Kutatócsoportunk legfrissebb kiadványa, a „Románia és az erdélyi kérdés 1918–1920-ban” már kapható (vagy jelenleg inkább rendelhető). A kötet csaknem száz dokumentumát L. Balogh Béni, a magyar–román kapcsolatok tapasztalt kutatója válogatta és látta el egy közel 60 oldalas, a történeti kontextust bemutató tanulmánnyal.

Ízelítőnek a könyv fülszövege:

E forrásközlés középpontjában az erdélyi kérdés áll. A kötet elsődleges célja az, hogy a magyar olvasó előtt mindeddig ismeretlen dokumentumok segítségével bemutassa Románia Erdély megszerzéséért 1918–1920 között vívott küzdelmét, ez irányú politikai, diplomáciai és katonai lépéseit. A közel száz, többségében román nyelvű irat mindegyik első ízben olvasható magyar fordításban. A dokumentumok betekintést nyújtanak a korszak román politikai és katonai elitjének mentalitásába, nem egy esetben a „főszereplők” személyes motivációira is fény derül. Megtudhatjuk, miként foglalta el a román hadsereg Erdélyt, hogyan vonult be 1919 augusztusában Budapestre, és az is kiderül, milyen diplomáciai lépéseket tett a román kormány annak érdekében, hogy az első világháborút lezáró párizsi békekonferencia szentesítse a katonailag már megszállt Erdély Romániához csatolását.

L. Balogh Béni, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának tudományos munkatársa elsősorban a 20. századi magyar–román kapcsolatokat és a dél-erdélyi magyar kisebbség 1940–1944 közötti helyzetét kutatja. Főbb munkái: „A magyar–román kapcsolatok 1939–1940-ben és a második bécsi döntés” (2002), „The Second Vienna Award and the Hungarian–Romanian Relations 1940–1944” (2011), „Küzdelem Erdélyért. A magyar–román viszony és a kisebbségi kérdés 1940–1944 között” (2013), „Kiszolgáltatva. A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940–1944 között” (2013).

Twitter megosztás Google+ megosztás