2021. október 21. csütörtök, 22:55
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete „A magyar kisebbségek története a Horthy-korban” címmel tart műhelykonferenciát október 28-án. A rendezvényen kutatócsoportunk tagjai közül többen is részt vesznek.

A workshop célja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott kutatás (Tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak kézikönyve) vonatkozó fejezetének megvitatása. A konferencián ezért a kisebbségtörténeti rész egyes alfejezeteinek szerzői először röviden bemutatják tanulmányaikat, majd a felkért előadók (köztük a Trianon 100 Kutatócsoport tagjai, L. Balogh Béni, Simon Attila és Zahorán Csaba) hosszabb korreferátumban reflektálnak a szintetizáló szövegekre, egyben alternatív olvasatok lehetőségét is tárgyalva. Az egyes tanulmányok vitáját kérdések zárják, amelyeket a szerzőhöz és a korreferátum előadójához egyaránt lehet intézni.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete által gondozott projekt célja egy háromkötetes kézikönyv elkészítése, amely szintézisszerűen mutatja be a Horthy-kor történetének főbb elemeit. A három kötetből az első tematikus részekre bontva tanulmányok formájában tekinti át nemcsak a történeti korszakot, de a korszakra vonatkozó historiográfiai reflexiókat is. További célkitűzés a kutatás állásának rögzítése mellett kiegészítő, új kutatási eredmények bemutatása ott, ahol ez történeti tudásunk hiányosságai miatt szükséges.

A műhelykonferencia helyszíne: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, K013-14-es tárgyaló. A tervek szerint a dolgozatok 10-15 perces bemutatását 20 perces korreferátumok, majd vita követné. Ez utóbbi a közönség számára is nyitott. A teremben korlátozott számban állnak rendelkezésre ülőhelyek a vendégek számára, a zoom közvetítésre megkötés nélkül lehet jelentkezni.

Személyes és/vagy virtuális részvételét, kérjük, jelezze előre Heszterényi Réka projektasszisztensnek az r.heszterenyi@gmail.com címen.

 

A konferencia programja az előadások rövid összefoglalóival letölthető alább.

Kapcsolódó fájl:
   fájl letöltése

Twitter megosztás Google+ megosztás