Menekültek


Az alábbi adatbázis Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült, annak DVD-mellékleteként meg is vásárolható. A szerző, a Noran Libro Kiadó és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja valamint az MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport együttműködése tette elérhetővé az internet-felhasználók számára.
Keresés: Honnan: Hova:
Név  ↓ Foglalkozás  ↓ Honnan  ↓ Hova  ↓ Mikor  ↓ Családtagok  ↓ Forrás  ↓ Megjegyzés
Dr. Pálffy József ügyvéd Kolozsvár [Kolozs] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921-1922 felesége (Ács Julianna) és két gyermekük (Pálffy Sára és Pálffy Zoltán) személyes közlés
Mondok Lajos MÁV tisztviselő Ungvár [Ung] Kisújszállás Konta [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921 tele felesége, Mondok Lajosné (szül. Ráthonny Borbála) és gyermekeik: Julianna, Rózsa, Lajos, Sándor, József, Károly, Ferenc személyes közlés Vagonban laktak egy ideig.
Blázsik Ferenc MÁV alkalmazott Fiume [Fiume] Szekszárd [Tolna] Blázsik Ferencné és családtagok (Blázsik Ilona, Blázsik Károly Blázsik Piroska) személyes közlés
Molnár Dániel postatisztviselő Kassa [Abaúj-Torna] Budapest felesége, Molnár Dánielné (szül. Steuer Georgina) és 2 gyermekük: Molnár Zoltán György és Molnár Dániel személyes közlés A csehszlovák államra való eskütétel visszautasítása miatt azonnal elbocsátották. Hosszú ideig a Nyugati pályaudvaron éltek, vagonban.
Dr. Simon István ügyvéd Alsójára [Torda-Aranyos] Budapest 1921 felesége és gyermeke személyes közlés
Dr. Kosáry János tanár, zeneszerző, zongoraművész Selmecbánya [Hont] Budapest 1919. április Richter Eleonóra (Réz Lola, feleség) és gyermekeik: Kosáry Domokos és Kosáry Judit személyes közlés A családot (kb. egy héttel a Bányászati ás Erdészeti Akadémia előtt) 24 órás határidővel utasították ki (állítólag halálos fenyegetés mellett), annyi holmival, amit kézben magukkal tudtak vinni.
Dietrich Mihály katona 2 (felesége Röszler Vilma és lánya Dietrich Vilma személyes közlés (mozdonyfűtőként szökött át a határon, Szegeden beállt a Nemzeti Hadseregbe, családja később követte)
Phillip Mária és családja Pancsova [Torontál] Budapest, Keleti pu. környéke nincs dátum 9 gyerek személyes közlés (6 évig vagonban, később Pestszentlőrincen kaptak lakást)
Dr. Pálffy József és családja ügyvéd Kolozsvár [Kolozs] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921-1922 3 (Ács Julianna, Pálffy Sára és Pálffy Zoltán) személyes közlés
Aranyi Adorján és családja pénzügyminiszteri főtanácsos Nagyenyed [Fehér] Szolnok közelében [Jász-Nagykun-Szolnok] nincs dátum 4 (Aranyi Adorjánné szül. Papp Kornélia, Aranyi Irma Kornélia és Aranyi Erzsébet) személyes közlés (kb. 1,5 évig vagonban)
Zsuzsits Kornélné htb Pöstyén [Nyitra] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.02.08 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zsuttig Zoltán körjegyző Magyarmajdány [Torontál] Magyarmajdán [Torontál] 1922.01.30 1 Szegedre érkezett menekültek
Zsutak Balambér Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zsurkovakil Kálmán géplakatos Belgrád [Szerbia] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Zsurka János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zsurek Mária tanuló Eperjes [Sáros] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.26 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zsulevity Jakab börtönőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.05.25
Zsuga Sándorné Nagyvárad [Bihar] Körösszakál [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Zsuft Albert postás Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zsögön Rácz Mihály tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Zsögön Rácz Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zsótér Flórián pályaőr Temesvár [Temes] Mindszent [Csongrád] 1921.07.12 2 gyerek Menekültek ügyeinek Központi vezetősége. 1919-1924. (125 dob.)
Zsótér Flórián vasutas Temességa [Nincs adat] Mindszent [Csongrád] 1921.06.29 4 Lökösházára érkezett menekültek
Zsitvay Győző jegyző Búrszentpéter [Pozsony] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.04 4 Erdélyi Hírek 28. szám
Zsittney Rezső irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.212/919 sz. rendelvénnyel
Zsíros Bálint földmíves Végvár [Temes] Budapest 1921.06.29 1 Lökösházára érkezett menekültek
Zsirkay János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése c. napló 1929. VI. 15. - 30.
Zsirkay János erdélyi székely menekült Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.02.02 Szegedi Napló
Zsima József bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.07.26 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zsilavecz Lajos igazgató-tanító Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
Zsilák jános asztalos Arad [Arad] Gyoma [Békés] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Zsiláb Urbán Mihály postatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.03.24
Zsigmondy Zsigmond hivatalnok Kassa [Abaúj-Torna] Szeged [Csongrád] 1921.09.02 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zsigmondovics Aladár mozdonyvezető Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.442/919 sz. rendelvénnyel
Zsigmond Olga polgári-iskolai tanárnő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zsigmond László munkás Lugos [Krassó-Szörény] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zsigmond Józsefné htb Gyalu [Kolozs] Miskolc [Borsod] 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Zsigmond Józsefné tanár neje Nagykároly [Szatmár] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zsigmond Józsefné htb Kissármás [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.03 7 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zsigmond József tanító Septér [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zsigmond József ny. tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zsigmond Ernő százados Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zsigmond Endre díjnok Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zsigmond Antal állampénztári főb. Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zsidó Gyula vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zsiday Ferenc művezető Marosvásárhely [Maros-Torda] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1920.10.09 10 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zsemberi István Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Zsembéri András pályaőr Zimony [Szerém] Kelebia [Bács-Bodrog] 1922.01.28 4 gyerek Menekültek ügyeinek Központi vezetősége. 1919-1924. (125 dob.)
Zsembera Lajos Párkánynána [Esztergom] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zselezny Károlyné htb Abrudbánya [Alsó-Fehér] Vecsés [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.20 1 Szolnokra érkezett menekültek
Zselezny István kárpitos Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 4 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zsárta Gyula esztergályos Ópiski [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Zsarkó Antal gépész Lupény [Hunyad] Ismeretlen [Németország] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Zsámbokréti Aladár és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Zsámboki József pályaőr Újvidék [Bács-Bodrog] Nagyharsány [Baranya] 1922.05.30 3 gyerek Menekültek ügyeinek Központi vezetősége. 1919-1924. (125 dob.)
Zsámbok (Zsámbók) Illés cipész Nagykanizsa [Zala] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.27 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zsámbok (Zsámbók) Illés cipész Magyarkanizsa [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zsámbó Andrásné magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (Segélyben részesül), 48 éves
Zsámbéky Ferenc szolgabíró Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Zsakay János kalauz Igló [Szepes] Hatvan [Heves] 1921.05.09 7 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zsákay István géplakatos Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zsákai Lajos vasesztergályos Szabadka [Bodrog] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.27 1 Szegedre érkezett menekültek
Zságár Mátyás lakatos Izsép [Baranya] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 3 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Zsadányi Ferenc váltókezelő Putinci [Szerbia] Nagyatád [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Zsadányi Ferenc váltókezelő Putinci [Szerbia] Csurgó [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 20. 027/919 sz. rendelvénnyel
Zygmontowicz Béla irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 22.867/919 sz. rendelvénnyel
Zwölfer Jenő tanuló Versec [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.16 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zwitzli Ilona gépírónő Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zweshal Adalberta nővér Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zwerina József MÁV hivatalnok Tövis [Alsó-Fehér] Marcali [Somogy] 1920.07.02 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Zvedrovits Pál pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Zvara Márton állomás málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Bánréve [Gömör és Kis-Hont] 1921.09.02 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Zuska Mihály Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zunft Albert postás Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Zumpft Albert posta ellenőr Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zumbeczky Ferenc lámpakezelő Ópiski [Hunyad] Lökösháza [Arad] 1921.11.04 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Zugyi F.-né magánzó Fogaras [Fogaras] Jászladány [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.29 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Zuggó János kocsirend Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.17 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Zudor János tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zuba György munkás Arad [Arad] Mezőhegyes [Csanád] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zrupkó János vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.14
Zrupkó János fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 9 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zrupka János fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 9 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zrinyi Rozália htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Kaposvár [Somogy] 1921.03.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zrinyi István mozdonyfűtő Karlovac [Zágráb] Celldömölk [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Zrinyi Ferenc fűtőházi munkás Karlovac [Zágráb] Celldömölk [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Zrinszky József v.fék Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.05 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Zöldi Sándor építész-rajzoló Déva [Hunyad] Szeged [Csongrád] 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Zöldhegyi Béla és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Zöld Sándor iskolaigazgató Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.18 4 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Zöld Margit htb Bácsfalu [Brassó] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.05.01 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zöld Margit hivatalnoknő Brassó [Brassó] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) VI..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zöld Géza MÁV kezelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Zögenyi A. András tisztviselő Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.18 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Zovics Márton kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.06.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Zoványi Miklós egy. hallg Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.12 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zommer Béla orvostan hallg Igló [Szepes] Budapest 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek
Zombori Teréz postamester Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.07.22 1 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zombori Emilné főispán neje Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zomárthy Ferenc MÁV elöljáró Arad [Arad] Püspökladány [Hajdú] 1921.07.21 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zólyomi József előfűtő Sárbogárd [Fejér] Szigetvár [Somogy] 1921.06.21 (MOL 18-1924/4347.)
Zoltán György napszámos Homoród [Nagy-Küküllő] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Zoltán Ferenc postafőtiszt Arad [Arad] Budapest 1920.08.25 6 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Zolai Dezső borbélysegéd Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.09.29 Szegedre érkezett menekültek
Zohar Miklós kárpitos Arad [Arad] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zogan Lajos tanuló Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zobay (Zol/Zolb) Károly posta főfelügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zobay (Zol/Zolb) Károly posta főellenőr Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.09.28 6 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Zobay (Zol/Zolb) Károly postaellenőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.27 5 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Zlad Gyula tanuló Bánhida [Komárom] Budapest 1920.12.22 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Zitta Nándor tanító Vinkovci [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.762/919 sz. rendelvénnyel
Ziska Tamás fékező Temesvár [Temes] Rákoskeresztúr [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.16 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Ziska Tamás fékező Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.08 4 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Zirza Dezsőné tanítónő Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zimmermann Jakab orvos Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zimmermann Gyula egy. hallg Oravicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Zimán Adolf állomás felvigyázó Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Zilicze Antal református lelkész Pécs [Baranya] Balatonföldvár [Somogy] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zilahi Sebess Andrásné tisztviselő neje Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zilahi Kiss Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.23 Budapesti Hírlap
Zigler Ferenc bányász Lupény [Hunyad] Ismeretlen [Németország] 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Ziegler Gyula Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Ziegler Gyula mozdony felv. Szatmárnémeti [Szatmár] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.10 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Zeyerhoffer Margit postatiszt Lugos [Krassó-Szörény] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.02.25 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Zevocky János raktárnok Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.11.08 6 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Zerola Mihály váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.11.14
Zérczy Menyhért pályazr. Temesnagyfalu [Temes] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 6 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Zeöke Károly magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.07
Zentsak Sándorné magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1921.12.05 2 Szolnokra érkezett menekültek
Zenták Imre fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.01.20 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Zenták Imre mozdonyfűtő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Zenkó József nyomdász Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Zengraef (Zengrof) József állami tisztviselő Lippa [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zengraef (Zengrof) József állami tisztviselő Lippa [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zengrád József tisztviselő Lippa [Temes] Budapest 1920.11.16 3 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Zempőt József állami tisztviselő Lippa [Temes] Budapest 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zemplény Nándorné htb Szatmárnémeti [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1921.09.19 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Zempléni Antal tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zembory Ignác pék Fogaras [Fogaras] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zema József bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zelts Antal őrmester Szatmárnémeti [Szatmár] Bábolna [Komárom] 1920.10.17 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zelman József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zelincs Antal szíjgyártó Szatmárnémeti [Szatmár] Bábolna [Komárom] 1920.10.07 9 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zelenka Árpád Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Zelenák János állomás málházó Vágváralja [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 2 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zelén Angela Mária-nővér Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zele Gáspár vonatmálházó Igló [Szepes] Füzesabony [Heves] 1921.07.12 2 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Zekány Károly vonatfékező Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zejk Domokos orvostan hallg Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zeisel Lajos villanyszerelő Kudzsir [Hunyad] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.03.22 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Zeiler János vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zei Szilveszter ny. váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.08.06 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Zefferovits János járásbíró Máramarossziget [Máramaros] Kaposvár [Somogy] 1920.08.15 6 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zeffer István főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] Nincs dátum (15-1922/54368.) "B" listás menekült vasutas
Zeffer István főellenőr Huszt [Máramaros] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1922.03.17 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Zeemann György asztalos Petrozsény [Hunyad] Gyöngyös [Heves] 1920.07.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Zechmeister Lajos vonatási segédtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919.04.04
Zecha Egonné htb Brassó [Brassó] Budapest 1921.12.05 4 Szolnokra érkezett menekültek
Zdroba János Nagyvárad [Bihar] Kokod [Nincs adat] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Zdánszky (Zsdanszky) László posta főtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.28
Zdánszky (Zsdanszky) László posta főtanácsos Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.07.26 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zchuschwendel Lipót órás Kolozsvár [Kolozs] Velence [Fejér] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Zboray Sándor kőmíves-segéd Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zavoki Gyula Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.10.13 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zavicza Márton vonatkísérő Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.12.12 (MOL 18-1924/4347.)
