A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programja 2009-ben indult. Célja az akadémiai intézmények és egyetemi keretek között működő kutatócsoportok dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. 2016-ban 11 kutatócsoport nyert összesen évi 400 millió forintot tudományos projektje végrehajtására. A 21 bölcsészet- és társadalomtudományi területen beadott pályázat közül hármat tudott támogatni a bírálóbizottság. A Trianon 100 projekt felelőssége annál is nagyobb, mert a Lendület történetében ez az első, kifejezetten a 20. századi történelemmel foglalkozó, támogatott projekt. Öt éven keresztül, évi 30 millió forinttal támogatja az MTA a Lendület II. kategóriában nyertes pályázót. A 22 főből álló, szokatlanul nagy kutatócsport valóban interdiszciplináris, szociológustól művészettörténészen át földrajzosig számosan részt vesznek benne. Az eredmény remélhetően 8-10 kötet (forráskiadvány, monográfia, tanulmánykötet), workshopok, konferenciák, cikkek és idegen nyelvű publikációk lesznek.

A kutatócsoport vezetőjének, Ablonczy Balázsnak az interjúja a Trianon 100 Kutatócsoportról az ujkor.hu-n  

 

  A Trianon 100 Kutatócsoport logója az MTA BTK tulajdona, és kizárólag a hozzájárulásával történhet a felhasználása.