehszlovákia kezdetben valószerűtlen projektje hogyan vált olyan valósággá, amely kihatott az új országban élő milliók életére.”
2018. 04. 04.

Erdélyből el


A privát történelmek és a köztörténelem számtalan, egymást konstituáló összefüggése kerül újra előtérbe, miközben kibomlik a...
2018. 03. 27.

A párizsi magyar békedelegáció összetétele


1918 októberétől kezdve minden magyar kormány készült a párizsi békekonferenciára. Végül csak az ellenforradalom győzelme után, a...
2018. 03. 15.

„Egyébként a fagyos burgonyát igen jól el lehet fogyasztani”


A főváros 1918 eleji téli élelmezési helyzetét az áruhiányon túl szállítási nehézségek is súlyosbították.
2018. 03. 12.

összesen: 112 db | 30 db/oldal

1 2 3 4