Zavarkó A.-né tiszthelyettes neje Nagyszalonta [Bihar] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Zaubek József főkocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.26
Zatoschil Károly tanuló Vajdahunyad [Hunyad] Gyöngyös [Heves] 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Záray Ödönné htb Déva [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 1 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Zárai Ödönné htb Déva [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zappe Péter községi jegyző Vizesd [Torontál] Budapest 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Zandy Gizella tanárnő Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Zanathy Ferenc irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 22.917/919 sz. rendelvénnyel
Zámbor János kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Gyula [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Zámboki János váltókezelő Magyarigen [Alsó-Fehér] Püspökladány [Hajdú] 1921.04.05 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Zámbó Miklós főerdőőr Arad [Arad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.13 5 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zám Miksa v. állam-pénztári tiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.04 Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Zalezsák Imre vonatfékező Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zaler Zoltán tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zalányi Farkasné állami tanítónő Nagyenyed [Fehér] Nagymaros [Hont] 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zalánffy Jenő magántisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.04.28 Győri Hírlap
Zala Kálmán főmozdonyvezető Fiume [Fiume] Szombathely [Vas] 1919 (21-1923/21423.)
Zakorán András munkás Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 6 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Zaklin Vilmos állomás felvigyázó növendék Zágráb [Zágráb] Sárvár [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Zakariás Sándor egy. hallg Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zakariás Józsefné százados neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zakariás József tanár Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.19 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zakariás József pénzügyi titkár Marosújvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.10.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zakariás Ferenc felvigyázó Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zákány Károly Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Zaka Sándor építő Petrozsény [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zajzon Zoltán pénzügyi főtanácsos Brassó [Brassó] Kunszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zajzon Adél leánygimnáziumi tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Zajcik Róbertné Nagyvárad [Bihar] Székesfehérvár [Fejér] 1920.12.02 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Zajacsi Lajos egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zajácz Lajos medikus Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zaicsek (Zaitsek) József bányahivatalnok Petrozsény [Hunyad] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 1 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Zaicsek (Zaitsek) József bányász Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.07 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zahumenszky Ferenc váltókezelő Pozsonyszőllős [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 3 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zahocz Imre MÁV főellenőr Óbecse [Bács-Bodrog] Szatymaz [Csongrád] 1921.04.16 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zahiczky Gyula vasöntő Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.11.27 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Zahar Dániel lakatos Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.11.30 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Zahár András fékező Hátszeg [Hunyad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.21 6 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zagyva Lajos v.fék Ópiski [Hunyad] Báránd [Bihar] 1921.07.26 Menekült kartonok (123 dob.)
Zagyva Lajos vasutas Ópiski [Hunyad] Báránd [Bihar] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zagyva József pályaőr Banica [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zagyva József vasúti altiszt Banica [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zágoni József lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zacsevics József mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Zacsek Imre távírdai főtiszt Beregszász [Bereg] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.04.29 5 Erdélyi Hírek 28. szám
Zacher Katalin htb Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Zácher Jenőné főhercegi rc. c. neje Kistapolcsány [Bars] Piliscsaba [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] III..21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Zacher Béla Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Zachariás József mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.06
Zábori József gazdálkodó Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Würz István tanító Székelyvécke [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Würtz Ádámné irodafőtiszt neje Máramarossziget [Máramaros] Sopron [Sopron] 1921.03.25 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Wünberger József fonómester Temesvár [Temes] Bécs [Ausztria] 1921.09.07 5 Lökösházára érkezett menekültek
Wurtz János MÁV lakatos Temesvár [Temes] Kaposvár [Somogy] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Wunderlich Vilmos előmunkás Szabadka [Bodrog] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1918.12.15 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Wukelics Árpád irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Wotreng Mihály jegyzői írnok Ókeresztúr [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Wolty Dezső és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Wolszky Győző gazdasági iskolai tanár Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Wollonsch József főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.02.07 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Woller Rezső ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1919.07.10 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Wolframm Győző tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wolfram (Wolfran) Mátyás tisztviselő Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.09.04 1 Békéscsabára érkezett menekültek
Wolfram (Wolfran) Mátyás állami tisztviselő Arad [Arad] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Wolf Márton cipész Versec [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.04.23 8 Hidasnémetire érkezett menekültek
Wolf János piarista tanár Privigye [Nyitra] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.12.18 Szobra érkezett menekültek
Wolf János vasutas Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.06.25 3 Lökösházára érkezett menekültek
Wolf János postatisztviselő Perjámos [Torontál] Budapest 1920.12.20 5 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Wolf János posta alkalmazott Perjámos [Torontál] Budapest 1920.11.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Wolf György gazdatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.01.23
Wolaszinovics Mária tanítónő Eperjes [Sáros] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.27 Hidasnémetire érkezett menekültek
Wochad Károly művezető Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Wizi Gyula tanító Pancsova [Torontál] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.13 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Wittman József postamester Szeghegy [Bács-Bodrog] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.11.26 2 Szegedre érkezett menekültek
Wittich József kúriai bíró Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.17 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Wittich István mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Keleti pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Wisnyofszky Lujza pénztárkezelő Fiume [Fiume] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 60.846/919 sz. rendelvénnyel
Wirth Béla tanító Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Wintermantel József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Winter János gazdasági akadémiai hallg Nagyzsám [Temes] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.24 Szegedre érkezett menekültek
Winogradszky Olivér Arad [Arad] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 2 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Winkovics Lajos fakereskedő Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Winkner István bányaraktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Gyöngyös [Heves] 1921.12.12 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Winkler Gusztáv ékszerész Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Wingundorf Ferenc vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Kálkápolna [Heves] 1922.02.27 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Wingert Mária magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Windháber Rezső grafikus Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.08.24 Szegedre érkezett menekültek igazolás alatt
Willinger József tisztviselő Orsova [Krassó-Szörény] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Willinger Jánosné orosz hadifogoly neje Stájerlakanina [Krassó-Szörény] Budapest 1920.07.14 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wieser Erzsébet htb Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Wiesenbach Henrik szabó Nagyvárad [Bihar] Újvidék [Bács-Bodrog] 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Wiesel Dávidné detektív neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Wienerberger Árpád tanuló Nagybánya [Szatmár] Miskolc [Borsod] 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Wiegermann Frigyes szabó Nagykikinda [Torontál] Dévaványa [Békés] 1920.07.05 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wettstein József váltókezelő Jankovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.821/919 sz. rendelvénnyel
Weth Alajos ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1922.03.22 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weszely Ádám szobafestő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Weszelovszky Károlyné tanítónő Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Weszelovszky Károly ellenőr Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 54.665/919 sz. rendelvénnyel
Wesselényi Ida Tenke [Bihar] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Wesinger Hajnalka tanítónő Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Werther Mór gyárigazgató Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Wersanszky J. bányamunkás Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1920.06.18 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Werner Olga tanuló Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Werkner Róza Mezőtelegd [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Szabadság c. nagyváradi újság
Welmann Emilné htb Nagyvárad [Bihar] Székesfehérvár [Fejér] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Wellmann Géza főbíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.03 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Wellis (Wellisch) Sámuel állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.06.23
Wellis (Wellisch) Sámuel állomás elöljáró Rovisce [Belovár-Körös] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Welle Olivér tanár Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Welle Olivárné tanítónő Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Welle tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.16 2 Az Ujság
Welker György ház- és nyomdatulajdonos Cservenka [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek
Weixner János egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiter Józsefné polgári iskolai tanár Brassó [Brassó] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiszman (Weiszmann) Árpád fogtechnikus Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiszman (Weiszmann) Árpád fogtechnikus Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Weiszenburger György lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weiszberger Antal tiszthelyettes Máramarossziget [Máramaros] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiszberger A.-né tiszthelyettes neje Nagysáp [Esztergom] Ostffyasszonyfa [Vas] 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weisz Róza varrónő Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Weisz Miksa vonatfékező Varasd [Varasd] Pápa [Veszprém] 1919 Magyar Országos Levéltár 9896 sz. rendelv-el
Weisz Mihályné hajóstiszt neje Segesvár [Nagy-Küküllő] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Weisz Margit hivatalnok Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Weisz Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Weisz Konrád vak Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Weisz József főraktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Celldömölk [Vas] 1921.06.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weisz Jenő Ismeretlen [Ismeretlen] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.05.07 Friss Hírek hódmezővásárhelyi újság
Weisz Jenő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Weisz Herbert egy. hallg Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek
Weisz Emmánuel tisztviselő Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Weisz Bernát tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weisz Árpád mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Weisz Ármin ügynök Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.08.31 Szegedre érkezett menekültek
Weisz Albert kereskedő Balázsfalva [Alsó-Fehér] Budapest 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weisz Albert kereskedő Balázsfalva [Alsó-Fehér] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weisz Albert kereskedő Balázsfalva [Alsó-Fehér] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Weisz Ágoston főmozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Püspökladány [Hajdú] 1922.07.02 4 MOL (Z.1610, 125 dob.) 2 vagon
Weisz Ágoston főmozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Veszprém [Veszprém] 1921.07.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weisz Adolfné cipész neje Szatmárnémeti [Szatmár] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Weissel Sámuel főellenőr Zágráb [Zágráb] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.836/919 sz. rendelvénnyel
Weiser Béláné postafőtiszt neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Weiser Alfréd Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weiser Alfréd főtanácsos Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weisenzell Ede főművezető Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Weinstock Fülöp órás Nagyvárad [Bihar] Budapest Nincs dátum 4 Egyedileg felkutatottak
Weinrich Berta és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Weinrich Berta távirdai ellenőr Nagyvárad [Bihar] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Weinreeb Imre tanuló Ivánd [Torontál] Budapest 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Weiner Géza ellenőr Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Weind Róbert Arad [Arad] Budapest 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weinberger Sándor Tenke [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Weinberger György vésnök Ópiski [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Weinberger Albert asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Tisztaberek [Szatmár] 1921.02.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Wein (Wenk) Gyula főerdőtanácsos Nagybánya [Szatmár] Hegyeshalom [Moson] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Wein (Wenk) Gyula erdőfőtanácsos Nagybánya [Szatmár] Hegyeshalom [Moson] 1920.10.03 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Weimann Nándorné festőművész Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Weigl Margit Temesvár [Temes] Debrecen [Hajdú] 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Weich Paula varrónő Nagyszentmárton [Nincs adat] Bécs [Ausztria] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Weiber Adorján táborszernagy Pozsony [Pozsony] Budapest III..21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Wecler Antal ellenőr Ogulin [Modrus-Fiume] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 13.180/919 sz. rendelvénnyel
Wecker Izsák szabó Bród [Horvát-Szlavónország] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) IX..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Wechtel Bertalan és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Wéber Lajos telekkönyvvezető Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.26 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Wéber Konrád mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Wéber Károly ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.16
Wéber Károly bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Weber György százados Kassa [Abaúj-Torna] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.13 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weber Géza főellenőr Fiume [Fiume] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Wéber Flóris gyógyszerész Árkod [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.05.05 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Weber Ernő állomás felvigyázó Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz. rendelvénnyel
Weber Anni nevelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Jaegendorf [Csehszlovákia] 1921.01.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Weber Ádám kalauz Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Wébel János szabómester Cservenka [Bács-Bodrog] Székesfehérvár [Fejér] 1922.02.03 3 Szegedre érkezett menekültek
Watter István kalauz Baja [Bács-Bodrog] Érsekcsanád [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.02 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Wattay József kir. főügyész helyettes Kassa [Abaúj-Torna] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Watki Géza rendőrségi tisztviselő Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.11.19 2 Szegedre érkezett menekültek
Wassermann Izsó műegy. hallg Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Wasner Sándor diák Arad [Arad] Budapest 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wascher Johanna pesztonka Lugos [Krassó-Szörény] Graz [Ausztria] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Warcska Róbert pék Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.06.14 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Wanderlik Konrádné Lugos [Krassó-Szörény] Veszprém [Veszprém] 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wanderlik Ferenc tisztviselő Lugos [Krassó-Szörény] Veszprém [Veszprém] 1920.07.05 6 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wanderlich Ferenc Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése XIV. napló 1930. V. 9. – 1930. V. 31.-ig
Walther János Ismeretlen [Ismeretlen] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.05.07 Friss Hírek hódmezővásárhelyi újság
Walther Győző csendőr tiszthelyettes Pancsova [Torontál] Kiszombor [Torontál] Nincs dátum 2 MENEKÜLTEK KÖNYVE
Waltersdorfer Salamon ellenőr Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi főműhely) 1919 Magyar Országos Levéltár 1186/919. 9.IV. sz. rendelv.
