„Csapataink tegnap óta Budapesten vannak”


„Az 1919. augusztus 4-i diadalmas budapesti bevonulás kétségtelenül a román katonai sikerek és egyben a román nemzetépítés...
2020. 11. 13.

Száz éve történt


1920. szeptember 3-án Berzence község külterületén a csendőrség megállított két, búzát szállító csurgósarkadi parasztgazdát és velük...
2020. 11. 04.

Szlovákia és a Trianon-évforduló


Kutatócsoportunk tagja, Szeghy-Gayer Veronika összefoglalta, mi minden történt a szlovák közéletben és szakmai diskurzusban a...
2020. 10. 15.

Trianoni határtérképek online


A Lechner Tudásközpont Alaphálózati és Államhatárügyi Osztálya, az Arcanum Adatbázis Kft., a Trianon 100 Kutatócsoport és az ELTE...
2020. 09. 25.

Osztozkodás a győztesek közt II.


A Maros, a Tisza, a Duna és a dél-erdélyi hegyvidék által közrefogott, mintegy 35 ezer négyzetkilométer kiterjedésű történelmi...
2020. 08. 14.

Osztozkodás a győztesek közt I.


A történelmi Magyarország északkeleti része, a ma túlnyomórészt Ukrajnához tartozó Kárpátalja nagyjából az Ungvár–Munkács–Nagyszőlős...
2020. 08. 07.

Georeferált etnikai térképek


„Ezek a térképek méretük és ritkaságuk miatt eddig jobbára nem voltak elérhetőek teljes terjedelemben a világhálón. A térképek...
2020. 07. 30.

Megállapodás a török béke árnyékában


A történelmi Magyarországból nemcsak a szomszéd országoknak jutott zsákmány: kisebb területeket Lengyelország, Fiume városát pedig...
2020. 07. 24.

A Drávától a Marosig


A trianoni Magyarország határainak kijelölését elemző cikksorozata újabb részében Timár Gábor a belgrádi egyezmény következményeiről...
2020. 07. 17.

Eltolt hármaspontok, furcsa vasutak és kettős települések


A trianoni szerződés értelmében megtörtént részletes határmegállapítás a többi határszakaszhoz képest a magyar–román határon okozta...
2020. 07. 10.

A Dunától a Csarondáig


A trianoni szerződés a határ összesen több száz kilométeres szakaszát vízfolyásokon jelöli ki. A leghosszabb a dunai határszakasz,...
2020. 07. 02.

Kongresszus az internálótáborban


Simon Attila írása egy különleges eseményről számol be, amelyre a Tanácsköztársaság fennállása alatti zaklatott időszakban került...
2020. 06. 09.

Belső viszályok


A Felvidék csehszlovák megszállásának kevéssé ismert mozzanatát jelentik a megszálló hadseregen belüli konfliktusok, amelyek közül a...
2020. 06. 05.

Miért pont Trianon?


Ablonczy Balázs, a Trianon 100 Kutatócsoport vezetőjének írása az index.hu-n.
2020. 06. 04.

Magyarország elutasított védelmezője?


A trianoni békével kapcsolatos számtalan folklorisztikus történet közül az utóbbi időben kapott lábra az, amely arról szól, hogy a...
2020. 05. 30.

A kivétel, minden szempontból


A Trianon után kialakult négy határszakaszból („Cseh-Szlovákország”, „Szerb-Horvát-Szlovén Állam”, Románia és Ausztria) az utóbbi...
2020. 05. 29.

„Mi hontalanoknak fogjuk érezni magunkat”


1918. december 1-jén a gyulafehérvári nagygyűlésen kihirdették Erdély Romániával való egyesülését. Az egyesülési határozatot Ion I....
2020. 05. 26.

Magyar kérészállamok a Felvidéken


A történelmi Magyarország felbomlása idején egyszerre több „kérészállam” is létrejött a felső-magyarországi régióban – például a...
2020. 05. 21.

Magyar puszták, német falvak és egy vasútvonal


A magyar–osztrák határ kijelölése, bár jogilag ugyanúgy történt, mint másik három szomszédunkkal, tartalmát tekintve – minthogy nem...
2020. 05. 18.

Korridortervek és hatásuk a mosoni határra


Az osztrák–magyar határ megvonása, különösen pedig a helyszíni határkijelölés lényegesen eltért a többi, „győztes” országgal...
2020. 05. 12.

Tajtitól Susáig – határ a vízválasztón?


Salgótarján keleti előterétól Ózdig – pontosabban a „ketté nem vágott” Tajtitól (szlovákul Tachty) a Magyarországon maradt Susáig –...
2020. 05. 06.

Szlavóniai települések Magyarországon


Timár Gábor és Kondor Attila Csaba cikke azt mutatja be, hogy a magyar-horvát belső határ hogyan "lépett elő" államhatárrá...
2020. 04. 29.

A trianoni békeszerződés eredeti szövege


A Francia Külügyminisztérium levéltára a napokban közzétette az 1920. június 4-én aláírt szerződés eredeti, letölthető szövegét a...
2020. 04. 20.

Hol a vízválasztó a karsztfennsíkon?


A zemplénihez hasonlóan a Sajótól a Bódváig húzódó csehszlovák–magyar határszakasz is tartogat kisebb érdekességeket, ha nem is...
2020. 04. 12.

Hová került az ország legészakibb pontja?


Magyarország legészakibb pontja a Nagy-Milic, a Zempléni-hegység legmagasabb csúcsa, vágja rá mindenki, aki megtanulta a...
2020. 03. 10.

A balassagyarmati csehkiverés és az Ipoly-vasút


Aki csak kicsit is elmélyült a trianoni határok kialakulásának történetében, azonnal rávágja: persze, 1919 január 29., a...
2020. 02. 28.

A vissza nem tért Lendva-vidék


A trianoni határok véglegesítése nem egy esetben egészen a húszas évek elejéig elhúzódott, és számos alig ismert, de annál...
2020. 02. 20.

„Cseh-Szlovákia”


Az 1938-as müncheni, majd az első bécsi döntés és Csehszlovákia államjogi átszervezése – a német és magyar többségű területek...
2020. 01. 14.

Román bevonulás és berendezkedés


1918 novemberében Románia az utolsó pillanatban visszalépett az elveszítettnek tűnő háborúba. Csapatai alig két hónap leforgása...
2020. 01. 05.

Ki képviselheti Magyarországot?


Az első világháború hadi cselekményeit 1918 őszén fegyverszüneti egyezmények zárták le, 1919 januárjában pedig Párizsban összeült a...
2019. 11. 26.

összesen: 112 db | 30 db/oldal

1 2 3 4