Walter Ferenc irodai kézbesítő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Walter Ferenc irodakezelő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz. rendelvénnyel
Walter Albert váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05
Walleth Miklós tanár Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Wallenstein Géza kereskedő Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.02 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Wallandt Ilona htb Németpereg [Arad] Hidasnémeti [Abaúj-Torna] 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Waldmann István v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.06.03 3 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Wágnes Sámuel fékező Újvidék [Bács-Bodrog] Miskolc [Borsod] 1921.08.19 4 Szegedre érkezett menekültek
Wagner Sámuel bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.26 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Wágner Ottmár kereskedő Újarad [Temes] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Wagner Lajos irodakezelő Zágráb [Zágráb] Miskolc [Borsod] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.867/919 sz. rendelvénnyel
Wagner Krisztina Nagyvárad [Bihar] Schönberg [Németország] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Wágner Károly bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Wagner János tanító Temeskovácsi [Temes] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Wagenhoffer M.-né százados neje Torontálalmás [Torontál] Szeged [Csongrád] 1922.02.21 1 Szegedre érkezett menekültek
Wacht Emanuel asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.08.14
Wachel Károly vasgyári hivatalnok Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vynati Károly állomás felvigyázó Szabadka [Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1922.08.04 1922. VI. 30. után menekültek
Vüty Simon géplakatos Temesvár [Temes] Budapest 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vusinszky József MÁV hivatalnok Brassó [Brassó] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vusinszky családjával vasutas Brassó [Brassó] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.14 Brassói Lapok
Vukov Béla aljegyző Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vukner Péterné htb Petrozsény [Hunyad] Gyöngyös [Heves] 1921.12.20 3 Szolnokra érkezett menekültek
Vuich György tanító Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Vuchner Péter bányaraktárnok Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vrenk Ernő tanító Vinkovci [Szerém] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Vrba Leona timorházai állami elemi iskolai tanítónő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.02.12 Győri Hírlap
Vranna Jánosné csendőr tiszthelyettes neje Zenta [Bács-Bodrog] Kisszállás [Bács-Bodrog] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vranik Károly mérnök Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vranics István vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Nagyatád [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Vrábely Gyula igazgató-tanító Belovár [Belovár-Körös] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár (16.766/919. sz.)
Vrabecs Erzsébet htb Arad [Arad] Tótkomlós [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vörös Károly és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vörös Károly MÁV hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Vörös József szabó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Vörös János fékező Fiume [Fiume] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 60.846/919 sz. rendelvénnyel
Vörös János igazgató-tanító Novidalj [Verőce] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.759/919 sz. rend.
Vörös Gyula főkalauz Segesvár [Nagy-Küküllő] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vörös Gyula főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.16
Vörös Ferenc főmozdonyvezető Érsekújvár [Nyitra] Budapest 1920.10.17 Pesti Hírlap
Vörös Ferenc raktárnok Eszék [Verőce] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1918.11.23 Heti jelentés (1919. jan. 18.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Vörös Ferenc raktárnok Eszék [Verőce] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 7418/919 sz. rendelvénnyel
Vörös Ferenc vonatfékező Vinkovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 58.504/919 sz. rendelvénnyel
Vörös Ferenc vonatfékező Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 9895 sz. rendelv-el
Vörös Béla törvényszéki főjegyző Óbecse [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vörös Alajos pályaőr Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1922.07.24 1922. VI. 30. után menekültek
Völgyesy László Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Vozdánszki József állami vízmérnök Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vozáry Aladár gymn. tanár Munkács [Bereg] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rákóczi Szövetség által menekítésre ajánlott felvidéki személyek. (1921. december 3.)
Vozáb Kálmán uradalmi számtartó Ötvenes [Arad] Budapest 1921.11.04 1 Lökösházára érkezett menekültek
Votzasik Adél tanítónő Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Voti Ottó gazdasági felügyelő Biharkeresztes [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1920.09.29 4 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Voszatkó Rezső Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Voralcsek János géplakatos Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Volóczi Ferencné cipész neje Arad [Arad] Salgótarján [Nógrád] 1920.06.19 4 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Volny József zenész Nagykároly [Szatmár] Miskolc [Borsod] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Volndik Antal molnár Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vollák Zoltán kalauz Zágráb [Zágráb] Budapest (Keleti pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Volch József elnök Brassó [Brassó] Sopron [Sopron] 1920.10.07 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vojtovich Sándor áll. elemi isk. tanító Eperjes [Sáros] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rákóczi Szövetség által menekítésre ajánlott felvidéki személyek. (1921. december 3.)
Vojtai Sándor asztalos Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Vojnics Lukács és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vojnics Jadnics Márk kereskedelmi ügynök Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek fellebbezés alatt
Vojnár János bányász Petrozsény [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1920.10.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vojnár István Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Esztergom [Esztergom] 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vojka József lakatos Brassó [Brassó] Budapest 1921.07.12 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vogel Margit postamesternő Felsőbánya [Szatmár] Szentkirályszabadja [Veszprém] 1921.12.21 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vogel Margit postamester Felsőbánya [Szatmár] Szentkirály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.11.10 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vogel Ferenc p.u.sz. Nagykikinda [Torontál] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vodoschleg Ludmilla nevelőnő Nagyvárad [Bihar] Marburg [Németország] 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vodi János MÁV kalauz Érmihályfalva [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1920.10.19 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Voda Simonné htb Zágon [Háromszék] Szantcza [Nincs adat] 1921.12.05 1 Szolnokra érkezett menekültek
Vochánek Dezsőné tanárné Eperjes [Sáros] Miskolc [Borsod] 1921. 7. 21-26 3 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Vlostyán Ferenc vasutas Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1921.09.07 4 Lökösházára érkezett menekültek
Vlaszoty Ödön erdőmester Léva [Bars] Székesfehérvár [Fejér] 1921.12.18 4 Szobra érkezett menekültek
Vlaszák Fülöp géplakatos Petrozsény [Hunyad] Szanda [Nógrád] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vlaszák Antal bányász Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vlaszák Alajos bányász Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vlasics Ignác mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Pécs [Baranya] 1918.12.09 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Vlasics Guidó tanító Tesöld [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.14 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vlarits (Vlasich/Vlasits) József kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Vlarits (Vlasich/Vlasits) József főkalauz Szabadka [Bodrog] Madaras [Bács-Bodrog] 1921.12.03 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Vlarits (Vlasich/Vlasits) József főkalauz Szabadka [Bodrog] Madaras [Bács-Bodrog] 1921.11.30 4 Szegedre érkezett menekültek
Vlader Matild magánzó Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.11.09 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vja Ernő egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vizi János kazánkovács Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Vizér Ilona óvónő Arad [Arad] Örkény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.21 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vitus S.-né htb Backamadaras [Maros-Torda] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vittner Tibor szolga Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.22 7 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vitorla Ignác tanító Marosludas [Torda-Aranyos] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vitkovszki Antal irodakezelő Ópiski [Hunyad] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vitkovics István kovács Gégény [Szabolcs] Homonna [Zemplén] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vitkovics Ferenc magánzó Hosszúfalu [Brassó] Komárom [Komárom] 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vitéz Endre árvaszéki ülnök Lugos [Krassó-Szörény] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 5 Magyarország
Vitéz Beta htb Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.25 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vitéz Árpád családja tanár Lőcse [Szepes] Brassó [Brassó] 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság ideiglenesen
Vitecs Imre tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.01.10 10 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vitálos Sándor ékszerész Brassó [Brassó] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vitális András asztalos Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Viszt Béla írnok Szászrégen [Maros-Torda] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vissinger család Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.03.20 6 Szepesi Lapok c. iglói újság
Viski Ferenc százados Székelykocsárd [Torda-Aranyos] Budapest 1920.06.15 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Viski Dezső állami iskolaigazgató Csíkszentimre [Csík] Budapest 1920.07.28 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Virányi Gusztáv MÁV főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Virágháthy Gyula egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Virág Sándor őrmester Szatmárnémeti [Szatmár] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.05 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Virág Sándor kézbesítő Marosvásárhely [Maros-Torda] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Virág Rezső forgalmi szolgálattevő Köbölkút [Zala] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Virág Miklósné htb Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.24 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Virág Mihályné magánzó Erdőd [Szatmár] Keszthely [Zala] 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Virág Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Virág János szabó Brassó [Brassó] Budapest 1921.05.05 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Virág János postaaltiszt Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Virág János kocsivezető Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Virág János postaaltiszt Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Virág István Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Virág Gabriella Nagyvárad [Bihar] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Virág Ferenc fűtő Ópiski [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 6 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Virág Dezső géplakatos Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.21 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Virág Bella Marosvásárhely [Maros-Torda] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Viosz Imre htb. Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Viola Miklós tanító Székelyudvarhely [Udvarhely] Tiszaszöllős [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.11.10 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Viola Gábor tanító Székelykeresztúr [Udvarhely] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vintner Emil tanuló Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vinkó István fékező Komárom [Komárom] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 69.120/919 sz. rendelvénnyel
Vinkler Zoltánné óvónő Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Vinkert János napszámos Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Viniczay János számellenőr Déva [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.29 Fejérmegyei Friss Hírek
Vinczehidy Miklós tisztviselő Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1922.01.30 Szegedre érkezett menekültek
Vinczehidy Ernő főjegyző Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.07.17 Szegedi Friss Újság
Vincze Mária orvostan hallg Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vincze Lajosné htb Déva [Hunyad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vincze Kálmán Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Vincze József II. segédfékező Zólyom [Zólyom] Szatmárnémeti [Szatmár] 1919 Magyar Országos Levéltár 58.451/919 sz. rendelvénnyel
Vincze József vonatfékező Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.08.29 1922. VI. 30. után menekültek
Vincze József vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Újdombóvár [Tolna] 1918.11.20 Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Vincze József vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.213/919 sz. rendelvénnyel
Vincze János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Vincze István és családja pincér Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vincze István vonatkísérő Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest (Kőbánya) 1923.05.30 3 2 vagon
Vincze István vonatfékező Fiume [Fiume] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 8738/919. sz. rendelv.-el
Vincze Imre v. pénzügyi számvizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] VIII..27 3 gyerek Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Vincze Gábor vasúti őr Ópiski [Hunyad] Békés [Békés] 1921.04.05 8 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vincze Gábor kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Pusztaszabolcs [Fejér] 1921.03.31
Vincellér Eugénia Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vimman László és családja vonatfelvigyázó Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Vilvert Pál szigyártó Arad [Arad] Bécs [Ausztria] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vilnrotter Gyula vasúti altiszt Petrozsény [Hunyad] Orosháza [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Villim Gyuláné htb Magyarpécska [Arad] Székesfehérvár [Fejér] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Villik Jenő tisztviselő Borossebes [Arad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Villi János géplakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.09.20 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Villerák Imre villanyszerelő Arad [Arad] Makó [Csanád] 1920.12.11 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Vilk József cukrász Lupény [Hunyad] Dombóvár [Tolna] 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vilhelm Mihály magánzó Marosvásárhely [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vilhelm M.-né htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Debrecen [Hajdú] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vildcsek Sándor Resicabánya [Krassó-Szörény] Nagykosztolány [Nyitra] 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vild Károlyné htb Detta [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.09.14 2 Lökösházára érkezett menekültek
Világi György vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.05.27 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Viktor Kálmánné tisztviselő neje Máriaradna [Arad] Budapest 1920.06.19 5 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Vikovszky József szolga Brassó [Brassó] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vikopál Lajos ny. állomás elöljáró Perjámos [Torontál] Pécel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vigyázó József tanító Baja [Bács-Bodrog] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vígh Sándor váltókezelő Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vígh István gazdasági akadémiai tanár Kassa [Abaúj-Torna] Emőd [Borsod] 1921.07.12 5 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Vígh Gyula Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Vígh György v.fék. Újvidék [Bács-Bodrog] Röszke [Csongrád] 1922.03.07 Menekült kartonok (123 dob.)
Vigh Dezsőné őrnagy neje Lugos [Krassó-Szörény] Csót [Veszprém] 1920.07.05 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vígh András MÁV alkalmazott Arad [Arad] Tápiószele [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Víg György vonatfékező Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.02.24 1 Szegedre érkezett menekültek fellebbezés alatt
Vieszt Béla bírósági irodatiszt Szászrégen [Maros-Torda] Adony [Fejér] 1921.08.20 6 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Vidra János mb. kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Felsőgalla [Komárom] 1921.09.01
Vidovich József hivatalnok Nagyszentmiklós [Torontál] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vidos Malvin gimnáziumi tanárnő Kassa [Abaúj-Torna] Szombathely [Vas] 1921.07.12 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Vidor Henrik főmozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Viditz Kamilla hivatalnoknő Karánsebes [Krassó-Szörény] Bécs [Ausztria] 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vider Alfréd főtanácsos Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vidéky Gusztáv tisztviselő Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.24 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vidéki Sándor kalauz Újzsolna [Trencsén] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 42.009/919 sz. rendelvénnyel
Vidéki Géza irodakezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.01.27
Vidakovits Nándor jegyző Ada [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921. 12. 12-18. 5 Szegedre érkezett menekültek
Vidákovics János és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vidák Imre kalauz Zágráb [Zágráb] Budapest (Keleti pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Vidacs Jolán pénztáros Szőreg [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vida Stefán lakatos-segéd Nagykikinda [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vida Sándor altiszt Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vida Lajos raktárnok Zágráb [Zágráb] Nagyatád [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Vida József cipész Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.09.12 2 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vida József mozdonyfűtő Vinkovci [Szerém] Zombor [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár
Vida György kocsis Kanaszo [Nincs adat] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vida Antal mb. kocsimester Ismeretlen [Ismeretlen] Felsőgalla [Komárom] 1921.10.01
Vicsli Ferenc gyárimunkás Russzó [Nincs adat] Bajaszentistván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.15 5 Szegedre érkezett menekültek
Viczián Elekné alezredes neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.07.25 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Viczai János fékező Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vicina István fűtő Fülek [Nógrád] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.02.20 6 2 vagon
Vibach (Vybach/Vyboch) Emil bányatanácsos Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.11.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Vibach (Vybach/Vyboch) Emil bányaőr Vajdahunyad [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vibach (Vybach/Vyboch) Emil bányaaltiszt Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.10.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Viatnicz László evangélikus pap Túrkeve [Jász-Nagykun-Szolnok] Debrecen [Hajdú] 1921.09.19 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vetter (Wetter) Ambrusné magánzó Nagybánya [Szatmár] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vettel (Vetter) Béla tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Vettel (Vetter) Béla tanuló Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Vettel (Vetter) Béla tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vetró József MÁV fűtő Szabadka [Bodrog] Kelebia [Bács-Bodrog] 1921.12.05 3 Szegedre érkezett menekültek
Vétner Béláné főtisztviselő neje Lippa [Temes] Budapest 1920.06.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Veszkán György géplakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Bécs [Ausztria] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Veszely Géza plébános Nagyszombat [Pozsony] Esztergom [Esztergom] 1921.08.18 Szegedre érkezett menekültek
Veszelovszky Pál dohánygyári felügyelő Temesvár [Temes] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Veszelovszky kovács Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1920.07.02 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Veszelovszki Géza gyógyszerész Halmi [Ugocsa] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Veszeli Rezsőné MÁV kalauz Belényes [Bihar] Veszprém [Veszprém] 1921.09.08 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vestschik Vilmos gazdatiszt Mosonsenköcz [Nincs adat] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.18 Szegedre érkezett menekültek
Verzsenyi Zsoltné járásbíró neje Arad [Arad] Győr [Győr] 1920.07.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Verzel Jánosné htb Temesvár [Temes] Salgótarján [Nógrád] 1921.08.27 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vértes Vilmos hivatalnok Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Vértes Ernőné magánzó Bihar [Bihar] Lukácsháza [Vas] 1921.03.25 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vértes Dezső postafőtitszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.09
Vértes András főraktárnok Kassa [Abaúj-Torna] Edelény [Borsod] Nincs dátum Miskolcra menekült vasutasok a Felvidékről (17-1920/17159.)
Vértes Alajos 49 éves felügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] Nincs dátum (15-1922/53200/I.) "B" listás menekült vasutas
Versenyi Klára egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Versenyi Klára tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.15 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Versényi György városi számvevő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.18 4 Erdélyi Hírek 28. szám
Versendi D.-né magánzó Oroszka [Bars] Miklósvár [Tolna] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vernóczi Géza bányász Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Verner László fuvarvállalkozó Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.04.23 6 Hidasnémetire érkezett menekültek
Verner Herz Adolf kovácsmester Nagyvárad [Bihar] Szekszárd [Tolna] 1920.07.25 5 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Vermesi Béla bányafelőr Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vermes Vince községi jegyző Temesvár [Temes] Budapest 1921.09.29 4 Szegedre érkezett menekültek
Vermes Izsó osztálymérnök Nova Gradiška [Pozsega] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 5673/919 sz. rendelvénnyel
Vermes Gyula egy. hallg Torockó [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Verkoci István tanuló Alvinc [Alsó-Fehér] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Verhof András bérkocsis Temesvár [Temes] Albertfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.14 8 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Verestoei (Verestói) Domokos tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 3 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Verestoei (Verestói) Domokos vendéglős Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Veress Sándor felügyelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Veress Józsefné százados neje Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Debrecen [Hajdú] 1921.09.08 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Veress József tanító Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Orosháza [Békés] 1921.11.10 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Veress János pénzügyőr Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Veress Ilona cseléd Arad [Arad] Pets (?) [Nincs adat] 1921.08.27 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Veress Gusztávné tanár neje Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Veress Gusztávné tanár neje Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.02.19 5 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Veress Árpád gyógyszerész Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Veres Sándor vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.09
Veres Miklós igazgató-tanító Zilah [Szilágy] Budapest 1921.12.20 7 Szolnokra érkezett menekültek
Veres Mihály telekkönyvvezető Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Veres Márton csendőr Ágostonfalva [Nagy-Küküllő ] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Veres József ny. miniszteri tanácsos Nagybánya [Szatmár] Diósgyőr [Borsod] 1921.09.19 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Veres József kazánkovács Ópiski [Hunyad] Komárom [Komárom] 1921.07.26 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Veres József vasutas Ópiski [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Veres József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Veres József műhelylakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Komárom [Komárom] 1921.06.28
Veres József raktárnok Körösmező [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Veres János váltókez Novigrád [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.13 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Veres István váltókezelő Regeteruszka [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Veres Imre postaaltiszt Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.28 5 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Veres Ilona htb Csíkszereda [Csík] Székesfehérvár [Fejér] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Veres Gyula gyógyszerész Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Veres Ferencné nyomdász neje Szatmárnémeti [Szatmár] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Veres Dezső jogszigorló Brassó [Brassó] Budapest (Keleti pályaudvar) 1920.05.14 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Veres Dávid bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.26 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Veres Borbála postakiadónő Tülkös [Nincs adat] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Veres Béla pénzügyi fövigyázó Nagysomkút [Szatmár] Nagyecsed [Szatmár] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Veres Árpádné aszalos neje Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Veres András csendőr Segesvár [Nagy-Küküllő] Budapest 1920.11.09 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Veres Ákos tanuló Marosvásárhely [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Veres Ákos kadett Marosvásárhely [Maros-Torda] Kőszeg [Vas] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Verebes Etelka htb Magyarkanizsa [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Veréb Sándor állomás elöljáró Vrginmost [Zágráb] Jutas [Veszprém] 1919 Magyar Országos Levéltár (360.010/918 sz.)
Veréb Mihály Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Verber Andor kereskedő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A szegedi Délvidéki Liga jkv-e az 1920. május 4-én Szabadkáról kiutasított és bántalmazott egyénekről (MOL K26 – 1920 – XLI/ 994 – 7645)
Verbai Lajosné htb Zenta [Bács-Bodrog] Makó [Csanád] 1921.05.05 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Venyige Sándor váltókezelő Nagyvárad [Bihar] Biharkeresztes [Bihar] 1921.05.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Vent Róbert magánzó Ácsfalva [Arad] Budapest 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vengermann M. htb Bánhida [Komárom] Budapest 1920.12.22 5 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vendt Róbert magánzó Pócsafalva [Bihar] Budapest 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Venczel Lajosné kereskedősegéd neje Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.07.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Venczel I.-né csendőr tiszthelyettes neje Felvinc [Torda-Aranyos] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Velodics László tanító Novidalj [Verőce] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.759/919 sz. rend.
Vellner József főpincér Brassó [Brassó] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vellmann Sámuel királyi ügyész Csíkszereda [Csík] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vellis Ferenc szigorló orvos Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Velle Ida zongorista Dés [Szolnok-Doboka] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vella Tivadarné magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] München [Németország] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Velkovich Gyula cipész Kurtapatak [Háromszék] Mohora [Nógrád] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Velkey Zoltán tanár Nagyszőllős [Ugocsa] Orosháza [Békés] 1920.09.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Velicske Jánosné napszámosnő Orrlód [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Vékony Zsuzsanna Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Vékony Lajos távírász Szászváros [Hunyad] Kiskunmajsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.29 3 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Vekerdy Pál kúriai bíró Kassa [Abaúj-Torna] Debrecen [Hajdú] 1921.04.26 5 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Veitzi Ida magánzó Lippa [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Veit Ernő ny. főmérnök Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.07.14 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Veinka Károly szerelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.03.22 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Veik Dezső irodatiszt Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Zalaszentgrót [Zala] 1920.09.06 6 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Veigl Gézáné tanár neje Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Veigl Gézáné mérnök neje Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vehoffer Mihály felügyelő Brassó [Brassó] Pilisszentiván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Végh Sándor állomási málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.02.21
Végh Sándor hivatalnok Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Végh Mihály tanító Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Végh Manóné magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Kötegyán [Bihar] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Végh László kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Kisterenye [Nógrád] 1920.11.25
Végh László MÁV felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Végh Lajos műhelyi napidíjas Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.03.07 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Végh Károly munkás Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest 1920.08.10 6 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Végh József váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.29
Végh József ítélőtáblai főigazgató Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Végh Jenő számlaellenőr Aranyosmarót [Bars] Sárbogárd [Fejér] 1921.10.29 Fejérmegyei Friss Hírek
Végh János főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.12
Végh Istvánné htb Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.08.24 Szegedre érkezett menekültek
Végh Istvánné magánzó Csíkszereda [Csík] Győr [Győr] 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Végh Istvánné műszaki tanácos Csíkszereda [Csík] Győr [Győr] 1920.12.15 4 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Végh István megyei államépítészeti hivatal vezető Csíkszereda [Csík] Pestszenterzsébet [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Végh István fűtőházi munkás Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Végh Gyula bankhivatalnok Ismeretlen [Csehszlovákia] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Végh György mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Székesfehérvár [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Végh Fülöp kezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Végh Ferenc kúriai bíró Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1921.12.21 3 Szolnokra érkezett menekültek
Végh Ferenc kúriai bíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.07.22 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Végh Ferenc kúriai bíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.07.18 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Végh Ferenc tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Végh Eszter magánzó Kassa [Abaúj-Torna] Tiszaszentimre [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.09 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Végh Antal volt községi rendőr Óbecse [Bács-Bodrog] Jánoshalma [Bács-Bodrog] 1922.02.08 3 Szegedre érkezett menekültek
Vég Sándor egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vedertál Pál egy. hallg Temesvár [Temes] Graz [Ausztria] 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vecsernyés József fékező Arad [Arad] Kálkápolna [Heves] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vecsernyés István vasúti szolga Arad [Arad] Kálkápolna [Heves] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vecsernyés Ernő bádogos Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vecsernyés Ernő bádogos Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vecserka Antalné magánzó neje Szilágycseh [Szilágy] Budapest 1920.12.20 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vecserka A.-né fodrász Szilágycseh [Szilágy] Budapest 1920.12.02 5 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vecsei Oszkárné magánzó Palánka [Zólyom] Budapest 1921.04.23 11 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vecsei Károlyné magánzó Palánka [Zólyom] Budapest 1921.04.23 8 Hidasnémetire érkezett menekültek
Veber Károly ellenőr Pandorfalu [Moson] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.24 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Véber János írnok Arad [Arad] Cinkota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.28 Lökösházára érkezett menekültek
Veaner Gusztáv vasutas Arad [Arad] Budapest 1921.08.24 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vázsonyi Erzsébet MÁV kezelőnő Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.14 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vatyi Ödön tanuló Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vatyi Gedeon egy. hallg Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vászka János bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.08.14 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vasziszta Sándor posta-altiszt Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.30 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vasváry Kálmán vonatfékező Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vasváry Kálmán vasúti altiszt Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vasvári János irodakezelő Ópiski [Hunyad] Dad [Komárom] 1920.08.10 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vasvári Imre tanuló Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vasvári Ferenc mozdonyvezető Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 5 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Vasvári Eszter Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Vasvári Emil főhadnagy Nagykomlós [Torontál] Börgönd [Fejér] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vastagh Emilia posta tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.23
Vastag András vármegyei hajdú Nagybecskerek [Torontál] Kiszombor [Torontál] 1921.11.30 Szegedre érkezett menekültek
Vass Zsombor egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vass Sándorné htb Alsóittebe [Torontál] Győr [Győr] 1921.07.23 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vass Mihály állomási málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.11.14
Vass Lőrinc ny. MÁV irodakezelő Szőreg [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 4 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Vass Károly állami tanító Hagymáslápos [Szatmár] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Vass Jánosné htb Köbölkút [Zala] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.17 5 Szobra érkezett menekültek
Vass János v.fék. Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.06.22 1 gyerek Menekült kartonok (123 dob.)
Vass István és családja honvédtörzsőrmester Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Vass István állomás felvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Kalocsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.01
Vass Imre rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1922.04.01
Vass Imre magánhivatalnok Nagyszalonta [Bihar] Budapest 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vass Gyula számtanácsos Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VI. Hungária krt. 100. Vilmos főherceg tüzérlaktanya) 1919.10.18 6 Erdélyi Hírek 28. szám
Vass György állomásfelvigyázó Torontálszécsány [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.26 Szegedre érkezett menekültek igazolás alatt
Vass Géza kalauz Fülek [Nógrád] Salgótarján [Nógrád] 1920.12.23 4 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Vass Gabriella távirdai ellenőr Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Vass Gábor pincér Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.15
Vass Ferenc bírósági irodatiszt Székelykeresztúr [Udvarhely] Gyula [Békés] 1920.08.10 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vass Béla irodaigazgató Ismeretlen [Ismeretlen] Rákoshegy [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.23
Vass Béla Debrecen [Hajdú] Budapest 1920.12.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vass Béla postatiszt Margitta [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Vass Béla állomás elöljáró Nagykoszmály [Bars] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár (36.459/919 sz.)
Vaskot József kocsirendező Novska [Pozsega] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.808/919 sz. rendelvénnyel
Vaskó Kálmán számellenőr Déva [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.29 Fejérmegyei Friss Hírek
Vashegyi János tanuló Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vashegyi J.-né magánzó Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vasay István mozdonyvezető Indjija [Szerém] Dunapataj [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Vasas Béla postatisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.12.20 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vásárhelyi István földbirtokos Bánffyhunyad [Kolozs] Gyoma [Békés] 1921.07.25 9 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vásárhelyi Dezső író Ismeretlen [Szolnok-Doboka] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Vásárhelyi Béláné vg. bíró neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Vásárhelyi Ambrusné aljegyző Kisszentmiklós [Temes] Tököl [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.13 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vas Zsombor tanuló Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vas Róza htb Arad [Arad] Makó [Csanád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vas Mártonné tisztviselő neje Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Vas Istvánné magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vas Imre váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1921.06.07 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Vas Imre MÁV hivatalnok Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Mátranovák [Nógrád] 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Vas Imre igazgató-tanító Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.09.28 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vas Erzsébet polgáriiskolai tanítónő Nagykőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vas Árpádné csendőr neje Gyergyóalfalu [Csík] Budapest 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vas Áronné csendőr neje Gyergyószentmiklós [Csík] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vas Andrásné csendőrőrmester neje Szatmárnémeti [Szatmár] Sárospatak [Zemplén] 1921.03.25 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Váry Ferenc vonatfékező Magyarbánhegyes [Csanád] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1923.05.07 6 2 vagon
Várszegi Erzsébet III. kezelőnő Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.07.27 1922. VI. 30. után menekültek
Várszegi Erzsébet kezelőnő Arad [Arad] Budapest 1920.02.20 1 1 vagon
Varsányi János tanuló Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Varsányi Emil főellenőr Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Varró László és családja soffőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varró Károly gazdász Marosillye [Hunyad] Nagykáta [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Varró Gyuláné htb Magyarpécska [Arad] Szeged [Csongrád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Városi Béla MÁV ellenőr Temesvár [Temes] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.22 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Városi Béla MÁV ellenőr Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.25 3 Lökösházára érkezett menekültek
Várnay Ferenc egy. hallg Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Várnai István tanár Szakolca [Nyitra] Budapest 1921.04.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Várkonyi Tibor tanító Temesmóra [Temes] Nagykanizsa [Zala] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek
Várkonyi Sándor kalauz Újzsolna [Trencsén] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.350/919 sz. rendelvénnyel
Varjú Sándorné htb Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1921.08.30 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Varju Péter kereskedő Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Varjasi Márton számtanácsos Zabola [Háromszék] Szarvas [Békés] 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Varis János bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.26 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varikán Jenő felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vári József és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.04.14 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vári Gyula földmíves Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Vári mozdonyvezető Arad [Arad] Budapest Nincs dátum 5 Egyedileg felkutatottak
Várhelyi Sándor tanító Resicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1921.12.05 3 Szolnokra érkezett menekültek
Várhegyi János tanuló Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vargyasi Márton számtiszt Futásfalva [Háromszék] Szarvas [Békés] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vargyas István cipész Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vargyas István cipész Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Biharkeresztes [Bihar] 1920.12.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vargyas Antal csendőr őrmester Marosújvár [Alsó-Fehér] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.06.15 4 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Vargha Sándor vonatfékező Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vargha Sándor papnövendék Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vargha Gyula postás Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vargha Gyula joghallgató Zenta [Bács-Bodrog] Budapest 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vargha Gyula tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vargha Ferencné Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vargha András munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vargand Anna iskolaigazgató Nagybánya [Szatmár] Budapest 1921.09.19 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Varga Vendel postás Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Varga Sándorné htb Nagykároly [Szatmár] Csenger [Szatmár] 1920.10.03 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga Sándor kocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.02.07
Varga Sándor kalauz Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1921.04.18 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Varga Sándor tisztviselő Kisjenő [Arad] Martonvásár [Fejér] 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Varga Sándor gazdálkodó Kisjenő [Arad] Martonvásár [Fejér] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga Oszkárné htb Szászrégen [Maros-Torda] Budapest 1921.07.04 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Olga házileány Mezőtelegd [Bihar] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Varga Miklós p.ü-i szemlész Óbecse [Bács-Bodrog] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Varga Mihályné vasutas Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Varga Mihály vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.10
Varga Mihály kalauz Arad [Arad] Lökösháza [Arad] 1921.08.30 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Varga Mihály vasutas Arad [Arad] Kevermes [Csanád] 1921.08.27 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Mihály postás Lugos [Krassó-Szörény] Szeged [Csongrád] 1921.07.24 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Mihály Nagyszeben [Szeben] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Varga Mihály kocsirendező Nagyszeben [Szeben] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.03 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga Mihály jegyző Nagyenyed [Fehér] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.28 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Varga Mátyás vonatfékező Újzsolna [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 4 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Varga Mátyás polgármester Kassa [Abaúj-Torna] Karcag [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.21 2 Szegedre érkezett menekültek
Varga Márk ellenőr Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Varga Mária tanítónő Nagyszőllős [Ugocsa] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Lajosné htb Arad [Arad] Csanádpalota [Csanád] 1921.10.08 Lökösházára érkezett menekültek
Varga Lajos és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga Lajos főkalauz Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Varga Lajos lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Fiume [Fiume] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga Lajos napibéres vonatfékező Varasd [Varasd] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 9894 sz. rendelv-el
Varga Károly hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Pusztaszabolcs [Fejér] 1919.01.22 Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Varga Károly Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Varga Károly hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Pusztaszabolcs [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.945/919 sz. rendelvénnyel
Varga Kálmán asztalos Zombor [Bács-Bodrog] Budapest 1921.05.02 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga Julianna htb Arad [Arad] Budapest 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Varga Júlia tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Júlia házileány Mezőtelegd [Bihar] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Varga József MÁV hivatalszolga Temesvár [Temes] Budapest 1921.07.22 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Varga József vasutas Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.25 3 Lökösházára érkezett menekültek
Varga József tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Pozsony [Pozsony] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga József főkalauz Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Varga József főpatkoló Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Varga József raktárnok Csucsa [Kolozs] Kisvárda [Szabolcs] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga József kocsifényező Pozsony [Pozsony] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.18 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Varga József mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár
Varga József gázmester Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Varga Jolán napibéres. kezelőnő Zágráb [Zágráb] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.867/919 sz. rendelvénnyel
Varga Jenő kereskedő Nagyvárad [Bihar] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Varga Jenő irodatiszt Huszt [Máramaros] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Jánosné lópatkolómester neje Fehértemplom [Temes] Miskolc [Borsod] 1921.05.31 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga Jánosné htb Arad [Arad] Győrszentmárton [Győr] 1921.03.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Varga János előfűtő Kassa [Abaúj-Torna] Budapest 1925.03.01 3 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Varga János vasutas Arad [Arad] Kevermes [Csanád] 1921.08.27 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Varga János szerelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.05.19
Varga János kovács Angyalbandi [Bács-Bodrog] Albertirsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.06 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga János munkás Biharpüspöki [Bihar] Szerencs [Zemplén] 1921.05.05 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga János ács Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga János kocsirend Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.19 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Varga János kalauz Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.05.17 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Varga János Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Varga István magánzó Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.04.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Varga István Nagyvárad [Bihar] Kismarja [Bihar] 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Varga István vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga István pályafelvigyázó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Varga István festőművész Torockó [Torda-Aranyos] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Varga István festőművész Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Varga István adótiszt Harasztos [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.15 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Varga István földműves Medgyes [Nagy-Küküllő] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Varga István fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.01.20 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Varga István kalauz Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1918.11.02 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Varga István mozdonyfűtő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár
Varga Imre tanuló Ópiski [Hunyad] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga Gyula kalauz Kolozsvár [Kolozs] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.03.22 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Varga Gyula jószágigazgató Kraszna [Szilágy] Dévaványa [Békés] 1920.11.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Varga Györgyné csendőr őrmester neje Arad [Arad] Debrecen [Hajdú] 1920.08.25 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga György mozgóőr Nagyvárad [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1922.03.07 Menekült kartonok (123 dob.)
Varga György vasutas Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.07.18 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Gusztáv állomás felvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.02.20
Varga Gergelyné htb Biharkeresztes [Bihar] Sárkeresztúr [Fejér] 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Varga Gábor tanár Nagyvárad [Bihar] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.25 7 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga Ferenc Királyhalom [Csongrád] Szeged [Csongrád] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga Ferenc cipész Szatmárnémeti [Szatmár] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Varga Ferenc mozdony felvigyázó Zágráb [Zágráb] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Varga Erzsébet tanítónő Nagyszőllős [Ugocsa] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Dezső vasutas Petrozsény [Hunyad] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.08.24 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Dénes banktisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.04.27
Varga Dénes lakatos Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Varga Béla mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.10.18
Varga Béla mérnök Arad [Arad] Budapest 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Varga Béla kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Gyula [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Varga Beatrix tanárnő Arad [Arad] Szany [Sopron] 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Varga Árpádné htb Szászváros [Hunyad] Aszófő [Zala] 1921.09.22 2 Lökösházára érkezett menekültek
Varga Árpád hadnagy Halmi [Ugocsa] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga Antalné magánzó Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.03.29 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Varga Andrásné htb Köpec [Háromszék] Csepel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.28 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Varga András géplakatos Kolozsvár [Kolozs] Miskolc [Borsod] 1920.12.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Varga András géplakatos Kolozsvár [Kolozs] Miskolc [Borsod] 1920.12.15 4 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Varga András váltókezelő Nova Gradiška [Pozsega] Ferencmajor [Komárom] 1918.10.30 4 gyermek Heti jelentés (1919. jan. 11.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Varga András előfűtő Indjija [Szerém] Újvidék [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 65.310/919 sz. rendelvénnyel
Varga Albert festő Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Varga (Vargha) Emilia htb Belényes [Bihar] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Varga (Vargha) Emilia magánzó Belényes [Bihar] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Varceka Róbert pék Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Varbeli Vilma posta ellenőr Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Várallyai Ilona magánzó Igló [Szepes] Keszthely [Zala] 1921.08.21 2 Szegedre érkezett menekültek
Váraljay Jenő mozdonyvezető Brassó [Brassó] Ózd [Borsod] 1920.10.07 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Várady-Szakmáry Arisztid szolgabíró Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.23 Szepesi Lapok c. iglói újság
Várady Zsigmond távírdai főfelügyelő Lugos [Krassó-Szörény] Kaposvár [Somogy] 1920.07.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Várady Róbertné főhadnagy neje Temesvár [Temes] Budapest 1921.04.07 8 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Várady Jolán felírónő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Várady István állomás felvigyázó Nagyvárad [Bihar] Karcag [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Várady Gyula lelkész Székelyudvarhely [Udvarhely] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Váradi Simon bánáti ügyvéd Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.04 Szegedi Friss Újság
Váradi Sándor főkalauz Zólyom [Zólyom] Hatvan [Heves] 1923.03.01 6 2 vagon, 2 sz. b. 2 sertés, 25 baromfi
Váradi Mihály és családja főreáliskolai tanár Lőcse [Szepes] Budapest 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Váradi Mihály géplakatos Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Váradi Károlyné állomásmásfőnökné Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.06.24 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Váradi Károly kalauz Zágráb [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Váradi János állomás felvigyázó Nagyszeben [Szeben] Felsőszentkút [Nincs adat] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Váradi János pályaőr Izbugyaradvány [Zemplén] Taktaharkány [Zemplén] 1919.07.03 Felvidékről menekült vasutasok
Váradi Gyula lelkész Székelyudvarhely [Udvarhely] Eger [Heves] 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Váradi Gyula plébános Székelyudvarhely [Udvarhely] Eger [Heves] 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Váradi Antal főraktárnok Nagykikinda [Torontál] Szőreg [Torontál] 1921.08.26 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Váradi Antal gazdatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.01.28 Ellenzék c. kolozsvári újság
Váradi (Várady) László fogházőr Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.18 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Váradi (Várady) László fogházőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Váradi (Várady) Ernő bírósági végrehajtó Székelyhíd [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Váradi (Várady) Ernő gazdasági tisztviselő Székelyhíd [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.02 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vapra István műegy. hallg Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vantus L.-né szemafór felvigyázó Barkaszó [Bereg] Püspökladány [Hajdú] 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vantsura Ilona leány Arad [Arad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vantsa Lajosné hajókapitány neje Orsova [Krassó-Szörény] Budapest 1920.07.14 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vankóczi István háztulajdonos Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vankó Emil tanító Szklenófürdő [Bars] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) XII..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vank Sándor géplakatos Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vank László géplakatos Detta [Temes] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vanek Ferenc üvegfúvó Feketeerdő [Szatmár] Patacs [Baranya] 1920.08.10 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vandlich Mihály váltókezelő Alvinc [Alsó-Fehér] Békéscsaba [Békés] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vancsik József útmester Lugos [Krassó-Szörény] Kiskőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vancs András őrmester Nagyenyed [Fehér] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 8 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vámosy Albert tisztviselő Ismeretlen [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Vámosi István vonatfékező Arad [Arad] Keszőhidegkút [Tolna] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vámosi (Vámosy) József vonatfékező Arad [Arad] Somogyvár [Somogy] 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vámosi (Vámosy) József vasúti altiszt Arad [Arad] Dombóvár [Tolna] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vámos Sándor egy. hallg Arad [Arad] Köröstarcsa [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vámos Jenő szobafestő Temesvár [Temes] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vámos Imréné tanító neje Érsekújvár [Nyitra] Salgótarján [Nógrád] III..21 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Vámos Imre postás Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 3 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Vámos Dezső magánhivatalnok Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 4 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vámos Albert térfelügyelő Pöstyén [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 4 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Valter Pál posta és távírda főtanácsos Pozsony [Pozsony] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Valter János fegyvermester Tövis [Alsó-Fehér] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Valter János nyugdíjas Tövis [Alsó-Fehér] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Valter Ágoston vonatfékező Vinkovci [Szerém] Szeged [Csongrád] 1918.11.09 Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Valta Albert vasutas Petrozsény [Hunyad] Gyula [Békés] 1921.08.14 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Valt Lajosné htb Arad [Arad] Battonya [Csanád] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vallner Mária cseléd Nagyenyed [Fehér] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vallinger Ottó egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vallinger Ottmár kereskedő Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Valker Márton művezető Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Valker Márton vasgyári hivatalnok Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Valics Ignác kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.442/919 sz. rendelvénnyel
Váli József villanyszerelő Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Valentiny János pü. Tisztviselő Lőcse [Szepes] Miskolc [Borsod] 1920.05.11 5 Szepesi Lapok c. iglói újság
Valentich Jakab tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Valent János kórházi gondnok Ipolyság [Hont] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.20 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Valbant Endre rendőtiszt Temeskovácsi [Temes] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Valakovics János mészáros Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.11 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vákó János bérkocsis Ugronhalmi [Nincs adat] Pécs [Baranya] 1920.06.23 5 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vakán Márton bányász Lupény [Hunyad] Tokod [Esztergom] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vajtyik Ede Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vajtkó Mária tisztviselő Lugos [Krassó-Szörény] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajna Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Vajna Gergely gépkovács Kisbacon [Udvarhely] Budapest 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Vajna Ferencné százados neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajenik József egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vajda Sára postahivatalnok Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.18 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajda Sándor postafelvigyázó Héjjasfalva [Nagy-Küküllő] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vajda Lajos kazánfűtő Perecseny [Ung] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajda József altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Vajda József magánhivatalnok Törökkanizsa [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vajda József irodakezelő Zágráb [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Vajda Imre Margitta [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Vajda Ferenc vonatfékező Nagyvárad [Bihar] Komádi [Bihar] 1922.09.30 1922. VI. 30. után menekültek
Vajda Dániel mozdonyvezető Bród [Horvát-Szlavónország] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 50.489/919 sz. rendelvénnyel
Vajda Béla vasutas Marosszentimre [Alsó-Fehér] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vajca Kálmán körjegyző Lugos [Krassó-Szörény] Kunszentmárton [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.14 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vajay József állami iskolai igazgató Majszin [Máramaros] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.15 8 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vahrol László egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vágós Jenő diák Nagykároly [Szatmár] Tápiószele [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 2 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vágó Pálné htb Nagybecskerek [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vágó Kázmér Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Vágó János váltókezelő Öthalom [Arad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 4 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Vágó Gergely bíró Segesvár [Nagy-Küküllő] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.24 7 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Vágó Ferenc pénzügyőr Temesvár [Temes] Budapest 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vágner T. János színész Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.16 4 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vágási Sámuel rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 7 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Vágási Sámuel rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.08 6 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vadnai Péter járásbírósági irodatiszt Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vadnai Péter pénzügyi tiszt Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vadler Jenő festőművész Csene [Torontál] Budapest 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Vadkerti Lajos tisztviselő Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.29 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vadkerti Andrásné állomás felvigyázó neje Udvard [Komárom] Budapest (Angyalföld) 1921.04.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Vaday László irodaigazgató Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vaday József iskolaigazgató Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Vaday József Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 Szabadság c. nagyváradi újság
Vadászy Bertalan egy. hallg Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Vadász Miklós hivatalszolga Lugos [Krassó-Szörény] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 7 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vadász Károly erdészeti altiszt Máriaradna [Arad] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vadász Károly altábornagy Arad [Arad] Hamburg [Németország] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vadász Józsefné htb Magyarkanizsa [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.08.13 2 Szegedre érkezett menekültek
Vadász Jenő távírdai segédtiszt Trencsén [Trencsén] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) XI..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vadász György zenész Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vadász Ferenc fékező Petrozsény [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vadász Árpád főkalauz Szabadka [Bodrog] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.08.16 1922. VI. 30. után menekültek
Vadasi Kálmán MÁV fékező Marosvásárhely [Maros-Torda] Veszprém [Veszprém] 1921.05.20-31. 4 Szolnokra érkezett menekültek
Vádas Rezső MÁV géplakatos Ópiski [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vadas Piroska tanuló Máramarossziget [Máramaros] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Vadas Károly erdőőr Máriaradna [Arad] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vadas István bányász Marosújvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.11.09 5 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vadas István bányász Marosújvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vaczra Nagy L. tanító Nagybánya [Szatmár] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Váczi Riza pénztárnoknő Hódság [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek
Váczi Mátyás kocsifényező Ismeretlen [Ismeretlen] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.01.15
Váczi János ny. pénzügyi biztos Beszterce [Beszterce-Naszód] Hatvan [Heves] 1921.04.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Váczi István MÁV főmérnök Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1926.12.20 3 gyermeke, özv. édesanyja Volt MÁV alkalmazottak ellátása (97077/1929.)
Váci Józsefné magánzó Déva [Hunyad] Hatvan [Heves] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vaáry László táblabíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.03 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Ütő Lajos ny. határrendőr Abrudbánya [Alsó-Fehér] Tata [Komárom] 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ütő Endre főisk. hallg Alsórákos [Nagy-Küküllő ] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.02 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Üstöki Lajos mozdonyvezető Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Ürmösy Károly MÁV hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Ürmössy Ödön főerdőőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.05.24
Ürmössy Attila Brassó [Brassó] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.06.01 Népszava
Ürmössy Andor erdő számtanácsos Arad [Arad] Dunapataj [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Ürmössy Andor számtiszt Lippa [Temes] Budapest 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Ürmösi János telekkönyvvezető Fogaras [Fogaras] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923. 7. 26. előtt Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Ürmös Mihály kalauz Szabadka [Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1922.06.24 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Uzsák Antal pályaőr Perbata Perbete [Komárom] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.02.20 1 vagon
Uzsák András kalauz Érsekújvár [Nyitra] Budapest 1920.10.03 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Uszkay Pálné htb Máramarossziget [Máramaros] Vásárosnamény [Bereg] 1920.11.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Uszkai Kálmánné földbirtokos Szatmárnémeti [Szatmár] Eger [Heves] 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Úrmani Kain kulcsár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 4 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Urländer Benjámin Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Urbin Imréné biztos neje Karánsebes [Krassó-Szörény] Sopron [Sopron] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Urbin Imre kir. járásbírósági irodatiszt Karánsebes [Krassó-Szörény] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Urbanovics Alajos mozdony felvigyázó Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Urbán Mária htb Szászrégen [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Urbán Mária szolgáló Temesvár [Temes] Méznevelő [Hont] 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Urbán József hentes Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Urbán János kereskedő Szászrégen [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Urbán István Nagyvárad [Bihar] Körösszakál [Bihar] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Urbán Imre felvigyázó Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.05.08 Hidasnémetire érkezett menekültek
Urbán György Nagyvárad [Bihar] Körösszakál [Bihar] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Urbán András pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Uracs Gyula szitakötő-segéd Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.23 Hidasnémetire érkezett menekültek
Upor Endre gépészmérnök Kolozsvár [Kolozs] Győr [Győr] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Unyi Mihály Nagyvárad [Bihar] Rákoscsaba [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Untteu Ernő mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Untreu József művezető Brassó [Brassó] Budapest 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Untli József művezető Brassó [Brassó] Budapest 1921.03.22 4 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Unteriener állomás elöljáró Szabadka [Bodrog] Győr [Győr] 1921.05.05 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Ungváry Etel kezelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.09
Ungvári Jánosné földmíves Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Tömörkény [Csongrád] 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Unger Tiborné jegyző neje Székelyderzs [Udvarhely] Magyarbánhegyes [Csanád] 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Unger Géza járásbíró Zilah [Szilágy] Sárbogárd [Fejér] 1921.09.08 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Unger Ferencné htb Arad [Arad] Budapest 1921.08.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Unger Erzsébet tanítónő Brassó [Brassó] Békéscsaba [Békés] 1921.07.12 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Unger Emil tanár Brassó [Brassó] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.12 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Ungár Mór kiadóőr Detrekő [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 5 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Ungár Katalin hajadon segéd kezelőnő Pozsony rendezőpályaudvar [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Ungár József MÁV hivatalnok Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Ungár Dezsőné mérnök neje Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ungár Béla kertész Pankota [Arad] Békés [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Undnár Margit óvónő Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Undár Margit ápolónő Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Unah (Unak) Márk mérnök Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.12.20 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Unah (Unak) Márk főmérnök Kudzsir [Hunyad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Umjiska Rudolf zenész Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Umhold Henrik állom. felvigy. Doroszló [Bács-Bodrog] Szőreg [Torontál] 1922.03.21 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Umbrát Gyuláné soffőr neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Umbrál Gyula és családja vasúti alkalmazott Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Ulzinger Mihály nevelő Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ulrich Katalin tanítónő Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Ulrich Jánosné magánzó Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Ulrich Emila tanítónő Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Ulrich Alfréd főisk. hallg Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Ulitschig Krisztina cseléd Görgényszentimre [Maros-Torda] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.15 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Ulicska József erdőőr Szatmárnémeti [Szatmár] Lajosmizse [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Ulics György postaaltiszt Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.11.09 5 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Uleley Béni Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Ulbrich Győző hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Józsefváros) 1922.03.20 nem menekültek, lakáshiány miatt vagonlakók!
Újváry Károlyné magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.08 2 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Újváry Gyula gimn. tanár Munkács [Bereg] Nagykálló [Szabolcs] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek
Újvárosy Lajos szigorló orvos Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.10 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Újvári Lajos kiadóőr Nagykároly [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1921.04.16 7 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Újvári Cseh Lajos állom. elölj. Baja [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.07.19 2 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Újvári Cseh József ellenőr Baja [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.07.19 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Újlaki Károly kereskedő Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 Debreczeni ujság
Ujj János vasúti szolga Kisjenő [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Újhelyi Sándor ny. főszolgabíró Besztercebánya [Zólyom] Budapest 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Újhelyi Károly tanár Szatmárnémeti [Szatmár] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.22 8 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Újhelyi József járásbíró Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.04.07 6 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Újhelyi József járásbíró Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.03.25 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Újhelyi György gazdálkodó Érmihályfalva [Bihar] Mályi [Borsod] 1920.09.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Újhelyi András ny. kúriai bíró Felsőbánya [Szatmár] Budapest 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Újházy Gergely pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Pusztaszabolcs [Fejér] 1920.03.30
Újházy Dénes késmárki tb. főszolgabíró Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.23 Szepesi Lapok c. iglói újság
Újházi Béla városi tanácsos Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.25 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Újhalmi Jánosné htb Újvidék [Bács-Bodrog] Rákosliget [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.11.19 2 Szegedre érkezett menekültek
Újfalvi Sándorné magánzó Kolozsvár [Kolozs] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.21 1 Szolnokra érkezett menekültek
Újfalussy Ödön királyi közjegyző Lőcse [Szepes] Letenye [Zala] 1921.08.21 3 Szegedre érkezett menekültek
Újfalussy István ezredes Lőcse [Szepes] Budapest 1921.12.29 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Új József ezredes Gyorok [Arad] Eger [Heves] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Uhrin Mária Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Uhrik Gyula posta főtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.16
Uhnyi Mihály járásbíró Déva [Hunyad] Budapest 1920.12.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Uherkovics E. Géza orvostan-hallg Dobsina [Gömör és Kis-Hont] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.03.10 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Uherkovics Ágoston polgári iskolai tanár Dobsina [Gömör és Kis-Hont] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.16 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Uher György Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Ugray Lajos postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1920.09.05
Ugray Albertné htb Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Ugray A.-né fényképész neje Nagykároly [Szatmár] Gyömrő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Ugrai Antal MÁV pályaőr Kiskőszeg [Baranya] Szeged [Csongrád] 1921.08.19 Szegedre érkezett menekültek
Uglyai János vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.08.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Ufadir Dezső vasúti hivatalnok Ópiski [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Udvardy Antal tanító Vágormos [Trencsén] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.759/919 sz. rend.
Udvardi Antalné tanítónő Vágormos [Trencsén] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár (16.759/919. sz.)
Ubrik Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tyukom Piroska Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tyrán Antal postaaltiszt Eperjes [Sáros] Debrecen [Hajdú] 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Tüzes József tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tüske Sándor v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.01 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Tuzson István posta ellenőr Brassó [Brassó] Budapest 1921.11.29 5 Szolnokra érkezett menekültek
Tutovszky Lajos litográfus Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Tuska Mihály rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.06.04
Tuska Mihály rendőr ellenőr Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.05.08 Hidasnémetire érkezett menekültek
Turzó Ferenc pincér Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tury Dezső asztalos Székelyfancsal [Udvarhely] Budapest 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Turós Lajos nyomdász Kolozsvár [Kolozs] Kőszeg [Vas] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Turós Lajos nyomdász Kolozsvár [Kolozs] Kőszeg [Vas] 1920.11.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Turóczy Károly raktárnok Zágráb [Zágráb] Zirc [Veszprém] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.212/919 sz. rendelvénnyel
Túróczi Károly MÁV ellenőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.01 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Turóczi Béla MÁV hivatalnok Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Turner István tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Turner Gyula tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Turner Ferenc tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Turkovitsch Ferenc tanár Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
Turi Mihály vonatfékező Zágráb [Zágráb] Arad [Arad] 1919 Magyar Országos Levéltár 9800/919. sz. rendelvénnyel
Turi Margit pénztárkezelő Vágújhely [Nyitra] Nagykőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 376.013/919 sz. rendelvénnyel
Turencz Lajos pénzügyi irodafőtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Turcsik Ferenc cipész Oroszka [Bars] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.22 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Turcsányi Ferenc irodai főtiszt Komárom [Komárom] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.09.10 6 Erdélyi Hírek 28. szám
Turcs János egy.hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Turák András váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kelenföld) 1921.03.04
Tura János mozdonyvezető Karlovac [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Tunk József vasutas Lugos [Krassó-Szörény] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tummer István tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Tumann Frigyes távirász Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Tulkán János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tukovics János előfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.01
Tucsek Lipót MÁV főellenőr Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Tuba Endre mb. fék. Szatmárnémeti [Szatmár] Jánkmajtis [Szatmár] 1921.08.04 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Tsul Alfrédné tanító neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Trotll Teréz Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Trojár József géplakatos segéd Sarod [Nincs adat] Budapest 1921.12.22 Szegedre érkezett menekültek
Trifor Gyuláné magánzó Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Triffan Lajos hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.09 4 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Triff Sándorné htb Vajdahunyad [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Trifán János bányatisztviselő Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tribl Ferenc segéd Óbecse [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Trgying Győző hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (21-1920/24595.)
Trestyánszky István asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Mezőkeresztes [Borsod] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Trenzbusi Mihály bognár Szabadka [Bodrog] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.05 Szegedre érkezett menekültek
Trenka Pál postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.08 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Trenka Ferenc vasutas Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Trenka Ferenc mozdonyfelvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.06.30 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Tren Ferenc számlaellenőr Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Trekkelt Vilmos postaaltiszt Szászsebes [Szeben] Kalocsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Trefilor Máté Nagyvárad [Bihar] Moszkva [Oroszország] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Tréfás Ferenc vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Ferencváros) 1922.03.14
Trebics Jenő Nagyvárad [Bihar] Oderberg [Németország] 1921.04.15 Szabadság c. nagyváradi újság
Traub Gábor váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.02.22
Traub András váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.10.20
Tövis János MÁV fűtő Karánsebes [Krassó-Szörény] Ismeretlen [Moson] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Törzs Gyula MÁV felügyelő Szabadka [Bodrog] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.31 2 Szegedre érkezett menekültek
Török Zsigmond tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Török Sándor tanár Temesvár [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.05 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Török Rókus v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Bácsalmás [Bács-Bodrog] 1922.04.09 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Török Pál tanuló Nagyenyed [Fehér] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Török Nándor mágánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.04
Török Mária htb Végvár [Temes] Gyula [Békés] 1921.09.07 Lökösházára érkezett menekültek
Török Lipót állomás elöljáró Vajta [Fejér] Marcali [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Török Lajosné házvezetőnő Szilágysomlyó [Szilágy] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.19 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Török Károly szabó Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.01.09 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Török Kálmán főmérnök Marosvásárhely [Maros-Torda] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Török Józsefné erdőőr neje Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Török Józsefné csendőr neje Marosújvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Török József vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Ferencváros) 1921.04.26
Török János mázoló Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.01.09 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Török János munkás Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Török István munkás Érsekújvár [Nyitra] Debrecen [Hajdú] 1921.05.09 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Török István vasesztergályos Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Török István mázoló Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.01.09 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Török Irén tanítónő Brassó [Brassó] Szombathely [Vas] 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Török Hermina magánzó Resicabánya [Krassó-Szörény] Felsőgalla [Komárom] 1920.08.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Török Gizella htb Nagyvárad [Bihar] Ecser [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.10.09 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Török Gizella Nagyvárad [Bihar] Tápiógyörgye [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Török Gábor MÁV irodakezelő Marosludas [Torda-Aranyos] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.26 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Török Gábor MÁV irodakezelő Marosludas [Torda-Aranyos] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.12 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Török Gábor egy. hallg Abrudbánya [Alsó-Fehér] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Török Ferenc erdőszemlész Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.09 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Török Ferenc erdészeti számlaellenőr Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.03 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Török Ferenc csendőr Kolozsvár [Kolozs] Derecske [Bihar] 1920.09.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Török Ferenc váltókezelő Fiume [Fiume] Zalaegerszeg [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.212/919 sz. rendelvénnyel
Török Erzsébet munkásnő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Török Elek vonatfékező Zágráb [Zágráb] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Török Béla jegyző Barény [Nincs adat] Kunszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Török Béla vasúti tisztviselő Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Török Artúr műszaki főtanácsos Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1923.10.08 MOL (Z.1525)
Török Árpád tisztviselő Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Török Árpád Ismeretlen [Ismeretlen] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.02.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Török Andrásné htb Medgyes [Nagy-Küküllő] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921. 8. 1-10 3 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Török Andrásné csendőr neje Désakna [Szolnok-Doboka] Cibakháza [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Törőcsik Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Törkelt Mihály postás Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.08.21 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Töri Pál állatorvos Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Keleti pályaudvar) 1920.05.15 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Töpfer Károly Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Tömöri Béla jogszigorló Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tömő Mihály vasutas Temesvár [Temes] Pusztapó [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.29 6 Lökösházára érkezett menekültek
Tömő Imre bányaírnok Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Tölti Róza htb Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tőkés Dénes munkás Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.18 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tőkés Béla Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Töhner (Turnber) Emilia htb Borosjenő [Arad] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Töhner (Turnber) Emilia htb Borosjenő [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tögl József vámszámvevő Ismeretlen [Ismeretlen] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1922.03.03
Tögl József rendőrtisztviselő Lugos [Krassó-Szörény] Albertirsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Tögl József letartóztatva Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.07.14 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóvölgyi Béla ny. színész Kolozsvár [Kolozs] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.29 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Tótszegi J. tiszthelyettes Torda [Torda-Aranyos] Alpár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.01 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Totraly Károly egy. hallg Aranyosgyéres [Torda-Aranyos] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth Zsigmond hivatalnok Arad [Arad] Gyula [Békés] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tóth Zoltán Ismeretlen [Ismeretlen] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tóth Vince főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.07.20
Tóth Vendel lámpatisztító Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.04.13
Tóth Tibor Dénes villanyszerelő Törökkanizsa [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Tóth Simon kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 25. 027/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Sándorné ezredes neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.12.21 1 Szolnokra érkezett menekültek
Tóth Sándorné tanár neje Gyergyószentmiklós [Csík] Szeged [Csongrád] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Sándor MÁV váltókezelő Újvidék [Bács-Bodrog] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Tóth Sándor vasutas Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.07.26 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Sándor tanuló Arad [Arad] Budapest 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Sándor kocsirendező Fülek [Nógrád] Salgótarján [Nógrád] 1920.12.23 6 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Tóth Sándor lakatos Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Tóth Sándor asztalos Nagyvárad [Bihar] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Tóth Sándor váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1920.03.22 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Tóth Sándor hivatalnok Bánffyhunyad [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Tóth Sándor kalauz Eszék [Verőce] Újdombóvár [Tolna] 1918.11.08 Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Tóth Sándor kalauz Eszék [Verőce] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.774/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Sándor mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Tóth Sámuel állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.09.10 3 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Tóth Rudolf ny. fékező Adony [Fejér] Székesfehérvár [Fejér] 1922.11.22 2 kocsi
Tóth Róza magánzó Petrozsény [Hunyad] Berettyóújfalu [Bihar] 1920.10.19 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Tóth Péter vasutas Ópiski [Hunyad] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Pálné főmérnök neje Arad [Arad] Budapest 1920.06.19 6 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tóth Pál vasutas Petrozsény [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1921.09.28 3 Lökösházára érkezett menekültek
Tóth Pál kiadóőr Szered [Pozsony] Sülysáp [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 54.644/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Mihály pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Tóth Mihály vizsgáló lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.03.07
Tóth Mihály vasutas Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.24 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Mihály vasutas Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.04.08 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Tóth Mihály csendőr őrmester Kolozsvár [Kolozs] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóth Mihály váltókezelő Bród [Horvát-Szlavónország] Ada [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Mihály kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Mihály raktárnok Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 9800/919. sz. rendelvénnyel
Tóth Máténé htb Privigye [Nyitra] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 4 Szobra megérkezett kiutasítottak
Tóth Máté váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.05.25
Tóth Márton szakiskolai művezető Késmárk [Szepes] Napkor [Szabolcs] 1921.12.03 6 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Mária htb Nagyvárad [Bihar] Vésztő [Békés] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Tóth Mária tanuló Halmi [Ugocsa] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Tóth Lászlóné óvónő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth László MÁV ellenőr Temesvár [Temes] Székesfehérvár [Fejér] 1920.07.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Tóth Lajos irodatiszt Máriaradna [Arad] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.08.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Lajos MÁV főellenőr Betlenszentmiklós [Kis-Küküllő] Nagycsere [Hajdú] 1920.12.27 10 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Lajos szabó Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth Lajos vasúti szolga Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tóth Lajos főisk. hallg Nagyszalonta [Bihar] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Tóth Lajos törvényszéki bíró Nagyszőllős [Ugocsa] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 7 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Tóth Lajos törvényszéki bíró Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.08.31 Debreczeni ujság
Tóth Lajos raktári munkás Zágráb [Zágráb] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 52.619/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Károly vaseszetrgályos Óbecse [Bács-Bodrog] Budapest 1922.02.13 Szegedre érkezett menekültek
Tóth Károly kalauz Ópiski [Hunyad] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1921.07.30 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Tóth Károly vasutas Ópiski [Hunyad] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Károly Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tóth Károly vaskereskedő-segéd Topolya [Bács-Bodrog] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.06.15 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Tóth Kálmánné htb Zólyom [Zólyom] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.26 Szobra érkezett menekültek
Tóth Kálmánné rendőrtisztné Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Tóth Kálmán pénzügyi főtiszt Kolozsvár [Kolozs] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.20-31. 4 Szolnokra érkezett menekültek
Tóth Kálmán mozdonyvezető Ópiski [Hunyad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Kálmán tanító Máramarossziget [Máramaros] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.10 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Tóth Júlia cseléd Temesvár [Temes] Budapest 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Tóth Józsefné családfő Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.24 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Tóth József pályafelvigyázó Ipolyság [Hont] Cinkota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.13 6 Szobra érkezett menekültek
Tóth József vont. s.tiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.29
Tóth József MÁV hivatalnok Pusztahollód [Bihar] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 1 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Tóth József törvényszéki irodatiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Tóth József cipész Ismeretlen [Ismeretlen] Veszprém [Veszprém] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tóth József munkás Temesvár [Temes] Csepel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.14 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóth József szerelő Arad [Arad] Vörösmajor [Komárom] 1920.06.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tóth József kalauz Vinkovci [Szerém] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Tóth János XI. v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.02.03 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Tóth János XI. vonatfékező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 9893 sz. rendelv-el
Tóth János IV. vonatfékező Zágráb [Zágráb] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 9892 sz. rendelv-el
Tóth János és családja iskolaszolga Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Tóth János szobafestősegéd Belgrád [Szerbia] Szekszárd [Tolna] 1922.02.08 Szegedre érkezett menekültek
Tóth János pincér Beocsin [Szerém] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 2 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Tóth János építész Nagykároly [Szatmár] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth János csendőr Nyujtód [Háromszék] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth János csendőr Nyujtód [Háromszék] Budapest 1920.12.15 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Tóth János vasúti szolga Arad [Arad] Köröstarcsa [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tóth János pincér Küküllőszög [Alsó-Fehér] Budapest 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóth Istvánné Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Tóth István raktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.11
Tóth István vendéglős Horgos [Csongrád] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.19 1 Szegedre érkezett menekültek fellebbezés alatt
Tóth István MÁV kiadóőr Vörösmart [Baranya] Pécsvárad [Baranya] 1921.09.21 4 Szegedre érkezett menekültek
Tóth István előfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Dorog [Esztergom] 1921.04.14
Tóth István fékező Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Tóth István bányász Pegeres [Nincs adat] Pilisvörösvár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.27 8 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth István vasutas Temesvár [Temes] Dorog [Esztergom] 1920.12.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth István vasutas Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.23 4 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Tóth István pénzügyi tanácsos Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.20 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Tóth István vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Tóth Irén festő Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Imréné fodrász neje Alsócsokor [Nincs adat] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Tóth Imre állomásfőnök-h Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Tóth Imre ny. mozdonyfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Püspökladány [Hajdú] 1922.07.02 11 MOL (Z.1610, 125 dob.) 2 vagon
Tóth Imre kalauz Lugos [Krassó-Szörény] Vésztő [Békés] 1922.05.24 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Tóth Imre vasutas Ópiski [Hunyad] Békéscsaba [Békés] 1921.04.08 10 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Tóth Imre kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Pusztaszabolcs [Fejér] 1921.03.31
Tóth Ignácz főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.10.26
Tóth Ida htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Helén Nagyvárad [Bihar] Köröstarcsa [Békés] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Tóth Gyula irodai s.tiszt Szabadka [Bodrog] Budapest (Keleti pályaudvar) 1923.01.19 MOL (Z.1525) (15180/1923.)
Tóth Gyula vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.04.15
Tóth Gyula irodafőtiszt Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Biharkeresztes [Bihar] 1920.12.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Tóth Gyula Nagyszeben [Szeben] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Tóth György tűzőr Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.01.16
Tóth György váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.10.04 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Tóth György váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Dombóvár [Tolna] 1920.09.28 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Tóth György irodatiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Tóth György segédtávirász Dugesolo [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Tóth G. János raktári munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kelenföld) 1921.05.18
Tóth Ferenc I. vonatfékező Vinkovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.808/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Ferenc ny. irodatiszt Belényes [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1925.04.30 Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Tóth Ferenc műszaki tisztjelölt Padé [Torontál] Orosháza [Békés] 1923.02.16 MOL (Z.1525) (24516/1923.)
Tóth Ferenc kereskedősegéd Horgos [Csongrád] Tiszaörs [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.08 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Ferenc földmíves Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Tóth Ferenc főkalauz Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 5 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Tóth Ferenc gyógyszerész Nagyszőllős [Ugocsa] Érd [Fejér] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Ferenc gyógyszerész Nagyszőllős [Ugocsa] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Tóth Ferenc tanuló Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth Ferenc tanító Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Tóth Ferenc tanuló Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Tóth Ferdinánd mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.10.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Tóth Erzsébet vasalónő Simánd [Arad] Dömös [Esztergom] 1920.06.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tóth Ernő és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Tóth Emma hajadon kezelőnő Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Tóth Emila postatisztviselő Nagyvárad [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Tóth Dániel tisztviselő Torda [Torda-Aranyos] Komádi [Bihar] 1920.11.23 4 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Tóth Bertalan hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1918.11.08 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Tóth Béláné htb Kőcse [Torontál] Solymár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek
Tóth Béla közjegyző Kőcse [Torontál] Pesthidegkút [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Tóth Béla fékező Nagyvárad [Bihar] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Tóth Béla Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1921.04.15 Szabadság c. nagyváradi újság
Tóth Bálintné htb Csíkcsicsó [Csík] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.22 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Tóth Bálintné htb Csíkcsicsó [Csík] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Tóth B. András Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Tóth Antal vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.07.20
Tóth Anna cseléd Törökkanizsa [Torontál] Klárafalva [Torontál] 1922.02.03 Szegedre érkezett menekültek
Tóth András főkocsimester Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.01.17
Tóth András asztalos Resicabánya [Krassó-Szörény] Kalocsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Tóth Albert állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Balassagyarmat [Nógrád] 1921.05.04 5
Tossenberger Béla cipész Zombor [Bács-Bodrog] Pécs [Baranya] 1921.08.27 Szegedre érkezett menekültek
Torockai József MÁV főellenőr Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1921.04.16 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Toró Lajos csendőr őrmester Bögöz [Udvarhely] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.13 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Tornyi Mihály napszámos Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Tornyi András Nagyvárad [Bihar] Biharugra [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Tornai Sándor vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (21-1920/24595.)
Tornai Sándor fékező Ópiski [Hunyad] Székesfehérvár [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 69.189/919 sz. rendelvénnyel
Tormásy József magántisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.02.16
Tormássy Ödön irodakezelő Dugesolo [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 9897 sz. rendelv-el
Tormási (Tormásy) József és családja munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.04.14 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tormási (Tormásy) József bőrgyári munkás Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Pápa [Veszprém] 1921.04.18 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Torma János gyári munkás Temesvár [Temes] Esztergom [Esztergom] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Torma Imre vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.10
Torma Imre fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Torma Imre fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Torma Dezső ny. főszolgabíró Nagyiratos [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Torma Albert kocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Felsőgalla [Komárom] 1921.06.14
Torisi Márton fogház őrmester Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Torday Mátyás éjjeliőr Bród [Horvát-Szlavónország] Szond [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.917/919 sz. rendelvénnyel
Torcsi Margit tanítónő Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Torbay István könyvkötő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Tor Sándor állomás málházó Alkenyér [Hunyad ] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.09 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Topcsiov Ferenc jegyző Denta [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Topa Jánosné lakatos neje Szatmárnémeti [Szatmár] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Tonnheiser József őrnagy Kolozsvár [Kolozs] Újmátyásföld [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Tonheiszer József és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tondi Ferenc vasutas Arad [Arad] Pusztapó [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tónay Zoltán Dezső egy. hallg Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek
Tompos Károly tanuló Zilah [Szilágy] Debrecen [Hajdú] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tompos Anna Ismeretlen [Ismeretlen] Szekszárd [Tolna] 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tompa Sándorné csendőr tiszthelyettes neje Brassó [Brassó] Budapest (Kőbánya) 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Tompa Árpád gimnáziumi igazgató Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Tomots János kalauz Varasd [Varasd] Kaposvár [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Tomory Elemér gyógyszerész Zsombolya [Torontál] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Tomornyik Margit Ismeretlen [Ismeretlen] Szentilona [Zala] 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tomori Mihály Nagyszeben [Szeben] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Tomm Barna banktiszviselő Nagyvárad [Bihar] Székesfehérvár [Fejér] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Tomena Gyula kalauz Nagyszombat [Pozsony] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 70.580/919 sz. rendelvénnyel
Tomcsányi Aladár és családja irodaigazgató Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Tombori Béla joghallg. Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Tomázi Antal aknász Petrozsény [Hunyad] Salgótarján [Nógrád] 1921.08.20 4 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Tomássy Lajos főraktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.04.10 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók

Összesen: 15391 db | 1400 db/oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11